Το ΕΒΕ Πάφου στη Βιέννη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας των νεων

Το Επιμελητήριο Πάφου μέσα στα πλαίσια συμμετοχής του ως Εταίρος στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ KA2 – Cooperation and Innovation for Good Practices Strategic Partnerships for vocational education and training με θέμα: Simulation for Entrepreneurship, συμμετείχε σε ομάδα εργασίας των εμπλεκόμενων εταίρων στην Βιέννη.

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η ετοιμασία διδακτέας ύλης για τα σχολεία σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας στους νέους μέσω προσομοίωσης εργασίας.

Κατά την συνάντηση στην Βιέννη οι εταίροι ξεναγήθηκαν σε Κολλέγια και σχολεία, γνώρισαν το Αυστριακό σύστημα εκπαίδευσης και τα “training firms”: λειτουργία σχολικών εικονικών εταιρειών από μαθητές για την πρακτική εξειδίκευση τους σε όρους διοίκησης επιχειρήσεων, λογιστικής και μάρκετινγκ.

Παράλληλα έγιναν συναντήσεις με αξιωματούχους της πόλης της Βιέννης, υπεύθυνους για θέματα “start-ups” επιχειρήσεων, με εκπροσώπους του Πανεπιστημίου Οικονομικών και Εμπορικών Επιστημών της Βιέννης, όπου αναλύθηκαν οι δυνατότητες διαφοροποίησης των διδακτικών μέσων με στόχο την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους. Παράλληλα έγιναν συναντήσεις και με ιδιοκτήτες “co-working spaces” και νέους επιχειρηματίες για να καταγραφούν οι ανάγκες αλλά και οι παράγοντες που επηρεάζουν θετικά την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στους νέους ανθρώπους.

Ανάμεσα στους εταίρους που συμμετέχουν στο πρόγραμμα βρίσκονται Πανεπιστημιακές σχολές, κολλέγια, σχολεία και Επιμελητήρια από 5 Ευρωπαϊκές χώρες. Το Επιμελητήριο της Πάφου εκπροσώπησε ο κ. Μάκης Τσιάτσιος, ειδικός συνεργάτης του ΕΒΕ Πάφου.

magnifiercross
X