Πληροφορίες για Εγγραφή & Συνδρομή

Κάθε υποψήφιο φυσικό πρόσωπο και/ ή εταιρεία που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στο μητρώο του ΕΒΕ Πάφου υπόκειται στις ακόλουθες χρεώσεις:

  • Δικαίωμα εγγραφής το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το έντυπο αιτήσεως, και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €45.
  • Ετήσια Συνδρομή ως ακολούθως:

    – €85.00 (Άτομα)

    -€120.00 (Εταιρείες και Ξενοδοχεία)

    -€255.00 (Τράπεζες, Δημόσιες Εταιρείες και Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων)

    Αίτηση Μέλους new 2019 ΕΒΕΠ