Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Το Επιμελητήριο Πάφου ζητάει άμεσα branding

Το Επιμελητήριο Πάφου, δίνοντας έμφαση στην απευθείας σχέση μεταξύ της φήμης και της εικόνας μιας περιοχής και της ελκυστικότητας της ως προορισμού, ως τόπου διαμονής, επένδυσης, σπουδών, θεωρεί πως άμεσα πρέπει να προχωρήσει η εκπόνηση στρατηγικής Μάρκετινγκ για το branding της Επαρχίας Πάφου.

Στο πλαίσιο αυτό η μάρκετινγκ στρατηγική θα έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ του τι είναι πραγματικά η Πάφος (ταυτότητα), πως γίνεται αντιληπτή από τους ξένους (εικόνα) και πως η ίδια η Πάφος εύχεται να γίνει αντιληπτή στο εξωτερικό (επιθυμητή εικόνα ή φήμη).

Με μια branding στρατηγική θα εστιάσουμε στην ανάδειξη της «αληθινής ταυτότητας» της Πάφου η οποία είναι το σύνολο των μοναδικών χαρακτηριστικών και της κουλτούρας της.  Με την ολοκλήρωση της στρατηγικής μάρκετινγκ αναμένεται να έχει οικοδομηθεί μια συλλογική αντίληψη για την περιοχή της Πάφου που θα έχει σαν αποτέλεσμα:
• Να μεγαλώσει περαιτέρω η ελκυστικότητα της περιοχής ως τουριστικού προορισμού ή τόπου διαμονής ή τόπου επιχειρηματικής εγκατάστασης.
• Να διασφαλιστεί αντιστοιχία προσδοκιών με βιωματική εμπειρία σε όσους γνωρίζουν την περιοχή υπό κάποια από τις παραπάνω ιδιότητες.
• Να προκύψουν συνέργειες που δρουν πολλαπλασιαστικά για την συνολική ανάπτυξη και απασχόληση της περιοχής και στους κλάδους που συγκροτούν το σημερινό και αυριανό παραγωγικό της δυναμικό.

Το Επιμελητήριο Πάφου πιστεύει πως το branding της Πάφου αποτελεί υπόθεση όλων και θα προωθήσει την υλοποίηση του με την στράτευση όλων των οργανωμένων φορέων της Επαρχίας.

magnifiercross
X