Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2021

  • ANTI-MONEY LAUNDERING
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ  
  • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
  • ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
  • ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
  • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
  • ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (INTERNATIONAL TAXATION)

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια B’ Εξαμήνου 2020

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2020

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2019

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Ά Εξαμήνου 2019