Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας για 12 διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή (Αγ. Βαρβάρας)-Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας για 12 διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή (Αγ. Βαρβάρας)-'Εγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων από το ΥΕΕΒ-'Εγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων από το ΥΕΕΒ-Webinar:Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.-Webinar:Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.-Hμερίδα με θέμα τη Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.-Hμερίδα με θέμα τη Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

Με επιτυχία το σεμινάριο με τίτλο «Αναθεωρημένη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας»

Με επιτυχία διοργανώθηκε την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 από το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με το ΣΕΛΚ το σεμινάριο με τίτλο «Αναθεωρημένη Οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» στην εκπαιδευτική αίθουσα του Επιμελητηρίου Πάφου. Οι συμμετέχοντες από διάφορες επιχειρήσεις κυρίως άτομα από Λογιστικά/ Ελεγκτικά Γραφεία, Δικηγορικά Γραφεία, Εταιρείες Ακινήτων και άλλες επιχειρήσεις είχαν την ευκαιρία να αναλύσουν τα πιο σημαντικά στοιχεία της οδηγίας, με σκοπό να κατανοήσουν καλύτερα και να εφαρμόσουν αυτές τις διατάξεις στα συστήματα AML / CTF των εταιρειών τους.

Οι συμμετέχοντες ενημερώθηκαν σχετικά με την ερμηνεία της αναθεωρημένης νομοθεσίας του ΣΕΛΚ, με έμφαση στην προσέγγιση κινδύνων, την εκτίμηση πελατών και τις αναφορές σχετικά με τις ύποπτες συναλλαγές / δραστηριότητες. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου, ο εκπαιδευτής παρουσίασε την εφαρμογή των διατάξεων χρησιμοποιώντας πρακτικά παραδείγματα και οι συμμετέχοντες συζήτησαν περαιτέρω οποιουσδήποτε τομείς ενδιαφέροντος.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

27 Σεπτεμβρίου 2019

magnifiercross
X