Πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας αναφορικά με τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων.

Αγαπητά Μέλη,

Σας επισυνάπτουμε πρωτόκολλα και κατευθυντήριες οδηγίες του Υπουργού Υγείας αναφορικά
με τη διοργάνωση συνεδρίων, εκδηλώσεων και εμπορικών εκθέσεων.

Διοργάνωση Συνεδρίων/Εκδηλώσεων

Διοργάνωση Εμπορικών Εκθέσεων 

Κατευθυντήριες Οδηγίες

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ | 11/09/2020

magnifiercross
X