Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού με κρατικό περίπτερο, σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

 

CIRCULAR-18-7-2018-ektheseis-de-minimis-

 

X