Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Πάφου

Το Επιμελητήριο αναγνωρίζοντας τη σημασία του Τουρισμού και τις τεράστιες τουριστικές προοπτικές της Πάφου και θέλοντας να συμβάλει στην ορθολογιστική ανάπτυξη του τομέα ανέλαβε πρωτοβουλία για τη σύσταση ειδικής επιτροπής τουρισμού. Πιο συγκεκριμένα, το 1988 ιδρύθηκε η Ευρεία Τουριστική Επιτροπή του Επιμελητήριου στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι της Επαρχίας, καθώς και αρμόδια κρατικά τμήματα, τουριστικοί φορείς και επαγγελματικοί σύνδεσμοι. Βασικοί σκοποί της Επιτροπής ήταν η προβολή, προώθηση και καθιέρωση της Πάφου, ως ποιοτικού Τουριστικού προορισμού, η αύξηση πτήσεων και η αναβάθμιση του αεροδρόμιο Πάφου καθώς και η προώθηση των διαφόρων έργων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης. Της επιτροπής προέδρευε ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του ΔΣ του Επιμελητηρίου.

Το 2008, αφού αναγνωρίστηκε ο σημαντικός ρόλος και το έργο της επιτροπής από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, τον ΚΟΤ, το ΚΕΒΕ και από όλα τα τοπικά Επιμελητήρια της Κύπρου, το ΕΒΕ Πάφου πρωτοστάτησε και πάλι στην ίδρυση των Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) όπου προεδρεύουν οι Πρόεδροι ή άλλα διορισμένα μέλη των ΔΣ Τοπικών Επιμελητηρίων. Η ΕΤΑΠ της Επαρχίας Πάφου, σε συνέχεια της πετυχημένης πορείας της Ευρείας Τουριστικής Επιτροπής, συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Πάφο και προβάλλει διεθνώς την Πάφο ως ποιοτικό τουριστικό προορισμό. Προς το σκοπό αυτό η ΕΤΑΠ Πάφου:

 • Συμμετέχει σε διεθνείς τουριστικές εκθέσεις
 • Διοργανώνει ειδικές εκδηλώσεις στο εξωτερικό
 • Φιλοξενεί και ενημερώνει τουριστικούς πράκτορες και δημοσιογράφους
 • Διοργανώνει συσκέψεις και συντονίζεται με διοργανωτές ταξιδιών, αεροπορικές αερογραμμές, την Hermes Airports και αρμόδια κρατικά τμήματα και τοπικούς φορείς.
 • Συμμετέχει σε σχετικά με τον Τουρισμό Ευρωπαϊκά προγράμματα
 • Παράγει και προωθεί σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό.
 • Παράλληλα αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση σημαντικών έργων Τουριστικής Υποδομής για την επίλυση προβλημάτων της τουριστικής βιομηχανίας, προωθεί την αύξηση των πτήσεων από και προς το Αεροδρόμιο Πάφου και προβαίνει και σε άλλες καινοτόμες ενέργειες για εμπλουτισμό και αναβάθμιση του Τουριστικού προϊόντος της Επαρχίας Πάφου.

Της Εταιρείας σήμερα προεδρεύει ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου και σε αυτή συμμετέχουν οι Τοπικές Αρχές και οι Φορείς που εμπλέκονται στο τουριστικό γίγνεσθαι:

 • 4 Δήμοι της Επαρχίας.
 • Ένωση Κοινοτήτων Πάφου.
 • Κοινότητες Κουκλιών, Χλώρακας και Νέου Χωριού.
 • Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (ΚΟΤ).
 • Επαρχιακή Επιτροπή ΠΑΣΥΞΕ.
 • ΣΤΕΚ ( Σύνδεσμος Τουριστικών Επιχειρήσεων Κύπρου).
 • ΣΙΚΑΠ (Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής Πάφου).
 • Εταιρεία Αγροτουρισμού.
 • Σύνδεσμος Τουριστικών Πρακτόρων.

For more info please visit: www.visitpafos.org.cy

Κυπρορωσικός Σύνδεσμος Πάφου – Cyprus Russian Association of Pafos

The Cyprus-Russian Association of Pafos is a voluntary association of legal and other entities who are interested in Russian culture and seeking to strengthen ties between Russian speaking people, Cypriots and people of other nationalities living in Cyprus. The association was created under the auspices and works in close collaboration with the Paphos Chamber of Commerce and Industry where it is currently located.

Goals & Mission

 • Work side by side with the local community, bridging the gap between the Russian, Cypriot and other cultures while advocating for peaceful coexistence, based on mutual respect.
 • Introduce and promote the Russian culture
 • Help the Russian population to become part of the Cypriot society without losing their national identity.
 • Build ties and work together with organisations and institutions on the island who share our goals in order to make a meaningful contribution to the Russian and Russian-speaking population and the local community.
 • Promote Cyprus and particularly Paphos in Russia and in other countries of the members’ origin.
 • Promote, expand and encourage economic and trade relations between Paphos and Cyprus and ex-Soviet Union countries.
 • Work on projects with a social focus which will impact positively on people/organisations with a variety of needs, depending on the association’s expertise and capacity.

Activities

 • Create promotional material that reflect the Association’s goals and activities, for distribution via print and electronic media
 • Create opportunities for social functions for personal communication amongst the Cypriots, the Russian and other ethnic groups in our community.
 • Organise fundraising events to support the goals of the organisation and by extension help the community
 • Organise educational activities, cultural exhibitions, lectures, and other related activities
 • Offer advice using the knowledge and skills of the members and other specialists.

For more info please visit: www.cyp-rus.org