Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Δέσμη Μέτρων ΚΤΚ για αντιμετώπιση συνεπειών του COVID-19 | Αναστολή εκποιήσεων από το Σύνδεσμο Τραπέζων Κύπρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του/ επιχειρήσεις και κάθε ενδιαφερόμενο για τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου με αποδέκτες τα Πιστωτικά Ιδρύματα.

Σε συνέχεια της ανακοίνωσης ημερομηνίας 16 Μαρτίου 2020 και με στόχο την περαιτέρω στήριξη των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών,  η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) ανακοινώνει τα πιο κάτω μέτρα.

  1. Επιπρόσθετη απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου για να παραχωρήσουν οι τράπεζες ελαφρύνσεις στα υφιστάμενα δάνεια των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.

Η ΚΤΚ προχωρεί στην περαιτέρω απελευθέρωση αποθεμάτων κεφαλαίου και ρευστότητας στο κυπριακό τραπεζικό σύστημα, μετά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Συγκεκριμένα, οι εποπτικές ελαφρύνσεις προς τις συστημικές κυπριακές τράπεζες ύψους μέχρι και €1,3δις εφαρμόζονται αντίστοιχα και στα υπόλοιπα τραπεζικά ιδρύματα της Κύπρου που βρίσκονται κάτω από την εποπτεία της ΚΤΚ και περιλαμβάνουν απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι €100εκ. περίπου.

Η συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων μέχρι και €1,4δις γίνεται με σκοπό να μεταφερθεί όφελος από τις τράπεζες προς την πραγματική οικονομία, μέσω ευνοϊκών αναδιαρθρώσεων προς επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Για παράδειγμα, οι τράπεζες θα μπορούν να επιτρέψουν στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να μειώσουν τις δόσεις αποπληρωμής των υφιστάμενων δανείων τους.

Η υπό αναφορά συνολική απελευθέρωση κεφαλαίων θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί από τις τράπεζες για να στηρίξουν την πραγματική οικονομία επιδεικνύοντας την απαραίτητη ευελιξία και δεν θα χρησιμοποιηθεί για διανομή μερίσματος ή άλλης αμοιβής.

  1. Ευκολότερη και άμεση παροχή βραχυπρόθεσμων δανείων προς τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά για να αντιμετωπίσουν τις σημερινές οικονομικές δυσκολίες

Η ΚΤΚ χαλαρώνει τα κριτήρια για χορήγηση νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων με σκοπό να βοηθήσει τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά να αποκτήσουν άμεσα την ρευστότητα που χρειάζονται για να καλύψουν τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.

Οι δικαιούχοι, οι οποίοι είναι συνεπείς δανειολήπτες, δύναται να είναι τόσο επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων αυτοεργοδοτουμένων) όσο και υπάλληλοι των επηρεαζόμενων από τα σχετικά μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυπριακή κυβέρνηση επιχειρήσεων, και έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

Οι νέες πιστωτικές διευκολύνσεις μπορεί να περιλαμβάνουν παρατραβήγματα και βραχυπρόθεσμο δανεισμό με εξ’ ολοκλήρου αποπληρωμή στη λήξη του και όχι με καταβολή δόσεων. Σκοπός των υπό αναφορά νέων πιστωτικών διευκολύνσεων είναι η κάλυψη τρεχουσών αναγκών, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων καταβολών μισθών, ενοικίων, οφειλών σε πιστωτές κλπ..

Τα κριτήρια τα οποία χαλαρώνουν αφορούν τον τρόπο αξιολόγησης της ικανότητας αποπληρωμής και τα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία θα πρέπει να προσκομίσουν οι δανειολήπτες προς τις τράπεζες.  

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα ενημερωθούν από την ΚΤΚ με σχετική εγκύκλιο για τα κριτήρια που χαλαρώνουν, τις προϋποθέσεις παροχής των εν λόγω νέων δανείων καθώς και άλλες σχετικές λεπτομέρειες.

  1. Ευνοϊκές βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις προς τους επηρεαζόμενους πελάτες

Η ΚΤΚ, κατανοώντας την κρισιμότητα των στιγμών, συστήνει προς τις τράπεζες να επιδείξουν την απαραίτητη ευελιξία προς τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά και να προχωρήσουν με αναδιαρθρώσεις υφιστάμενων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων. Οι αναδιαρθρώσεις δύναται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή τόκου ή και των δύο, για διάρκεια εννέα μηνών, σύμφωνα με την πολιτική της κάθε τράπεζας και την οικονομική κατάσταση του κάθε πελάτη.

Η ΚΤΚ θεωρεί ότι οι υπό αναφορά αναδιαρθρώσεις απευθύνονται στους συνεπείς δανειολήπτες, οι οποίοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση αναδιάρθρωσης μέχρι τις 30 Ιουνίου 2020.

  1. Ευνοϊκότερα επιτόκια και χρεώσεις

Η ΚΤΚ συστήνει προς τις τράπεζες όπως η παροχή νέων δανείων και άλλων πιστωτικών διευκολύνσεων που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω, γίνεται με ευνοϊκά επιτόκια.

Η ΚΤΚ συστήνει προς τις τράπεζες όπως τα νέα δάνεια και άλλες πιστωτικές διευκολύνσεις που αναφέρονται στο σημείο 2 πιο πάνω φέρουν μηδενικές χρεώσεις και μηδενικά έξοδα σύναψης.

Η ΚΤΚ συστήνει ακόμη προς τις τράπεζες όπως το επιτόκιο των αναδιαρθρώσεων που αναφέρονται στο σημείο 3 πιο πάνω, είναι επίσης ευνοϊκό.

Τα τραπεζικά ιδρύματα θα ενημερωθούν λεπτομερώς από την ΚΤΚ τις προσεχείς ημέρες για τις υπό αναφορά συστάσεις.

  1. Παροχή βραχυπρόθεσμων αναδιαρθρώσεων από τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων με σύντομες διαδικασίες

Η ΚΤΚ προτρέπει τις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) να παρέχουν βραχυπρόθεσμες αναδιαρθρώσεις στους επηρεαζόμενους, από τις ανακοινώσεις της κυπριακής κυβέρνησης, πελάτες τους.

Οι ΕΕΠ δύνανται να παρεκλίνουν από την απαίτηση εφαρμογής λεπτομερών διαδικασιών αξιολόγησης και έγκρισης αναδιαρθρώσεων, στις περιπτώσεις αιτήματος για βραχυπρόθεσμη αναδιάρθρωση για περίοδο 9 μηνών. Οι αναδιαρθρώσεις δύνανται να περιλαμβάνουν αναστολή κεφαλαίου ή/και τόκων. Στόχος είναι η παροχή ανάσας ρευστότητας στις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις και νοικοκυριά για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν των δύσκολων οικονομικών συνθηκών που αντιμετωπίζουν.

Η ΚΤΚ εξετάζει επιπρόσθετα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν τις προσεχείς ημέρες. Η ΚΤΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και αν το κρίνει αναγκαίο θα προβεί στην περαιτέρω λήψη μέτρων ή/και αναθεώρηση των ήδη εξαγγελθέντων μέτρων.

Εξάλλου τα μέλη του Συνδέσμου Τραπεζών Κύπρου προχωρούν σε αναστολή οποιασδήποτε διαδικασίας εκποίησης για τρεις μήνες (μέχρι 18 Ιουνίου 2020).  Αντιλαμβανόμενες τη δυσχερή κατάσταση την οποία διέρχεται η χώρα, οι τράπεζες της Κύπρου θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό για στήριξη της οικονομίας, των επιχειρήσεων, των νοικοκυριών και ευρύτερα της κοινωνίας μας δηλώνουν σε σχετική ανακοίνωση τους. Με βάση και τη δέσμη μέτρων που ανακοίνωσε η ΚΤΚ τα ΠΙ άρχισαν ήδη την επεξεργασία και την κωδικοποίηση ώστε να καταλήξουν σε συγκεκριμένες αποφάσεις.

 

Γραφείο Τύπου | ΕΒΕΠ

magnifiercross
X