Με επιτυχία το Επιχορηγημένο Σεμινάριο 'Αποτελεσματική Γραπτή Επικοινωνία με Πελάτες & Συνεργάτες'

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Τρίτη 04 Ιουνίου 2019 από το ΕΒΕ Πάφου το επιχορηγημένο σεμινάριο με τίτλο ‘αποτελεσματική γραπτή επικοινωνία με πελάτες και συνεργάτες’ στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου. Οι συμμετέχοντες από διάφορες επιχειρήσεις κυρίως άτομα που εργάζονται στην εξυπηρέτηση πελατών  και είναι μέρος των καθηκόντων τους η χρησιμοποίηση της γραπτής επικοινωνίας ως κύριο εργαλείο εξυπηρέτησης πελατών π.χ διαχειριστές γραφείου, προσωπικοί βοηθοί, γραμματειακό προσωπικό, υπεύθυνοι ανθρωπίνου δυναμικού, υπεύθυνοι λογιστηρίου, υπεύθυνοι τμημάτων κτλ κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου αποκόμισαν σημαντικά οφέλη για την βελτίωση των δεξιοτήτων τους και ικανοτήτων τους στο χώρο εργασίας τους. Πιο συγκεκριμένα κατανόησαν τη σημαντικότητα της γραπτής επικοινωνίας και το αντίκτυπο που έχει στην εργασία τους, αντιλήφθηκαν τις αρχές της γραπτής επικοινωνίας, έμαθαν να εφαρμόζουν τις αρχές της γραπτής επικοινωνίας, να παρουσιάζουν το τι χρειάζονται με κατανοητό και ξεκάθαρο τρόπο, να χρησιμοποιούν τις σωστές λέξεις και εκφράσεις για να έχουν το αποτέλεσμα που θέλουν, να προσχεδιάζουν και να συντάσσουν την γραπτή τους επικοινωνία, να χειρίζονται τους πελάτες και τους συνεργάτες με σωστό επικοινωνιακό τρόπο και να εφαρμόζουν τεχνικές για την αντιμετώπιση θυμωμένων, αναστατωμένων και παραπονεμένων πελατών.

magnifiercross
X