Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2022

Σεμινάρια – Διαλέξεις εκτός ΑνΑδ

– Ηλεκτρονικό Εμπόριο και επιπτώσεις του ΦΠΑ

ΣΥΝΗΘΗ:

 1. Anti-Money Laundering
 2. Ανάπτυξη Επιτυχημένων Ηγετικών Στελεχών
 3. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εταιρικής Παρουσίας για σκοπούς Προβολής και Προώθησης
 4. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης για Ανάπτυξη της Εταιρικής Εικόνας
 5. Επιβίωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε περιόδους κρίσεων
 6. Φορολογική στρατηγική

ΖΩΤΙΚΗΣ:

 1. Digital Transformation for Business

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια B’ Εξαμήνου 2021

ΣΥΝΗΘΗ:

 1. Anti-Money Laundering
 2. Ανάπτυξη Επιτυχημένων Ηγετικών Στελεχών
 3. Ανάπτυξη Ψηφιακής Εταιρικής Παρουσίας για σκοπούς Προβολής και Προώθησης
 4. Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης για Ανάπτυξη της Εταιρικής Εικόνας
 5. Επιβίωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε περιόδους κρίσεων
 6. Φορολογική στρατηγική
 7. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΠΑ

ΖΩΤΙΚΗΣ:

 1. «Στρατηγικός σχεδιασμός και σύγχρονες προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς»

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2021

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια B’ Εξαμήνου 2020

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2020

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2019

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Ά Εξαμήνου 2019