Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας για 12 διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή (Αγ. Βαρβάρας)-Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας για 12 διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή (Αγ. Βαρβάρας)-'Εγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων από το ΥΕΕΒ-'Εγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων από το ΥΕΕΒ-Webinar:Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.-Webinar:Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.-Hμερίδα με θέμα τη Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.-Hμερίδα με θέμα τη Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ – ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 / TRAINING PROGRAMMES JANUARY – JUNE 2018

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου θα διοργανώσει το Α΄ Εξάμηνο του 2018 τα πιο κάτω σεμινάρια:

 

Σεμινάρια Ζωτικής Σημασίας

 1. 27-28.02.2018 - Leading Innovation in practice: A roadmap for your organization
 2. 26-27.03.2018 - Εmpowering staff to cocreate excellence and tourism products with consumers

Πολυεπιχειρησιακά Σεμινάρια

 1. 01.03.2018 - The art and science of coaching
 2. *Tax Updates and new developments 2017
 3. *Χρηματοοικονομική ανάλυση για αξιολόγηση δανειοδοτήσεων επιχειρήσεων
 4. *Επαγγελματικές εισπράξεις για βελτίωση της ρευστότητας
 5. *Διεύθυνση και Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού
 6. *Strategic Brand Building
 7. *Επαγγελματική Εξυπηρέτηση πελατών και αύξηση πωλήσεων
 8. *Ετοιμασία, εφαρμογή και έλεγχος προϋπολογισμού ταμειακής ροής ( cash flow)
 9. *Εργατικές Πρακτικές και Νομοθεσία στις Επιχειρήσεις

Σημειώσεις:

 • Όλα τα προγράμματα είναι επιχορηγημένα από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 • Το κόστος συμμετοχής για τα προγράμματα (Ζωτικής Σημασίας) είναι μηδενικό.
 • Σ΄ όλους τους συμμετέχοντες στα προγράμματα θα δίνεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.
 • Για τα προγράμματα με (*) οι ημερομηνίες διεξαγωγής τους θα καθοριστεί το συντομότερο.
 • Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις παρακαλώ όπως επικοινωνήστε στο τηλέφων 26818173, email: evepafos@cytanet.com.cy.
magnifiercross
X