Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Νέο Διάταγμα του Υπουργού Υγείας για τα Περιοριστικά Μέτρα

To ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ σας αποστέλλει το Διάταγμα που έχει εκδώσει στις 23/3/2020 ο Υπουργός Υγείας για τα Περιοριστικά Μέτρα που θα ισχύουν από σήμερα η ώρα 6.00 μ.μ. μέχρι 13/04/2020.

 

Ο Υπουργός Υγείας, ασκώντας τις εξουσίες που του παρέχονται από το άρθρο 6(α), (β), (γ), (δ), (ε) και (ζ) του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου, Κεφ. 260 και οι οποίες του εκχωρήθηκαν με την Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου με ημερομηνία 10 Μαρτίου 2020, με το παρόν Διάταγμα εκδίδει τους ακόλουθους Κανονισμούς:

1.Το παρόν Διάταγμα θα αναφέρεται ως το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης             Του Κορωνοϊού COVID-19 Διάταγμα (Αρ. 9) του 2020

 1. Επειδή, η προστασία της δημόσιας υγείας και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης αποτελούν ευθύνη της Δημοκρατίας και με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της ασθένειας του Κορωνοϊού COVID-19, την προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και την αποτροπή πιθανής κατάρρευσης του συστήματος υγείας από τυχόν διασπορά του ιού, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υλικοτεχνικές υποδομές που θα είναι αναγκαίες για τυχόν αντιμετώπιση της ραγδαίας εξάπλωσης του ιού και επειδή καθίσταται επιβεβλημένη η λήψη πρόσθετων αναγκαίων μέτρων, πέραν των Κανονισμών που είχαν εκδοθεί με το περί  Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19, Διάταγμα (Αρ. 8) του 2020 - Κ.Δ.Π. 116/2020, και χωρίς επηρεασμό των Κανονισμών εκείνων·

και επειδή με Γνωστοποίηση που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας κατόπιν εξουσιοδότησης του Υπουργικού Συμβουλίου ο Υπουργός Υγείας κήρυξε ως μολυσμένες Τοπικές Περιοχές με τον κορωνοϊό COVID-19 δυνάμει του Άρθρου 4 του περί Λοιμοκαθάρσεως Νόμου Κεφ. 260 τις Επαρχίες Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακα, Αμμοχώστου και Πάφου,  εκδίδονται οι ακόλουθοι Κανονισμοί:

(α) Απαγορεύονται οι αχρείαστες μετακινήσεις από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020, εξαιρουμένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

 • Μετάβαση από και προς τους χώρους εργασίας, καθώς και για σκοπούς εργασίας,
 • απόλυτα αναγκαίες επισκέψεις σε κρατικές υπηρεσίες, υπηρεσίες του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης και μετακινήσεις για αγορά ή προμήθεια αγαθών/υπηρεσιών πρώτης ανάγκης από και προς επιχειρήσεις/ υπηρεσίες, των οποίων η λειτουργία δεν έχει ανασταλεί και εφόσον είναι αδύνατη η παράδοση τους,
 • επίσκεψη σε ιατρό ή για αιμοδοσία ή μετάβαση σε φαρμακείο,
 • μετάβαση σε τράπεζα, στο μέτρο που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική συναλλαγή,
 • διακίνηση για παροχή βοήθειας σε συγγενικά πρόσωπα και/ή συμπολίτες μας που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν ή σε ομάδες που οφείλουν να αυτοπρο- στατευθούν ή ευρίσκονται σε αυτοπεριορισμό ή/και σε χώρους υποχρεωτικού περιορισμού (καραντίνα),
 • συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού που μεταβαίνουν σε τελετές, όπως κηδείες, γάμους και βαφτίσεις και δεν υπερβαίνουν τον αριθμό των 10 προσώπων.
 • μετακινήσεις για σωματική άσκηση ή για τις ανάγκες κατοικίδιου ζώου, εφόσον δεν υπερβαίνουν τα δύο άτομα και περιορίζονται σε γειτνιάζουσες με την κατοικία τους περιοχές:

Νοείται ότι, θα πρέπει όλα τα πρόσωπα των οποίων η διακίνηση επιτρέπεται ως ανωτέρω, να φέρουν μαζί τους δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο με πρόσθετο αποδεικτικό στοιχείο, όταν αυτό ζητηθεί από τις αρμόδιες αρχές.

(β) Από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020 δεν επιτρέπεται η πρόσβαση στους ακόλουθους χώρους:

 • Πάρκα,
 • παιδότοπους.
 • ανοιχτούς χώρους αθλήσεως,
 • δημόσιους χώρους συναθροίσεων, μεταξύ άλλων, πλατείες, φράγματα, εκδρο- μικοί χώροι, παραλίες, μαρίνες.

(Νοείται ότι, αναστέλλεται και η λειτουργία των πιο πάνω επιχειρήσεων).

(γ) Από τις 6.00 μ.μ. της 24ης Μαρτίου 2020 μέχρι τις 06.00 π.μ. της 13ης Απριλίου 2020:

 • Αναστέλλεται η λειτουργία οποιασδήποτε μορφής λαϊκών αγορών, η πλανοδιο- πώληση και τα παζαράκια,
 • αναστέλλονται οι εργασίες σε εργοτάξια πλην όσων αφορούν έργα δημόσιας ωφελείας, για τα οποία θα εκδίδεται σχετική άδεια από τον Υπουργό Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων,
 • απαγορεύεται η προσέλευση πολιτών σε χώρους θρησκευτικής λατρείας, όπως εκκλησίες, τεμένη και άλλους χώρους προσευχής, και
 • απαγορεύεται το έθιμο της «λαμπρατζιάς» και διατάσσεται η άμεση απομάκρυνση της ξυλείας ή άλλων υλικών που έχουν ήδη συγκεντρωθεί προς τον σκοπό αυτό. Την ευθύνη εφαρμογής της απαγόρευσης φέρουν οι τοπικές αρχές σε συνεργασία με την Αστυνομία.
 • αναστέλλεται η λειτουργία όλων των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου με εξαίρεση:
 • Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια αναπηρικών και ορθοπεδικών ειδών.
 • Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια ιατρικών και βιομηχανικών αερίων και μηχανημάτων.
 • Τις επιχειρήσεις και εργαστήρια οπτικών.
 • Τις επιχειρήσεις πώλησης ακουστικών βαρηκοΐας.
 • Τα συνεργεία αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
 • Τις επιχειρήσεις πώλησης ελαστικών.
 • Τις επιχειρήσεις εμπορίας και επισκευής ποδηλάτων.
 • Τα καθαριστήρια.
 • Τις επιχειρήσεις παροχής ταχυδρομικών υπηρεσιών και υπηρεσιών μεταφορών (κούριερ).
 • Τις επιχειρήσεις πώλησης και διατροφής ζώων συντροφιάς, ζωοτροφών ή κτηνιατρικών φαρμάκων.
 • Τις επιχειρήσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων, κατά το μέρος που αφορά υπηρεσίες πληρωμής λογαριασμών, ανανέωσης υπολοίπου, επισκευής και αντικατάστασης κινητών συσκευών).
 • Τις επιχειρήσεις εμπορίας φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, υλικών ή εξοπλισμού.
 • Τις επιχειρήσεις πώλησης αυτοκινήτων και μηχανοκινήτων οχημάτων.
 • Τα γραφεία τελετών (κηδειών).
 • Τα φυτώρια και ανθοπωλεία.

Νοείται ότι, όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, περιλαμβανομένων και των ανωτέρω, δύναται να παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον.

Επιπρόσθετα, νοείται ότι, για όλες τις επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες παραμένουν σε λειτουργία, πρέπει να τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2(ε) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 – Κ.Δ.Π. 101/2020, για μη συνωστισμό εντός των καταστημάτων, (ένα άτομο ανά οχτώ τ.μ.).

Νοείται επιπλέον, ότι συνεχίζεται η λειτουργία των ακόλουθων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου, δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020:

 • Όλες οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών (π.χ. υπεραγoρές, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αρτοποιεία, ζαχαροπλαστεία, φρουταγορές, κάβες).
 • Τα φαρμακεία.
 • Υπηρεσίες παροχής τροφίμων και ποτών (εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, μπαρ), οι οποίες δύναται να προσφέρουν κατ’ οίκον διανομή και υπηρεσίες ταχείας εξυπηρέτησης από το παράθυρο.
 • Τα πρατήρια υγρών καυσίμων.
 • Τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ,

καθώς και των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (κλινικά εργαστήρια) που προβλέπονται στο υπό αναφορά Διάταγμα (Αρ. 3) του 2020 - Κ.Δ.Π. 101/2020 και των επιχειρήσεων καθαρισμού οχημάτων (πλυντηρίων αυτοκινήτων), νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου 2(β) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19 Διατάγματος (Αρ. 6) του 2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις που συνεχίζουν τη λειτουργία τους, δεν δύναται να εμπορεύονται οποιαδήποτε προϊόντα τα οποία εμπορεύονται οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, οι οποίες με το παρόν Διάταγμα αναστέλλουν τη λειτουργία τους.

(δ) Ο Υπουργός Υγείας δύναται να αξιοποιεί τελειόφοιτους ιατρικών σχολών τετραετούς ή εξαετούς κύκλου, οι οποίοι εθελοντικά προσφέρονται (φοιτούν στα ) από τα Κυπριακά πανεπιστήμια, ως επίσης και τελειόφοιτων νοσηλευτικών σχολών, εάν και εφόσον το κρίνει απαραίτητο.

(ε) Τηρουμένων των προνοιών νομοθεσιών της Δημοκρατίας που προβλέπουν διαφορετικά, πρόσωπα τα οποία ευρίσκονται σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) που έχουν καθοριστεί στη Δημοκρατία ή/και σε αυτοπεριορισμό, δύνανται μέσω τηλεφωνικής συνέντευξης με οποιοδήποτε ιατρό να ζητούν την έκδοση επαναληπτικής συνταγής για φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιων νοσημάτων από τα οποία πάσχουν, νοούμενου ότι:

 • Λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα για την αντιμετώπιση χρόνιου νοσήματος που δεν σχετίζεται με την εκδήλωση συμπτωμάτων λοίμωξης COVID-19,
 • το απόθεμα των φαρμακευτικών προϊόντων που έχουν στην κατοχή τους έχει εξαντληθεί ή δεν επαρκεί για τη θεραπεία τους για τη χρονική διάρκεια που θα είναι σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (καραντίνα) ή/και σε αυτοπεριορισμό,
 • δεν είναι σε θέση για οποιοδήποτε λόγο να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τον προσωπικό τους ιατρό ή ειδικό ιατρό για την έκδοση επαναληπτικής συνταγής ή/και δεν έχουν εγγραφεί σε προσωπικό ιατρό που είναι συμβεβλημένος με το Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ) ή/και δεν είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ),

(στ) Οι ιατροί με τους οποίους επικοινωνούν τηλεφωνικά τα άτομα που αναφέρονται στην παράγραφο (ε) πιο πάνω, υποχρεούνται όπως:

 • Λαμβάνουν το πληρέστερο, υπό τις περιστάσεις, ιατρικό ιστορικό του προσώπου το οποίο επικοινωνεί μαζί τους,
 • εκδίδουν τη συνταγή με τα απαιτούμενα φαρμακευτικά προϊόντα, τις σχετικές οδηγίες λήψης και τις αναγκαίες ποσότητες φαρμάκου/φαρμάκων καθ’ όλη τη χρονική διάρκεια όπου το πρόσωπο/ πρόσωπα που έχουν αποταθεί ευρίσκεται / ευρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης (καραντίνα) ή/και σε αυτοπεριορισμό, νοουμένου ότι κρίνουν ως επαρκές και ικανοποιητικό το ιστορικό που έχουν λάβει,
 • σε περίπτωση που είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ και τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης (καραντίνα) ή/και σε αυτοπεριορισμό είναι δικαιούχοι για να λαμβάνουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, πρέπει να καταχωρούν τη συνταγή στο σχετικό λογισμικό σύστημα ώστε αυτή να ανακτηθεί από το φαρμακείο που την εκτελεί και προμηθεύσει τα εν λόγω φαρμακευτικά προϊόντα σε πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης (καραντίνα) ή/και σε αυτοπεριορισμό,
 • σε περίπτωση που δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΟΑΥ ή τα πρόσωπα που βρίσκονται σε υποχρεωτικούς χώρους απομόνωσης (Καραντίνα) ή/και σε αυτοπεριορισμό δεν είναι δικαιούχοι για να λάβουν υπηρεσίες μέσω του ΓεΣΥ, θα πρέπει να εκδώσουν χειρόγραφη συνταγή και να προβούν στις κατάλληλες διευθετήσεις ώστε η συνταγή να παραληφθεί από πρόσωπο που ενεργεί εκ μέρους του προσώπου που βρίσκεται σε καραντίνα με σκοπό την εκτέλεση της από φαρμακείο,
 • σε εύλογο χρονικό διάστημα ενημερώσουν σχετικά το θεράποντα ιατρό, ο οποίος χορήγησε την αρχική συνταγή:

Νοείται ότι, στα φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία συνταγογραφούνται είναι δυνατόν να περιλαμβάνονται φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν ελεγχόμενα φάρμακα κατά την έννοια του περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόμου ή που καθορίζονται στο Δεύτερο Πίνακα, Τρίτο Πίνακα ή Τέταρτο Πίνακα των περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Κανονισμών νοουμένου ότι τηρούνται οι διατάξεις του Κανονισμού 11 των υπό αναφορά Κανονισμών.

(ζ)  Η παράγραφος 5(α)(i)  του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 8) του 2020 – Κ.Δ.Π. 116/2020 τροποποιείται με την αντικατάσταση του Υφυπουργείου Τουρισμού από το Υπουργείο Υγείας σε σχέση με την σύναψη σχετικής συμφωνίας/ συμφωνιών με τους ιδιοκτήτες ή/και διαχειριστές ξενοδοχείων και τουριστικών καταλυμάτων για προσωρινή φιλοξενία προσώπων τα οποία θα παραμείνουν για 14 ημέρες από την άφιξή τους σε χώρους υποχρεωτικής απομόνωσης (Καραντίνα) δυνάμει του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για παρεμπόδιση της εξάπλωσης του Κορωνοϊού (COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 5) του 2020 - ΚΔΠ 103/2020.

(η) Η παράγραφος 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 7) του 2020 – Κ.Δ.Π. 107/2020, αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

«(δ) Τα πρόσωπα, τα οποία τυγχάνουν των οδηγιών παρουσιάζονται σε χρόνο που καθορίζεται στον πίνακα ή/και κατά την ενημέρωσή τους, ο οποίος χρόνος είναι εντός 24 ωρών από την ώρα δημοσίευσης του πίνακα ή/και ενημέρωσης και σε χώρο που θα καθοριστεί ανά περίπτωση για εκτέλεση των καθηκόντων που θα τους ανατεθούν.».

(θ) Η παράγραφος 2(δ), η οποία καθορίζει τις επιπρόσθετες Ουσιώδεις Υπηρεσίες, του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 6) του 2020 – Κ.Δ.Π. 104/2020, τροποποιείται με τις ακόλουθες προσθήκες:

 • το Υπουργείο Εσωτερικών, συμπεριλαμβανομένου όλων των Τμημάτων/ Υπηρεσιών και Διευθύνσεων του,
 • το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής,
 • την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας,
 • την Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών,
 • τις ακόλουθες Διευθύνσεις της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου:
  • Συστήματα πληρωμών – Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,
  • Εφαρμογή νομισματικής πολιτικής – Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστη- ριοτήτων,
  • Διαχείριση Διαθεσίμων - Τμήμα Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων,
  • Διαχείριση Νομίσματος – Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος,
  • Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης,
  • Τμήμα Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας,
  • Οικονομικής Ανάλυσης& Ερευνών,
  • Νομική Υπηρεσία και Τμήμα Πληροφορικής της Τράπεζας,
 • Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας.

(ι) Με το παρόν Διάταγμα καθορίζεται ως ανώτατη χονδρική και λιανική τιμή πώλησης, η τιμή που σημειώνεται στον πιο κάτω πίνακα για κάθε είδος προϊόντος, από την 24η Μαρτίου 2020 και ώρα 06:00 π.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα της 30ής Απριλίου 2020:

 

Περιγραφή Προϊόντος Ανώτατη Χονδρική Τιμή Πώλησης*

Ανώτατη Λιανική Τιμή Πώλησης*

ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ    
Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 300ml 2,38 3,21
Ane Medic - Αντισηπτικό Gel 1L 7,14 9,64
Bienclair – Αντισηπτικό spray 100ml 3,07 3,70
Bienclair – Αντισηπτικό spray 500ml 6,40 7,70
Fami Sanitizing Hand Gel, 80ml 2,38 3,21
ΜΑΣΚΕΣ**    
Απλές Μάσκες Χειρουργικές*** 27,37 τα 50 τεμάχια 0,70 το τεμάχιο

 

*    Οι τιμές συμπεριλαμβάνουν το ΦΠΑ.

** Εξαιρούνται οι εταιρείες που προμηθεύονται μάσκες για ιδία χρήση και οι οποίες δεν θα προβούν σε λιανική πώλησή τους.

*** Η παρούσα καταχώρηση, αντικαθιστά την αντίστοιχη καταχώρηση για Απλές Μάσκες Χειρουργικές στο Κ.Δ.Π. 102/2020.

(κ) Η παράγραφος 2(α) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 4) του 2020 – Κ.Δ.Π. 102/2020, ισχύει μέχρι την 30ή Απριλίου 2020.

(λ) Με το παρόν Διάταγμα, εξουσιοδοτούνται οι λειτουργοί της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας όπως προβαίνουν σε έλεγχο των τιμών πώλησης για τη διασφάλιση της εφαρμογής των διατάξεων των εκδοθέντων από τον Υπουργό Υγείας Διαταγμάτων, αναφορικά με τον καθορισμό ανωτάτων τιμών πώλησης συγκεκριμένων ειδών προϊόντων.

(μ)  Από την 24η Μαρτίου 2020 η ώρα 6.00 μ.μ. και μέχρι τα μεσάνυχτα της 13ης Απριλίου  2020 αποφασίζεται η σηματοδότηση της απόστασης που πρέπει να τηρείται από τους πολίτες κατά τη διάρκεια εξυπηρέτησής τους στα ταμεία εντός των καταστημάτων και στις ουρές αναμονής εκτός των καταστημάτων, σύμφωνα με την παράγραφο 2(δ) του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διατάγματος (Αρ. 2) του 2020. Οι ιδιοκτήτες των υποστατικών οφείλουν να προβούν σε όλες τις αναγκαίες σηματοδοτήσεις.

 1. Το παρόν Διάταγμα τίθεται σε ισχύ, άμεσα, με τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ| 24/03/2020

magnifiercross
X