Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Πρόγραμμα Green Synergy

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου και ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων συμμετέχουν στο πρόγραμμα Green Synergy που  χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Στα πλαίσια του προγράμματος διεξάχθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση πέραν των 250 ατόμων, από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Green Synergy στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους όχι μόνο να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά αλλά και να επεκτείνουν την επιρροή τους. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που θέτει η εξελισσόμενη δυναμική της αγοράς και η επιτακτική ανάγκη να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος Green Synergy είναι η δέσμευσή του για τη συμπερίληψη. Αναγνωρίζοντας τους οικονομικούς περιορισμούς που συχνά εμποδίζουν την πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους επιχειρηματίες, το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν ευκαιρίες κατάρτισης. Αυτή η συμπερίληψη διασφαλίζει ότι οι οντότητες με περιορισμένους πόρους μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους.

Μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της πράσινης μετάβασης. Από τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τις φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικές μάρκετινγκ, το πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων και οικονομικά ανθεκτικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ενισχύοντας μια κοινότητα ατόμων και επιχειρήσεων με ομοϊδεάτες, το πρόγραμμα Green Synergy διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Αυτό το συνεργατικό ήθος όχι μόνο εμπλουτίζει τη μαθησιακή εμπειρία, αλλά καλλιεργεί επίσης ένα υποστηρικτικό δίκτυο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, βέλτιστες πρακτικές και πόρους.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα Green Synergy ενσωματώνει το πνεύμα της συλλογικής δράσης και της καινοτομίας, αξιοποιώντας τη δύναμη της συνεργασίας για να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις με τα εργαλεία και την τεχνογνωσία για να αγκαλιάσουν τη βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους, η πρωτοβουλία ανοίγει το δρόμο για ένα πιο πράσινο και πιο ευημερούν μέλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Καθώς το πρόγραμμα συνεχίζει να κάνει βήματα προόδου στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, ο αντίκτυπός του αντηχεί πέρα από τη σφαίρα των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στον ευρύτερο στόχο της οικοδόμησης μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής κοινωνίας. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η Green Synergy, ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικονομικής ευημερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα https://www.greensynergy.eu/

Δέλτιο Τύπου ΕΒΕΠ | 04/07/2024

magnifiercross
X