Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Αποκέντρωση της Υπηρεσίας που εκδίδει το πιστοποιητικό «Apostille» στο ΚΕΠ Πάφου

Το ΕΒΕ Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι οι συνέχεις και οι αλλεπάλληλες προσπάθειες του Επιμελητήριου Πάφου για αποκέντρωση της Υπηρεσίας που εκδίδει το πιστοποιητικό «Apostille» έχουν τελικά καρποφορήσει.

Μετά από σχετική επιστολή που έχει αποστείλει το Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως προς το ΕΒΕ Πάφου, ενημέρωσε ότι λόγω των πραγματικών αναγκών και της πολυπλοκότητας στον έλεγχο των Ιδιωτικών/Εταιρικών εγγράφων προς πιστοποίηση, αποφασίστηκε όπως η Yπηρεσία λειτουργήσει πιλοτικά στο ΚΕΠ Πάφου εντός του πρώτου Τριμήνου του 2023 και αφού πρώτα το προσωπικό του ΚΕΠ Πάφου τύχει της κατάλληλης εκπαίδευσης.

Το ΕΒΕΠ χαιρετίζει την απόφαση αυτή αφού θα συντείνει στην καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού το οποίο προέρχεται από την  επαρχία της Πάφου. 

Γραφείο Τύπου ΕΒΕΠ

11/01/2023

magnifiercross
X