ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

Τμήμα Τουρισμού

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Χρύσης Χρυσάνθου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Γιώργος Λεπτός
5 Γιώργος Μάης
6 Ανδρέας Ιωάννου
7 Αγαθοκλής Κωνσταντίνου
8 Λουκής Λουκά
9 Χάρης Τσιολής
10

 


Βιομηχανικό Τμήμα

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Ζήνωνας Ζήνωνος
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Μιχάλης Μιχαήλ
5 Ηλίας Μυριάνθους
6 Δώρος Παφίτης

Τμήμα Υπηρεσιών

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Παντελής Ευαγγέλου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Ανδρέας Δημητριάδης
5 Σάββας Γεωργιάδης
6 Δημήτρης Ασσιώτης
7 Γρηγόρης Φιλίππου
8 Χρίστος Τζιώλης
9 Κενδέας Ζαμπυρίνης

Επιτροπή Σχεδιασμού Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων & Μελετών

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
Πρόεδρος Γρηγόρης Φιλίππου
2 Αντιπρόεδρος Παντελής Ευαγγέλου
3 Γραμματέας
4 Μέλος: Γεώργιος Μάης
5 Μέλος: Παναγιώτης Βορκάς
6 Μέλος: Γιώργος Φ. Πίτρος
 7 Μέλος: Κενδέας Ζαμπυρίνης

Επιτροπή Προσωπικού, Οικονομικών και Προσφορών

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Στέφανος Στεφάνου
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Παντελής Ευαγγέλου
5 Γιώργος Μάης
6 Μιχάλης Μιχαήλ
7 Χρύσης Χρυσάνθου
8 Λουκής Λουκά
9 Δημήτρης Ασσιώτης
10 Σάββας Γεωργιάδης
11 Κενδέας Ζαμπυρίνης

Επιτροπή Εμπορίου

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Ανδρέας Σίηκκης
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας
4 Μέλη Χαράλαμπος Παπαντωνίου
5 Στέφανος Στεφάνου
6 Μιχάλης Χ’Μιτσής
7 Γεωργία Χαραλαμπίδου – Κεζούδη
8 Γιάννης Ιωάννου
9 Γρηγόρης Φιλίππου

Διαχειριστική Επιτροπή Ταμείου Βραβείων και Υποτροφιών ¨Α. Καισή¨

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Ανδρέας Δημητριάδης
2 Γραμματέας Κενδέας Ζαμπυρίνης
3 Ταμίας Ανδρέας Ιωάννου
4 Μέλος /ex officio/ δωρητής Ανδρέας Καϊσής
5 Μέλος / Γενικός Γραμματέας ΚΕΒΕ Μάριος Τσιακκής
6 Μέλος /ΕΒΕ Πάφου Γιώργος Μάης

Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορικού Κέντρου

 ΘΕΣΗ  ΟΝΟΜΑ
 1  Πρόεδρος  Κυριάκος Κυριάκου
 2  Αντιπρόεδρος
 3  Γραμματέας
 4  Μέλος  Μιχάλης Μιχαήλ
 5  Μέλος  Γιώργος Μάης
 6  Μέλος  Παναγιώτης Βορκάς
 7  Μέλος  Γεωργία Χαραλαμπίδου
 8  Μέλος  Δώρος Παφίτης
 9  Μέλος  Νίκος Κόννικος
 10  Μέλος  Χριστιάνα Μουζούρη
 11  Μέλος  Χρίστης Γρηγοριάδης
 12  Μέλος  Μάριος Ζαχαριάδης
 13  Μέλος  Γρηγόρης Φιλίππου

Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Α/Α ΘΕΣΗ ΟΝΟΜΑ
1 Πρόεδρος Κυριάκος Δρουσιώτης
2 Αντιπρόεδρος
3 Γραμματέας

Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόεδρος:           Μιχάλης Χ΄ Μιτσής
Αντιπρόεδρος:
Γραμματέας:
Μέλη:                 Γεώργιος Μάης

Παναγιώτης Βορκάς

Δώρος Παφίτης

Χριστάκης Αγαθαγγέλου

Μιχάλης Κόνικκος

Φειδίας Παπανικολάου


ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ε.Β.Ε. ΠΑΦΟΥ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

  1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΒΕ

Ανδρέας Δημητριάδης

Γιώργος Μάης (αναπληρωτικό μέλος)

Χρύσης Χρυσάνθου

Ηλίας Μυριάνθους (αναπληρωματικό μέλος)

Σάββας Γεωργιάδης

Γιαννάκης Αριστοδήμου (αναπληρωματικό μέλος)

Χάρης Τσιολής

Χαράλαμπος Παπαντωνίου (αναπληρωματικό μέλος)

Στέφανος Στεφάνου

Ανδρέας Ιωάννου (αναπληρωματικό μέλος)

2. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΦΟΥ

Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος

3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ & ΠΡΟΩΟΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΑΦΟΥ

Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος

Γιώργος Μάης (αναπληρωματικός)

4. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ¨ΠΑΦΟΣ 2017¨

Ανδρέας Δημητριάδης Πρόεδρος

Χάρης Τσιολής (αναπληρωματικός)

5. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Κενδέας Ζαμπυρινης

6. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Χρίστος Τζιώλης

7. ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΠΑΡΕΔΡΟΙ)

Ανδρέας Ιωάννου, Χάρης Τσιολής, Κενδέας Ζαμπυρίνης

8. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΦΟΣ “ΑΦΡΟΔΙΤΗ”

Ανδρέας Δημητριάδης ΠρόεδροςΠάμπος Παπαντωνίου (αναπληρωματικός)