Έλεγχος ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων πριν από την ηλεκτροδότηση | ΑΗΚ και Προβλήματα

Το ΕΒΕ Πάφου δέχεται συνεχώς παράπονα από μέλη του, σχετικά με την μη έγκαιρη εξυπηρέτηση τους από την ΑΗΚ και συγκεκριμένα ως προς τον καθορισμό ημερομηνίας ελέγχου. Ο χρόνος που καθορίζει η ΑΗΚ, κυμαίνεται συνήθως μεταξύ δύο και τριών μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ηλεκτροδότηση.

Ο μόνος τρόπος επίσπευσης του ελέγχου, είναι η καταβολή από μέρους των καταναλωτών ενός όχι και τόσο ευκαταφρόνητου ποσού υπό μορφή αποζημίωσης για υπερωριακή απασχόληση του προσωπικού της ΑΗΚ.

Εκτός από τα πιο πάνω έξοδα διευκρινίζει το ΕΒΕ, ο καταναλωτής υποβάλλεται και σε πρόσθετα έξοδα όπως, η καταβολή υπερωριών για το δικό του προσωπικό το οποίο αναγκαστικά πρέπει να παρίσταται κατά την διενέργεια του ελέγχου, αφού αυτό γίνεται εκτός των κανονικών ωρών εργασίας ή Σαββατοκύριακα.

Το ΕΒΕ Πάφου Θεωρεί ότι η πιο πάνω διαδικασία θα έπρεπε να είναι η εξαίρεση του κανόνα και να εφαρμοζόταν σε άκρως επείγουσες περιπτώσεις και όχι να καθιερωθεί ως συνήθης πρακτική.

Το Επιμελητήριο Πάφου αποτεινόμενο στο Πρόεδρο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ, έχει διαβιβάσει επιστολή με την παράκληση όπως εξεταστεί το θέμα υπό μορφή κατεπείγοντος γιατί ιδιαίτερα κάτω από τις παρούσες δύσκολες οικονομικές συγκυρίες πρέπει να αποφεύγεται η δημιουργία πρόσθετου κόστους για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

Το πρόβλημα αυτό απασχόλησε και παλαιότερα το ΕΒΕ Πάφου όπου ζήτησε το θέμα να απασχολήσει την Εκτελεστική Επιτροπή του ΚΕΒΕ αφού αποτελεί ένα παγκύπριο φαινόμενο.

Δελτίο Τύπου ΕΒΕ Πάφου

21.10.2020

X