Εργοδότηση Αιτητών Ασύλου & Φοιτητών από Τρίτες Χώρες. Νέα Διατάγματα από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου (ΕΒΕ) ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του για την έκδοση Νέων Διαταγμάτων από την αρμόδια Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων που σχετίζονται με την εργοδότηση Αιτητών Ασύλου και Φοιτητών από Τρίτες Χώρες. Τα διατάγματα αφορούν πληθώρα επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς του Εμπορίου- Επισκευές, Γεωργίας-Κτηνοτροφίας-Αλιείας-Καταφύγιων & Ξενοδοχείων Ζώων, Μεταποίησης, Διαχείρισης Αποβλήτων, Παροχής Υπηρεσιών, της Επισιτιστικής Βιομηχανία, Κέντρων Αναψυχής, Ξενοδοχείων και άλλα.

Τα εν λόγω Διατάγματα δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 17 Μαΐου 2019 και τα οποία μπορείτε να αναγνώσετε πατώντας στους πιο κάτω συνδέσμους.

Διάταγμα-για-αιτητές-ασύλου

Διάταγμα-για-φοιτητές

magnifiercross
X