Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου-Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ | ANNUAL GENERAL ASSEMBLY PCCI | 28 Nοεμβρίου 2022-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ | ANNUAL GENERAL ASSEMBLY PCCI | 28 Nοεμβρίου 2022-Συνεργασία ΕΒΕ Πάφου με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος | Πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών/ αποφοίτων σπουδαστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.-Συνεργασία ΕΒΕ Πάφου με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος | Πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών/ αποφοίτων σπουδαστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ:«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ»-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ:«ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΓΡΑΠΤΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΠΕΛΑΤΕΣ»

Αίτηση Εγγραφής

Επισυνάπτουμε στοιχεία της επιχείρησης μας, και παρακαλούμε να εισηγηθείτε όπως το όνομά της συμπεριληφθεί στον κατάλογο των μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου σε ένα από τα πιο κάτω Τμήματα:

Με την έγκριση της αίτησης μας, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας καταβάλλουμε την καθορισμένη ετήσια συνδρομή μας και να συμμορφωνόμαστε με τις υφιστάμενες διατάξεις του Καταστατικού και των Κανονισμών του Επιμελητηρίου καθώς και με τις τροποποιήσεις τους, οι οποίες τυχόν θα γίνουν μελλοντικά. Εσωκλείουμε το δικαίωμα εγγραφής το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €45. Με την παρούσα αίτηση, δίνουμε την συγκατάθεση μας όπως τα στοιχεία που θα σας δώσουμε, πέραν της συμπερίληψης τους στο κατάλογο των μελών και της ιστοσελίδας του ΕΒΕ Πάφου, να δημοσιευθούν και στην ιστοσελίδα του ΚΕΒΕ η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμη. Επιπρόσθετα τα στοιχεία αυτά να δίνονται σε επιχειρήσεις από τη Κύπρο και το εξωτερικά οι οποίες ενδιαφέρονται για συνεργασία με επιχειρήσεις του τομέα μας.

Πληροφορίες Εταιρείας

Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία

Πληροφορίες Φυσικού Προσώπου

Πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα στοιχεία

Emails

MANUFACTURERS - EXPORTERS OF CYPRUS PRODUCTS

ALPHABETICAL LIST OF PRODUCTS

Please tick appropriate boxes

ALPHABETICAL LIST OF IMPORTED PRODUCTS Please tick appropriate boxes (no more than 10 items)

SERVICES

ALPHABETICAL LIST OF SERVICE CATEGORIES

Please tick appropriate boxes

magnifiercross
X