Χορηγία δωρεάν μασκών σε Επιχειρήσεις / Μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου

Στα πλαίσια των μέτρων ατομικής προστασίας και διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας ενόψει της μερικής άρσης των περιοριστικών μέτρων από τις 4 Μαΐου όπως έχει εξαγγελθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας,  το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ και το Υπουργείο Υγείας θα παραχωρήσει  6500 δωρεάν μάσκες σε Επιχειρήσεις / Μέλη του για μερική κάλυψη των αναγκών τους.Δικαιούχοι των εν λόγω μασκών είναι άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού, όπου η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Μέσα Μαζικής Μεταφοράς (π.χ. οδηγοί λεωφορείων)
  • Εσωτερικοί χώροι ιδιωτικών επιχειρήσεων που εξυπηρετούν κοινό
  • Άτομα που εργάζονται σε θέσεις άμεσης εξυπηρέτησης του κοινού στις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου (π.χ. ταμίες, εξυπηρέτηση πολιτών κλπ.)

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστέλλουν τα πιο κάτω στοιχεία στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του ΕΒΕ Πάφου info@pcci.org.cy :

Όνομα επιχείρησης | Όνομα ατόμου επικοινωνίας | Κινητό τηλέφωνο ατόμου επικοινωνίας  | Συνολικός αριθμός εργαζομένων

Με την αποστολή του ηλεκτρονικού μηνύματος και τη συμπλήρωση των προαναφερθέντων στοιχείων  θα  θεωρείται απαραίτητη η εκ των προτέρων τηλεφωνική επικοινωνία με τα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου για τον καθορισμό της ώρας παραλαβής των μασκών. Το προσωπικό του Επιμελητηρίου θα εξετάζει τα στοιχεία της κάθε εταιρείας και θα έρχεται σε τηλεφωνική επαφή με τον αντιπρόσωπο της κάθε εταιρείας.

Η παραλαβή των μασκών θα πραγματοποιηθεί στις κτιριακές εγκαταστάσεις του Επιμελητήριου Πάφου την Κυριακή 3 Μαΐου 2020 κατά την ώρα που θα καθοριστεί για την κάθε εταιρεία ξεχωριστά.

Kατά την παραλαβή των μασκών απαραίτητη είναι η συμπλήρωση και προσκόμιση της επισυναπτόμενης Υπεύθυνης Δήλωσης Παραλαβής Δωρεάν Μασκών, η οποία ετοιμάστηκε από το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς ελέγχου.

Θερμή παράκληση μας κατά την είσοδο σας στα γραφεία του Επιμελητηρίου να λαμβάνετε όλα τα μέτρα προστασίας από τον  Covid-19 σύμφωνα πάντα με το πρωτόκολλο και τις σχετικές οδηγίες που έχουν δοθεί.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ | 30.04.20

Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου

Διεύθυνση: Λεωφ. Αθηνών και Γωνία Α. Παπάγου 7

Τηλέφωνο: 26 818173 / 99 559332,99655680,96790595

X