Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Πληροφορίες για Συνδρομή

Κάθε υποψήφιο φυσικό πρόσωπο και/ ή εταιρεία που επιθυμεί να εγγραφεί ως μέλος στο μητρώο του ΕΒΕ Πάφου υπόκειται στις ακόλουθες χρεώσεις:

  • Δικαίωμα εγγραφής το οποίο θα πρέπει να συνοδεύει το έντυπο αιτήσεως, και το οποίο ανέρχεται στο ποσό των €45.

Ετήσια Συνδρομή ως ακολούθως:

- €85.00 (Άτομα)

-€120.00 (Εταιρείες και Ξενοδοχεία)

-€255.00 (Τράπεζες και Δημόσιες Εταιρείες )

ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΛΟΥΣ_NEW_2023

MEMBER REGISTRATION ENG

Επιπρόσθετα έγγραφα που πρέπει να συμπληρωθούν είναι οι πιο κάτω φόρμες με την απαραίτητη ένδειξη:

  1. Αν είστε Επιχείρηση που δραστηριοποιείστε σε Εισαγωγείς | Importers

categories - importers columns

  1. Αν είστε Επιχείρηση που δραστηριοποιείστε σε Υπηρεσίες | Services

categories - services columns

3. Αν είστε Επίχείρηση που δραστηριοποιείστε σε Κατασκευές/ Εξαγωγές |  Manufactures/ Exporters

categories - manufacturers exporters columns

magnifiercross
X