Πληροφορίες για διευθέτηση/ πληρωμή Συνδρομών

Η διευθέτηση της ετήσιας συνδρομής μπορεί να γίνει με τους πιο κάτω τρόπους:

Έμβασμα στον τραπεζικό μας λογαριασμό – Τράπεζα Κύπρου με αναφορά τον αριθμό τιμολογίου: 

 • Αριθμός λογαριασμού (με πλήρη στοιχεία καταθέτη)

           CY96002006600000001102872200

 • Στο ταμείο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου 

  Λεωφόρος Αθηνών και γωνία Α. Παπάγου
  Τόλμη Κωρτ Διαμ. 101
  Τ.Θ. 60082
  8100 Πάφος.

  Τηλέφωνο +357 26818173