Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών αναφορικά με την αναστολή πληρωμής ΦΠΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο για την ανακοίνωση του Υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με την αναστολή πληρωμής ΦΠΑ.

Πιο συγκεκριμένα στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν προβλήματα ρευστότητας λόγω της πανδημίας COVID-19, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι πρόθεσή του είναι άμεσα να καταθέσει νομοσχέδιο στη Βουλή των Αντιπροσώπων, στο οποίο θα περιλαμβάνονται ρυθμίσεις για μη επιβολή οποιασδήποτε χρηματικής επιβάρυνσης ή τόκου σε υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα που έχουν πληρωτέο ποσό ΦΠΑ στις 10/5/2021, 10/06/2021 και 10/07/2021.

Τα οφειλόμενα ποσά θα πρέπει, ωστόσο, να καταβληθούν μέχρι τις 10/08/2021, 10/09/2021 και 10/10/2021, αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι για να ισχύσει η πιο πάνω ρύθμιση, κάθε υποκείμενο στον φόρο πρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλει έγκαιρα τις φορολογικές του δηλώσεις, δηλαδή μέχρι τις 10/05/2021, 10/06/2021 και 10/07/2021, αντίστοιχα.

Σημειώνεται ότι η υπό αναφορά ρύθμιση δεν θα καλύπτει τις οικονομικές δραστηριότητες που παρουσιάζονται πιο κάτω:

 1. Υπεραγορές και παντοπωλεία 47.11.1.
 2. Ορυχεία και Λατομεία 05 μέχρι 09.
 3. Δασοκομία και Υλοτομία 02.
 4. Δορυφορικές και άλλες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες 61.
 5. Παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 35.
 6. Παραγωγή χημικών ουσιών, προϊόντων, μετάλλων καθώς και άλλων μη μεταλλικών προϊόντων 20, 23, 25.
 7. Παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων 21.
 8. Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, μηχανημάτων καθώς και ηλεκτρονικών μηχανημάτων ιατρικής και θεραπευτικής χρήσης 27, 28, 26.6.
 9. Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού 33.
 10. Παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και συναφή 36, 37, 38, 39.
 11. Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες, περιλαμβανομένων των αδειοδοτημένων τραπεζικών ιδρυμάτων και συναφείς δραστηριότητες 64, 65, 66.
 12. Ιατροί 86.
 13. Κατασκευαστικός τομέας και συναφείς με τον κατασκευαστικό τομέα επιχειρήσεις 41, 42, 43.
 14. Χονδρικό εμπόριο συναφές με τον κατασκευαστικό τομέα 46.63, 46.73, 46.74.
 15. Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, καθώς και συντήρηση, κατασκευή και επισκευή μηχανοκίνητων οχημάτων και παρεμφερείς δραστηριότητες και συναφείς επιχειρήσεις 45.
 16. Εμπορικοί αντιπρόσωποι 46.11 μέχρι 46.19.
 17. Χονδρικό εμπόριο καπνού, αρωμάτων και καλλυντικών, επίπλων, χαλιών, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού &εξαρτημάτων, ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, ραδιοφωνικών & τηλεοπτικών, Η/Υ, περιφερειακού εξοπλισμού Η/Υ και λογισμικού, ειδών πορσελάνης, γυαλικών και υλικών καθαρισμού και συναφείς επιχειρήσεις 46.21, 46.35, 46.43, 46.44, 46.45, 46.47, 46.51, 46.52.
 18. Μη ειδικευμένο χοντρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού 46.39.
 19. Δραστηριότητες προγραμματισμού, ηλεκτρονικών υπολογιστών και συναφείς δραστηριότητες 62.
 20. Νοσοκομειακές Δραστηριότητες 86.1.
 21. Γηροκομεία 87.30.1.
 22. Φαρμακεία 47.73.1.
 23. Εμπόριο ιατρικών, ορθοπεδικών ειδών και φαρμακευτικών προϊόντων 47.74.
 24. Λαχειοπώλες και εφημεριδοπώλες 47.99.5, 47.99.6.
 25. Χερσαίες και πλωτές μεταφορές, αποθήκευση, ταχυδρομικές δραστηριότητες 49, 50, 52, 53.
 26. Ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας και κλινικά εργαστήρια 86.10.2, 86.21.2, 86.22.1, 86.23.2, 86.90.1.
 27. Δραστηριότητες βοήθειας κατ' οίκον και δραστηριότητες νοικοκυριών ως εργοδοτών οικιακού προσωπικού 87, 97.
 28. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών και συναφείς δραστηριότητες 59.
 29. Δραστηριότητες γραφείων κηδειών και συναφείς δραστηριότητες 96.03.
 30. Κτηνιατρικές Δραστηριότητες 75.
 31. Δραστηριότητες κεντρικών γραφείων, παροχής συμβουλών διαχείρισης και συναφείς δραστηριότητες 70.
 32. Νομικές, λογιστικές και αρχιτεκτονικές δραστηριότητες 69, 71.
 33. Καθαριστήρια 96.01.
 34. Πρατήρια Πώλησης Καυσίμων 47.3.
 35. Υπηρεσίες σε σχέση με ακίνητη ιδιοκτησία 68.
 36. Δραστηριότητες παροχής προστασίας και έρευνας καθώς και δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών σε κτήρια και εξωτερικούς χώρους 80, 81.
 37. Ενοικίαση και εκμίσθωση ειδών προσωπικής ή οικιακής χρήσης, μηχανημάτων και εξοπλισμού 77.

 ------

Γραφείο Τύπου | ΕΒΕΠ

magnifiercross
X