Πληροφορίες για Εγγραφή & Συνδρομή

Κάθε υποψήφιο φυσικό πρόσωπο και/ ή εταιρεία που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στο μητρώο του ΕΒΕ Πάφου υπόκειται στις ακόλουθες χρεώσεις:

  • Δικαίωμα εγγραφής το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το έντυπο αιτήσεως, και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €45.

Ετήσια Συνδρομή ως ακολούθως:

– €85.00 (Άτομα)

-€120.00 (Εταιρείες και Ξενοδοχεία)

-€255.00 (Τράπεζες, Δημόσιες Εταιρείες και Εταιρείες Διεθνών Δραστηριοτήτων)

ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΛΟΥΣ_NEW_2021

Επιπρόσθετα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν είναι οι πιο κάτω φόρμες με την απαραίτητη ένδειξη:

  1. Αν είστε Επιχείρηση που δραστηριοποιείστε σε Εισαγωγείς | Importers

categories – importers columns

  1. Αν είστε Επιχείρηση που δραστηριοποιείστε σε Υπηρεσίες | Services

categories – services COLUMNS

3. Αν είστε Επίχείρηση που δραστηριοποιείστε σε Κατασκευές/ Εξαγωγές |  Manufactures/ Exporters

categories – manufacturers EXPORTERS