Λεωφόρος Αθηνών και γωνία Α. Παπάγου
Τόλμη Κωρτ Διαμ. 101
Τ.Θ. 60082
8100 Πάφος.

Τηλέφωνο +357 26818173
Φαξ +357 26944602

E-mail: info@pcci.org.cy