Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΞΑΜΗΝΩΝ

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Α’ Εξαμήνου 2024

ΣΥΝΗΘΗ

ΖΩΤΙΚΗΣ

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2023

ΣΥΝΗΘΗ

ΖΩΤΙΚΗΣ

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Α' Εξαμήνου 2023

ΣΥΝΗΘΗ

 • ANTI MONEY LAUNDERING
 • Information Security Introduction and Awareness
 • Οικονομική & Φορο-τεχνική διαχείριση MME
 • NEW TRANSFER PRICING LAW IN CYPRUS
 • IP TAXATION

ΖΩΤΙΚΗΣ

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2022

ΣΥΝΗΘΗ

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2022

Σεμινάρια – Διαλέξεις εκτός ΑνΑδ

– Ηλεκτρονικό Εμπόριο και επιπτώσεις του ΦΠΑ

ΣΥΝΗΘΗ:

 • Anti-Money Laundering
 • Ανάπτυξη Επιτυχημένων Ηγετικών Στελεχών
 • Ανάπτυξη Ψηφιακής Εταιρικής Παρουσίας για σκοπούς Προβολής και Προώθησης
 • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης για Ανάπτυξη της Εταιρικής Εικόνας
 • Επιβίωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε περιόδους κρίσεων
 • Φορολογική στρατηγική

ΖΩΤΙΚΗΣ:

 • Digital Transformation for Business

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια B’ Εξαμήνου 2021

ΣΥΝΗΘΗ:

 • Anti-Money Laundering
 • Ανάπτυξη Επιτυχημένων Ηγετικών Στελεχών
 • Ανάπτυξη Ψηφιακής Εταιρικής Παρουσίας για σκοπούς Προβολής και Προώθησης
 • Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης για Ανάπτυξη της Εταιρικής Εικόνας
 • Επιβίωση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σε περιόδους κρίσεων
 • Φορολογική στρατηγική

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΦΠΑ

ΖΩΤΙΚΗΣ:

 1. «Στρατηγικός σχεδιασμός και σύγχρονες προσεγγίσεις για την περιβαλλοντική και ενεργειακή διαχείριση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς»

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2021

 • ANTI-MONEY LAUNDERING
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΤΥΧΗΜΕΝΩΝ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΟΠΟΥΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ
 • ΑΡΧΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΕΙΚΟΝΑΣ
 • ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
 • ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ (INTERNATIONAL TAXATION)

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια B’ Εξαμήνου 2020

 • Διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ»
 • «ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ»
 • ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια A’ Εξαμήνου 2020

 • SOCIAL MEDIA & DIGITAL MARKETING IN THE HOTEL INDUSTRY
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ
 • ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΦΙΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ “ΚΟΚΚΙΝΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ”

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Β’ Εξαμήνου 2019

 • Energy Efficiency & Sustainability in the Cyprus Tourism Sector [Vital Importance]
 • Seminar Vital Importance | Σεμινάριο Ζωτικής Σημασίας 12 & 13 Νοεμβρίου 2019 με θέμα ‘One-to-One Online Marketing for Small Enterprises
 • Διάλεξη σε συνεργασία με το ΣΕΛΚ Κύπρου με θέμα Anti money Laundering and Combating Terrorist Financing Activities Revised Directive

Προγραμματιζόμενα Σεμινάρια Ά Εξαμήνου 2019

 • Enterprise Digital Transformation in Cyprus Using Project Management Techniques – Εταιρικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός στην Κύπρο.
 • Social Media and Internet Marketing – Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και Διαδικτυακό Μάρκετινγκ.
 • Contacting Clients and Associates Effectively – Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία με πελάτες και Συνεργάτες
 • Funded Computer Classes – Επιχορηγημένα Μαθήματα Η/Υ και με Συμμετοχή Ανέργων
 • Hospitality Asset Management – Διοίκηση Τουρισμού και Υπηρεσιών Φιλοξενίας
 • European Programs for Small and Medium-sized Enterprises -Αξιοποίηση ΕΠ απο Μμ: Εμπειρίες και Πρακτικές.
 • Tax Treatment of Benefits in Kind – Φορολογικός Χειρισμός Παροχών σε Είδος.
 • Organisational Growth through Clients/Associates – Οργανωσιακή Ανάπτυξη και Εμπειρία Εργαζομένων.
magnifiercross
X