Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Tο Επιμελητήριο

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, λειτουργεί κάτω από ειδικό νόμο Ο περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Νόμος του 1968 (Ν. 56/1968) και είναι οικονομικά ανεξάρτητο, ελεύθερο από κάθε επιρροή από το κράτος. Οι οικονομικοί πόροι του Επιμελητηρίου προέρχονται από συνδρομές των μελών του και από τα έσοδα έκδοσης πιστοποιητικών προέλευσης καθώς και μιας σειράς υπηρεσιών που παρέχει.

Το ΕΒΕ είναι η ένωση των Κυπρίων επιχειρηματιών της Πάφου, τα συμφέροντα των οποίων προωθεί με την υποβολή στην κυβέρνηση και την Βουλή, μέσω του Κεντρικού Επιμελητηρίου τις θέσεις των μελών του σε θέματα στα οποία εμπλέκονται, ενώ, μέσω της συμμετοχής του σε τριμερή όργανα και επιτροπές, μεταφέρει και προωθεί τις απόψεις της επιχειρηματικής κοινότητας.

Το ΕΒΕ Πάφου ιδρύθηκε το 1952 με την ονομασία «Εμποροβιομηχανική Ομοσπονδία», ενώ το 1963 μετονομάστηκε σε «Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου», μια δομή που παραμένει μέχρι σήμερα ενεργή και εντάχθηκε στην δύναμη του ΚΕΒΕ. Το 1968 ψηφίστηκε νόμος Ο περί Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Νόμος του 1968 (Ν. 56/1968) που καθορίζει τη σύσταση και λειτουργία των Τοπικών Επιμελητηρίων καθώς και τις εξουσίαι και αρμοδιότητες που παρέχει ο νόμος στα Εμπορικά και Βιομηχανικά Επιμελητηρία. Το ΚΕΒΕ – Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σύγκειται εξ απάντων των Τοπικών Επιμελητηρίων και ουσιαστικά αποτελεί την Ομοσπονδία των τοπικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων (ΕΒΕ) που λειτουργούν στη Λευκωσία, Λεμεσό, Αμμόχωστο, Λάρνακα και Πάφο. Τα τοπικά ΕΒΕ έχουν γεωγραφική κάλυψη των αντίστοιχων περιοχών τους. Το ΕΒΕ Λευκωσίας καλύπτει επίσης τις επαρχίες της Κερύνειας και Μόρφου. Τα μέλη του ΚΕΒΕ υπερβαίνουν τις 8.000 επιχειρήσεις από όλο το φάσμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ενώ περισσότεροι από 140 επαγγελματικοί σύνδεσμοι του εμπορίου, της βιομηχανίας και των υπηρεσιών είναι συνδεδεμένες μαζί του.

Το ΕΒΕ Πάφου διαδραμάτισε, μέσα στις δύσκολες τότε οικονομικές συνθήκες, ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη της Πάφου, με αποκορύφωμα την περίοδο 2000 – 2008 όπου η Πάφος είχε την πρωτοκαθεδρία σε ρυθμούς ανάπτυξης. Σήμερα απαριθμεί περισσότερα από 550 μέλη.

Ο βασικός στόχος των τοπικών Επιμελητηρίων και του ΚΕΒΕ είναι η διαφύλαξη και η σταθερή ανάπτυξη της Κυπριακής Οικονομίας, με σκοπό την συνεχή βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ευημερίας όλων των κατοίκων της Κύπρου.

Ο βασικός αυτός στόχος περιγράφει και καθορίζει την πολιτική των Τοπικών Επιμελητηρίων και του ΚΕΒΕ και των δραστηριοτήτων τους που αποσκοπούν στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τα μέλη τους, μεταξύ των οποίων:

  • Προώθηση των συμφερόντων της επιχειρηματικής κοινότητας, στο πλαίσιο των ευρύτερων συμφερόντων της Κύπρου και της ευημερίας του Κυπριακού λαού.
  • Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, η οποία αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της Κυπριακής οικονομίας, με παράλληλη διασφάλιση και προώθηση του φιλελεύθερου χαρακτήρα του οικονομικού συστήματος της Κύπρου.
  • Έγκυρη ενημέρωση για τις οικονομικές εξελίξεις και μεγιστοποίηση της συνεισφοράς της επιχειρηματικής κοινότητας στην πρόοδο της χώρας.
  • Συμβολή στη συνεχή και ισόρροπη ανάπτυξη σε εθνικό επίπεδο, μέσα στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Επιμελητήριο Πάφου έχει καταξιωθεί στη συνείδηση του επιχειρηματικού κόσμου και γενικά του λαού της Επαρχίας Πάφου ως η αναπτυξιακή οργάνωση που έβαλε τη σφραγίδα της στην προώθηση υλοποίησης σημαντικών έργων υποδομής και ανάπτυξης, καθώς και επίλυσης των σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο επιχειρηματικός κόσμος και η ανάπτυξη γενικότερα. Έχει δε καταστεί ως μια θεσμική δύναμη εκσυγχρονισμού και μεταρρύθμισης διευρύνοντας έτσι το κύρος και την αξιοπιστία του Επιμελητηριακού θεσμού.

Συνεργάζεται αγαστά και παραγωγικά με το Κράτος, τους 4 Δήμους της Επαρχίας Πάφου και τους άλλους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, ως και τους επαγγελματικούς συνδέσμους και φορείς προς επίλυση προβλημάτων και την ανάληψη πρωτοβουλιών για θέματα ανάπτυξης και οικονομίας καθώς και για τα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα στην Επαρχία Πάφου.

Το 1988 ίδρυσε την Ευρεία Τουριστική Επιτροπή του Επιμελητήριου στην οποία συμμετείχαν οι Δήμοι της Επαρχίας, καθώς και αρμόδια κρατικά τμήματα, τουριστικοί φορείς και σχετιζόμενοι επαγγελματικοί σύνδεσμοι. Βασικοί σκοποί της Επιτροπής ήταν η προβολή, προώθηση και καθιέρωση της Πάφου ως ποιοτικού Τουριστικού προορισμού, η αύξηση πτήσεων και η αναβάθμιση του αεροδρόμιο Πάφου, καθώς και η προώθηση των διαφόρων έργων τουριστικής υποδομής και ανάπτυξης. Το 2008, το ΕΒΕ Πάφου πρωτοστάτησε και πάλι στην ίδρυση των Εταιρειών Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) όπου προεδρεύουν οι αντιπρόσωποι των Τοπικών Επιμελητηρίων. Η ΕΤΑΠ της Επαρχίας Πάφου, σε συνέχεια της πετυχημένης πορείας της Ευρείας Τουριστικής Επιτροπής, συμβάλλει στην αύξηση του τουριστικού ρεύματος προς την Πάφο και πρόβαλει διεθνώς την Πάφο ως ποιοτικό τουριστικό προορισμό.

Ήταν από τους εμπνευστές της σύστασης του πολιτιστικού φορέα ¨Paphos Aphrodite Festival Cyprus¨ το 1997 που έχει ως κύριο σκοπό την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων διεθνούς εμβέλειας και ενδιαφέροντος (θεσμοθετήθηκε η διοργάνωση ετήσιας όπερας στις αρχές Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου).

Με την ενεργό συμμετοχή του στην Εκτελεστική Γραμματεία της Συντονιστικής Επιτροπής Κομμάτων και Οργανώσεων (ΣΕΚΟ), το Επιμελητήριο Πάφου συμβάλλει στην αξιολόγηση των στόχων και προτεραιοτήτων της Επαρχίας όσον αφορά τα έργα υποδομής και ανάπτυξης και στην προώθηση τους προς υλοποίηση, καθώς και στην οργανωμένη και στοχευμένη διεκδίκηση τους.

Με τα σύγχρονα και ιδιόκτητα γραφεία και εξοπλισμό που απέκτησε, συμβάλλει στην καλύτερη απόδοση της Γραμματείας του και στην απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των μελών του. Ταυτόχρονα, στεγάζει διάφορους επαγγελματικούς συνδέσμους εδραιώνοντας έτσι τη στενή συνεργασία του με τους άλλους φορείς, οι οποίοι αναγνωρίζουν τον πρωτοκαθεδρικό και συντονιστικό ρόλο του ΕΒΕ Πάφου.

magnifiercross
X