Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Διευκρινίσεις Μετακινήσεων στο διάταγμα του Υπουργού Υγείας σε συγκεκριμένους τομείς/ κλάδους εργασίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι συνέχεια των έκτακτων μέτρων που εξαγγέλθηκαν χθες για την αναχαίτιση της πανδημίας του κορωνοϊού και αφορούν στις Επαρχίες Λεμεσού και Πάφου, διευκρινίζεται συγκεκριμένα ότι απαγορεύεται η μετακίνηση προσώπων από και προς τις δύο Επαρχίες καθώς και μεταξύ των δύο Επαρχιών, για σκοπούς αναψυχής ή οποιονδήποτε άλλο λόγο, πέραν των πιο κάτω εξαιρέσεων:

1. Για μεταφορά προϊόντων/εμπορευμάτων και πρώτων υλών σε επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως Επαρχίας, οι οποίες παραμένουν δραστηριοποιημένες, νοουμένου ότι προσκομίζεται αποδεικτικό της παραγγελίας.
2. Διακίνηση εργαζομένων, νοουμένου ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους, εφόσον είναι απολύτως αναγκαίοι για τη λειτουργία των δραστηριοποιημένων επιχειρήσεων σε: εργοτάξια, εγκαταστάσεις πετρελαίων, βιομηχανίες τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, διακίνηση για σκοπούς έκτακτων επιδιορθώσεων-συντηρήσεων μηχανημάτων/συσκευών, και εταιρείες παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων, εάν και εφόσον δεν μπορούν να εργαστούν εξ αποστάσεως. Νοείται ότι απαγορεύεται η μετακίνηση εργαζομένων των επιχειρήσεων του λιανικού εμπορίου, καθώς και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών.
3. Διακίνηση δημοσιογράφων και λειτουργών των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, νοουμένου ότι κατέχουν έγκυρη δημοσιογραφική ταυτότητα και βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους.
4. Διακίνηση εργαζομένων σε υπηρεσίες, έργα, εργασίες ή δραστηριότητες που είναι απαραίτητες για:
-την εξασφάλιση συνεχούς παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
-την εξασφάλιση υδατοπρομήθειας για σκοπούς ύδρευσης,
-την εξασφάλιση λειτουργίας τηλεπικοινωνιών,
-την ασφαλή λειτουργία αερομεταφορών και τον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας,
-τη λειτουργία των φυλακών,
-την επιδιόρθωση ή συντήρηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων της Εθνικής Φρουράς και της Αστυνομίας, περιλαμβανομένης της Πυροσβεστικής,
-την ασφαλή λειτουργία της λιμενικής κίνησης,
-την ασφαλή Διαχείριση Αποβλήτων και Στρατηγικών Αποθεμάτων του Κράτους,

νοουμένου ότι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους.

5. Μεταφορά προσώπων που αφικνούνται ή αναχωρούν από τους Αερολιμένες Λάρνακας και Πάφου και το Λιμάνι Λεμεσού, νοουμένου ότι μεταφέρουν για σκοπούς ελέγχου αντίγραφο του εισιτηρίου, στο οποίο αναγράφεται σαφώς η ημερομηνία και η ώρα πτήση και το όνομα του επιβάτη.
6. Μεταφορές εμπορευμάτων από και προς το Λιμάνι Λεμεσού, το Λιμάνι Λάρνακας, το Αεροδρόμιο Λάρνακας και το Αεροδρόμιο Πάφου, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση κυκλοφορίας εργαζομένου από τον εργοδότη τους και σχετικό δελτίο παράδοσης των εμπορευμάτων.
7. Υπηρεσίες μεταφοράς δεμάτων/επιχειρήσεις ταχυμεταφορών και ιδιωτικές υπηρεσίες ασφάλειας, μεταξύ όλων των Επαρχιών, οι οποίοι κατέχουν τη σχετική βεβαίωση εργαζομένου από τον εργοδότη τους.
8. Διακίνηση αθλητών και ομάδων για προπονήσεις και αγώνες που διεξάγονται στο πλαίσιο των αθλητικών πρωταθλημάτων Α’ Κατηγορίας, καθώς και Εθνικών Ομάδων. Νοείται ότι τα εν λόγω πρόσωπα για τις προπονήσεις πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους βεβαίωση της ημερομηνίας και ώρας της προπόνησης ή/και του αγώνα.
9. Διακίνηση μέσων μαζικής μεταφοράς και ταξί, μεταξύ όλων των Επαρχιών.
10. Μετακίνηση διαζευγμένων γονέων ή γονέων που τελούν σε διάσταση, οι οποίοι με διάταγμα Δικαστηρίου μπορούν να βλέπουν τα παιδιά τους και το οποίο να προσκομίζεται κατά την μετακίνησή τους.
11. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, επείγουσας μορφής, όπου τα συνταγματικά δικαιώματα διαδίκου τίθενται σε άμεσο κίνδυνο, είναι επιτρεπτή η διακίνηση δικηγόρου ή διαδίκου, κατόπιν παροχής σχετικής προς τούτο βεβαίωσης από την Αρχιπρωτοκολλητή. Νοείται ότι, η εν λόγω βεβαίωση είναι δυνατό να δοθεί, μεταξύ άλλων, μέσω τηλεομοιότυπου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
12. Μετάβαση γεωργών και κτηνοτρόφων, νοουμένου ότι προσκομίζουν το έντυπο εκταρικής ή κεφαλικής επιδότησης από τον ΚΟΑΠ ή, σε περίπτωση που αυτό δεν υπάρχει, σχετική βεβαίωση από το Επαρχιακό Γραφείο Γεωργίας.

Σημειώνεται ότι οι εργαζόμενοι, καθώς και όλα τα πρόσωπα που εμπίπτουν στις πιο πάνω κατηγορίες θα πρέπει να κατέχουν αρνητικό μοριακό test (PCR), με ισχύ τις τελευταίες 7 ημέρες, αρχής γενόμενης την Τετάρτη, 18/11/2020, και ώρα 5 π.μ..

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι ως ουσιώδεις υπηρεσίες ορίζονται οι ακόλουθες:
-To Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, συμπεριλαμβανομένων όλων των Τμημάτων/Υπηρεσιών του,
-Το Υπουργείο Υγείας, συμπεριλαμβανομένων όλων των Διευθύνσεων/ Τμημάτων και Υπηρεσιών του, καθώς και του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας και του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας και των Διευθύνσεων και/ή Υπηρεσιών τους,
-Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
-Το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεών του,
-Η Διοίκηση και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής

-Η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, καθώς και ο Έφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
-Η Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,
-Η Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας,
-Το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, η Αστυνομία, η Πυροσβεστική και το Τμήμα Φυλακών,
-Η Διοίκηση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, η Πολιτική Αεροπορία, το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών και το Τμήμα Δημοσίων Έργων,
-Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, το Τμήμα Δασών και το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,
-Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων και Υπηρεσιών του,
-Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη,
-Το Τμήμα Τελωνείων,
-Το Τμήμα Φορολογίας,
-Η Προεδρία της Δημοκρατίας,
-Το Υπουργικό Συμβούλιο και η Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
-Η Βουλή των Αντιπροσώπων,
-Τα Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία (περιλαμβανομένων των εργαζόμενων τους),
-Το Υπουργείο Άμυνας και η Εθνική Φρουρά,
-Το Υπουργείο Εξωτερικών, συμπεριλαμβανομένων των Διευθύνσεων/Τμημάτων του,
-Το Γενικό Λογιστήριο,
-Η Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών, Τα ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,
-Οι ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,
-Οι Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,
-Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ),
-Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, Σταθμοί Αφαλάτωσης,
-Το Γραφείο Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,
-Η Ερευνητική Επιτροπή των κατ’ εξαίρεση Πολιτογραφήσεων Αλλοδαπών Επενδυτών και Επιχειρηματιών, η οποία διορίστηκε δυνάμει διατάγματος του Γενικού Εισαγγελέα της
Δημοκρατίας (Κ.Δ.Π. 406/20 και 467/20) και και το προσωπικό της.

Γραφείο τύπου ΕΒΕ Πάφου

magnifiercross
X