Παρουσίαση Επιδοτούμενων Προγραμμάτων για τη δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ ως μέλος του Enterprise Europe Network, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο, παρουσίασαν ενημερωτικό σεμινάριο στις 5.2.2018 με θέμα «Επιδοτούμενα Προγράμματα για τη Δημιουργία Νέων Επιχειρήσεων».

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης παρουσιάστηκε ο ρόλος του Δικτυού Παροχής ολοκληρωμένων  υποστηρικτών υπηρεσιών προς τις  Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τα προγράμματα χορηγιών:

  • Ενίσχυση της Νεανικής και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας
  • Leader 2014-2020 Γεωργίας - Καθεστώτος 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων» - Δράσεις αγροτουρισμού και άλλων μη γεωργικών δραστηριοτήτων όπως παραδοσιακά εστιατόρια, επισκέψιμα αγροκτήματα κλπ.
  • Leader 2014-2020 Αλιείας (Προτεραιότητα της Ένωσης 4) – Δράσεις για Λιανικό Εμπόριο και Μεταποίηση Αλιευτικών Προϊόντων, Αλιευτικό Τουρισμό, Καταδυτικό Τουρισμό, Ενίσχυση νέων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων χώρων εστίασης φρέσκου ψαριού κλπ.

Για περισσότερες πληροφορίες στη ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/cyprus/business-and-funding_el.

magnifiercross
X