Γραμματεία ΕΒΕ

Μαρίνος Στυλιανου
Γραμματεας / Διευθυντής

Νατάσα Δημητρίου
Λειτουργός Επιμελητηρίου

Ζαχαρίας Ανθής
Λειτουργός Επιμελητηρίου

A.A
Γραφέας / Κλητήρας