Δημοσιοποίηση Οικονομικών Καταστάσεων & ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗΣ Πεπραγμένων

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου δημοσιεύει τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Ετήσια Έκθεση πεπραγμένων όπως προνοούν συγκεκριμένοι Κανονισμοί του Καταστατικού του για ενημέρωση των μελών του.

Οικονομικές Καταστάσεις 2018.

2018

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2018

EBE Annual Report FINAL 2018

 

magnifiercross
X