Λεωφόρος Αθηνών και γωνία Α. Παπάγου
Τόλμη Κωρτ Διαμ. 101
Τ.Θ. 60082
8100 Πάφος.

Τηλέφωνο +357 26818173
Φαξ +357 26944602

E-mail: evepafos@cytanet.com.cy