ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ KPMG «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ»-ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ KPMG «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ»-ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΟΙΚΟ KPMG «ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΦΠΑ»-Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου-Μεγάλη επιτυχία σημείωσαν οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ-ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΦΠΑ-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ | ANNUAL GENERAL ASSEMBLY PCCI | 28 Nοεμβρίου 2022-ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ | ANNUAL GENERAL ASSEMBLY PCCI | 28 Nοεμβρίου 2022-Συνεργασία ΕΒΕ Πάφου με το Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος | Πρόγραμμα τοποθέτησης φοιτητών/ αποφοίτων σπουδαστών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Επιτροπές Εργασίας του Επιμελητηρίου Πάφου

To  Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Β.Ε. Πάφου έχει δημιουργήσει  Επιτροπές Εργασίας οι οποίες έχουν καταρτιστεί με τους πιο κάτω Προέδρους:

  1. Επιτροπή Σχεδιασμού Κατάρτισης, Ευρωπαϊκών Θεμάτων και Μελετών

Πρόεδρος                    Γρηγόρης Φιλίππου

  1. Επιτροπή Εμπορίου

Πρόεδρος                    Ανδρέας Σιήκκης

  1. Επιτροπή Προσωπικού, Οικονομικών & Προσφορών (Μόνο Μέλη Δ.Σ.)

Πρόεδρος                    Στέφανος Στεφάνου

  1. Επιτροπή Ανάπτυξης Εμπορικού Κέντρου

Πρόεδρος                    Κυριάκος Κυριάκου

  1.  Επιτροπή Πολιτιστικών Εκδηλώσεων

Πρόεδρος                    Κυριάκος Δρουσιώτης

  1.  Επιτροπή Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόεδρος                    Μιχάλης Χ"Μιτσής

  1. Συμβούλιο Υπηρεσιών

Πρόεδρος                    Παντελής Ευαγγέλου

  1. Συμβούλιο Τουρισμού

Πρόεδρος                    Χρύσης Χρυσάνθου

  1. Βιομηχανικό Συμβούλιο

Πρόεδρος                    Ζήνωνας Ζήνωνος

Όσα μέλη του Επιμελητηρίου επιθυμούν να επανδρώσουν τις πιο πάνω Επιτροπές ως μέλη, καλούνται να υποβάλουν άμεσα το ενδιαφέρον τους στο Επιμελητήριο.

magnifiercross
X