ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΝΤΟΥΜΠΑΙ 2023 09-11 ΜΑΙΟΣ 2023 ΗΑΕ, ΝΤΟΥΜΠΑΙ - BUSINESS DELEGATION & FORUM DUBAI 2023 09-11 MAY 2023 UAE, DUBAI-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Boosting Profitability and Return on Investment (ROI) with Business Analytics» 20/03/2023 & 21/03/2023.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Boosting Profitability and Return on Investment (ROI) with Business Analytics» 20/03/2023 & 21/03/2023.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Boosting Profitability and Return on Investment (ROI) with Business Analytics» 20/03/2023 & 21/03/2023.-Κάλεσμα για έγκαιρη εγγραφή στο μητρώο της Ψηφιακής πύλης ΕΡΜΗΣ της ΑΝΑΔ για συμμετοχή στα επιχορηγημένα σεμινάρια-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ και ΕΤΑΠ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝH του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού AUB Mediterraneo Pafos. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Φορέων και του AUB Mediterraneo-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ και ΕΤΑΠ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝH του Αμερικανικού Πανεπιστημίου της Βηρυτού AUB Mediterraneo Pafos. Προωθείται η συνεργασία μεταξύ των Τοπικών Φορέων και του AUB Mediterraneo-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ TAXAND ΚΥΠΡΟΥ«NEW TRANSFER PRICING LAW IN CYPRUS»-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ TAXAND ΚΥΠΡΟΥ«NEW TRANSFER PRICING LAW IN CYPRUS»-ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ TAXAND ΚΥΠΡΟΥ«NEW TRANSFER PRICING LAW IN CYPRUS»

Seminar Vital Importance "ENERGY EFFICIENCY & SUSTAINABILITY IN THE CYPRUS TOURISM SECTOR"

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ Πάφου και την Εταιρεία Navigator οργανώνουν σεμινάριο ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ στην Πάφο 10 & 11 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα "ENERGY EFFICIENCY & SUSTAINABILITY IN THE CYPRUS TOURISM SECTOR". Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς και Τεχνικούς Διευθυντές και Γενικά σε Διευθυντές τμημάτων που εμπλέκονται σε ενεργειακά / περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και σε Υπεύθυνους Στρατηγικού Προγραμματισμού και Μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για άλλες επιχειρήσεις εκτός του Τουρισμού που ασχολούνται με θέματα ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα που είναι πρακτικής φύσης περιλαμβάνει τόσο ιδρυματική (14 ώρες) όσο και ενδοεπιχειρησιακή (7 ώρες) κατάρτιση. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του τουρισμού στην Κύπρο μέσω της προώθησης και χρήσης νέων ενεργειακών αποδοτικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων παρακολούθησης / πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης που θα βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε θέματα προώθησης και μάρκετινγκ των τουριστικών μονάδων τους. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί απαιτεί λεπτομερή κατανόηση της τεχνολογίας της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης καθώς και των μεθοδολογιών και εργαλείων διαχείρισης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός πρακτικού και στοχευμένου στα αποτελέσματα στρατηγικού προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει στα Αγγλικά η Γερμανίδα εμπειρογνώμονας κα Joanna Fortmann με σημαντικές γνώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της Βιωσιμότητας και με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:
- κατανοούν τις υφιστάμενες πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές για την βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων (sustainable tourism management) και την ενεργειακή απόδοσή τους
- αναθεωρήσουν και να επιλέξουν μέθοδο πιστοποίησης βιωσιμότητας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους
- αναπτύξουν πλάνο δράσης ενεργειακής βιωσιμότητας (sustainable energy action plan) το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμού
- διεξάγουν έλεγχο της υφιστάμενης υποδομής όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα σε βασικούς τομείς και τμήματα όπως η θερμομόνωση, θέρμανση, ο εξαερισμός, ο κλιματισμός, η σκίαση, η διαχείριση της ύδρευσης κλπ.
- αναπτύξουν πλάνο για υπολογισμό της απόδοσης της Επένδυσης (ROI) όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα
- επιλέξουν και υιοθετήσουν σχέδιο οικολογικής πιστοποίησης (green certification scheme) το οποίο σχέδιο θα προωθήσουν για σκοπούς προβολής και μάρκετινγκ προς όλους τους εταίρους του τομέα του τουρισμού (π.χ. ταξιδιωτικούς πράκτορες, οργανωτές ταξιδίων κλπ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€1530 + €290.70 Φ.Π.Α.)
To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα ζωτικής σημασίας. Το πρόγραμμα επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις / οργανισμούς, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Να σημειωθεί ότι και το Φ.Π.Α. επιστρέφεται στις εταιρείες και δεν αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στη Γραμματεία του ΕΒΕΠ στο τηλ 26818173 και οι αιτήσεις να αποστέλλονται στο email: etcevep@pcci.org.cy | Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε Αναλυτικά το πρόγραμμα και τη φόρμα συμμετοχής ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους.

PROGRAM SEMINAR EFFICIENCY

Εντυπο Συμμετοχης_SemiNAR Form 2019_Energy Efficiency

 

magnifiercross
X