Επιτροπές Εργασίας του Επιμελητηρίου Πάφου

To  Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε. Πάφου έχει δημιουργήσει  Επιτροπές Εργασίας οι οποίες έχουν καταρτιστεί με τους πιο κάτω Προέδρους:

  1. Επιτροπή Σχεδιασμού Κατάρτισης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Μελετών

Πρόεδρος                    Γρηγόρης Φιλίππου

  1. Επιτροπή Εμπορίου

Πρόεδρος                    Ανδρέας Σιήκκης

  1. Επιτροπή Προσωπικού, Οικονομικών & Προσφορών (Μόνο Μέλη Δ.Σ.)

Πρόεδρος                    Στέφανος Στεφάνου

  1. Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορικού Κέντρου

Πρόεδρος                    Κυριάκος Κυριάκου

  1.  Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Πρόεδρος                    Κυριάκος Δρουσιώτης

  1.  Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόεδρος                    Μιχάλης Χ”Μιτσής

  1. Συμβούλιο Υπηρεσιών

Πρόεδρος                    Παντελής Ευαγγέλου

  1. Συμβούλιο Τουρισμού

Πρόεδρος                    Χρύσης Χρυσάνθου

  1. Βιομηχανικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                    Ζήνωνας Ζήνωνος

Όσα μέλη του Επιμελητηρίου επιθυμούν να επανδρώσουν τις πιο πάνω Επιτροπές ως μέλη, καλούνται να υποβάλουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο Επιμελητήριο.

X