Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΑΦΟΥ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »

Μέτρα στήριξης της οικονομίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊου

Το ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ παραθέτει πιο κάτω τις λεπτομέρειες των Σχεδίων που αφορούν τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων για αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης από τον κορωνοϊό μετά την έγκρισή τους από τη Βουλή. Απουσιάζουν οι όροι και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των σχεδίων τα οποία θα σας στείλουμε μόλις ανακοινωθούν επίσημα από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Για πρόσβαση στην ηλεκτρονική αίτηση υποβολής στοιχείων τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο θα μπορούν να σας καταβληθούν οποιαδήποτε ειδικά επιδόματα κάνετε κλικ στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.pay.sid.mlsi.gov.cy/CovidForms/FormEea006Servlet.

Α. ΣΧΕΔΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 1. Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής Εργασιών

Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, έχουν τη δυνατότητα να λάβουν ειδικό ανεργιακό επίδομα μέχρι και το 90% των εργοδοτουμένων τους. Το ειδικό ανεργιακό επίδομα θα ανέρχεται στο 60% και με ανώτατο όριο επιδόματος. Το 10% του προσωπικού της επιχείρησης δεν δύναται να περιληφθεί στο Σχέδιο περιλαμβανομένων των Διευθυντών/Μετόχων. Αν η επιχείρηση εργοδοτεί μόνο μέχρι 9 εργαζομένους, τότε θα τηρείται η προϋπόθεση που αναφέρεται στην πιο πάνω παράγραφο για τους Διευθυντές Μετόχους αλλά αντί ο όρος του 90%, θα παραχωρείται το ειδικό ανεργιακό επίδομα σε όλους τους υπόλοιπους εργαζομένους με όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Οι επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες που τελούν σε υποχρεωτική αναστολή εργασιών στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, έχουν τη δυνατότητα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy.

 1. Ειδικό Σχέδιο Μερικής Αναστολής Εργασιών

Οι επιχειρήσεις που δεν έχουν τερματίσει υποχρεωτικά τις δραστηριότητές τους στη βάση Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου και των σχετικών Διαταγμάτων του Υπουργείου Υγείας, αλλά έχουν υποστεί μείωση του κύκλου εργασιών τους πέραν του 25% συνεπεία της πανδημίας, έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής στο Σχέδιο. Το ειδικό ανεργιακό επίδομα που θα ισούται με το 60% και με ανώτατο όριο θα δύναται να παραχωρείται μέχρι και στο 75% των εργοδοτουμένων της επιχείρησης αν η επιχείρηση εργοδοτεί μέχρι 50 εργαζομένους, και στο 60% των εργοδοτουμένων, για επιχειρήσεις που εργοδοτούν πέραν των 50 εργαζομένων με όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Ο συνολικός αριθμός των επωφελούμενων για τα Σχέδια Πλήρους και Μερικής Αναστολής υπολογίζεται στις 220.000 περίπου μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι και τις 12 Απριλίου 2020.

 1. Σχέδιο Αυτοτελώς Εργαζομένων

Περίπου 36.000 αυτοτελώς εργαζόμενοι θα μπορούν να αξιοποιήσουν το Ειδικό Σχέδιο Αναστολής Εργασιών που έχει καταρτιστεί για την περίοδο από 16 Μαρτίου 2020 μέχρι 12 Απριλίου 2020 και αφορά στην καταβολή ειδικού ανεργιακού επιδόματος που θα ισούται με το 60% ως ανώτατο όριο, με όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και σε περιπτώσεις ομάδας εργαζομένων δύναται να υπερβαίνει το 60%. Eξαιρούνται οι αυτοτελώς εργαζόμενοι, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε τομείς που δεν έχουν επηρεαστεί από την υφιστάμενη κατάσταση.

 1. Χορήγηση «Ειδικής Άδειας» σε Γονείς

Γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό και δημόσιο (και ευρύτερο δημόσιο) τομέα, για τη Φροντίδα Παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς. H άδεια δύναται να έχει διάρκεια μέχρι και τέσσερις εβδομάδες και χορηγείται σε γονείς που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα και δημόσιο τομέα, για τη φροντίδα παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών (μέχρι και την Τρίτη τάξη Γυμνασίου), λόγω αναστολής της φοίτησης σε σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, σε βρεφοκομικούς και παιδοκομικούς σταθμούς με όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιευτούν στην Επίσημη Εφημερίδα

 Β. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

 1. Ειδικό Επίδομα Ασθενείας

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

 • Εργαζόμενοι που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας και εμπίπτουν στον Κατάλογο που έχει δημοσιευτεί από το Υπουργείο Υγείας, οι οποίοι πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους. Προϋπόθεση η προσκόμιση πιστοποιητικού από τον προσωπικό ιατρό τους.
 • Περιπτώσεις υποχρεωτικής απουσίας από την εργασία σε πρόσωπα με οδηγίες ή εντολή των Αρχών (Κατηγορία 1 [υποχρεωτικός περιορισμός υπό ιατρική παρακολούθηση (καραντίνα)] και Κατηγορία 2 [αυτοπεριορισμός]), νοουμένου ότι οι υπό περιορισμό εργαζόμενοι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας.
 • Πρόσωπα πέραν της ηλικίας του 63ου έτους μέχρι την ηλικία του 65ου έτους, τα οποία δεν λαμβάνουν θεσμοθετημένη σύνταξη και συνεχίζουν να εργάζονται και τα οποία εμπίπτουν είτε στις Κατηγορίες 1 και 2 του Υπουργείου Υγείας νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό που εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, είτε στις ομάδες υψηλού κινδύνου που παρουσιάζονται στον Κατάλογο του Υπουργείου Υγείας και πρέπει να απουσιάσουν από την εργασία τους για σκοπούς προστασίας και μη επιδείνωση της υγείας τους, νοουμένου ότι κατέχουν πιστοποιητικό από τον Προσωπικό Ιατρό τους.
 • Το πιο πάνω μέτρο αφορά και σε αυτοτελώς εργαζόμενα πρόσωπα. Επισημαίνεται ότι για σκοπούς στήριξής τους, το επίδομα Ειδικής Άδειας θα καταβάλλεται όπως και στους μισθωτούς, από την τέταρτη μέρα. Το επίδομα θα καταβάλλεται με όρους και προϋποθέσεις που θα δημοσιεύονται στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

Αιτήσεις για το ειδικό επίδομα ασθενείας μπορούν να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.coronavirus.mlsi.gov.cy

 1. Τροποποίηση του περί Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Κοινωνικών Εισφορών Νόμου

Για οφειλέτες που είναι ενταγμένοι σε ρύθμιση αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών με δόσεις, η καταβολή των δόσεων για τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο αναστέλλεται και η περίοδος αποπληρωμής επεκτείνεται κατά δύο μήνες.

 1. Επέκταση της χρονικής περιόδου υποβολής ενστάσεων στις κοινωνικές ασφαλίσεις για τους αυτοεργοδοτούμενους για ένα μήνα μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 (λήγει 31 Μαρτίου 2020)
 2. Οι μειωμένες εισφορές στο ΓεΣΥ θα ισχύουν από την 1ην Απριλίου μέχρι την 30η Ιουνίου 2020. Για τον μήνα Μάρτιο θα καταβληθούν οι αυξημένες εισφορές. Σημειώνεται ότι δεν επηρεάζεται το χρονοδιάγραμμα για εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ. Σε περίπτωση που παρουσιαστούν αυξημένες ανάγκες για την εφαρμογή της 2ης Φάσης του ΓΕΣΥ θα καλυφθούν από το κράτος.

 Γ. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

 1. Προσωρινή αναστολή για τρεις μήνες της υποχρέωσης καταβολής του ΦΠΑ για τις φορολογικές περιόδους που λήγουν Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο, 2020. Δεν θα επιβάλλεται επίσης πρόσθετος φόρος και τόκος για τις οικονομικές δραστηριότητες που επηρεάζονται από τα μέτρα, νοουμένου ότι οι εταιρείες θα υποβάλουν τις φορολογικές τους δηλώσεις εμπρόθεσμα. Τα οφειλόμενα ποσά θα μπορούν να καταβάλλονται σταδιακά, μέχρι τις 10 Νοεμβρίου 2020. Η πιο πάνω επιφύλαξη δεν εφαρμόζεται για υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα με κώδικες οικονομικής δραστηριότητας που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 35111 (Παραγωγοί ηλεκτρικού ρεύματος), 36001 (Συλλογή και διανομή νερού (για ύδρευση), 47111 (παντοπωλεία και υπεραγορές κυρίως τροφίμων), 47112 (περίπτερα-μίνι μάρκετ), 47191 (Λιανικό εμπόριο ποικιλίας αγαθών σε πολυκαταστήματα όπου δεν υπερισχύουν τα τρόφιμα, τα ποτά και ο καπνός), 47211 (Λιανικό εμπόριο φρούτων και λαχανικών-φρουταρίες), 47221 (Λιανικό εμπόριο κρέατος και προϊόντων κρέατος συμπεριλαμβανομένων των πουλερικών), 47231 (Λιανικό εμπόριο ψαριών και θαλασσινών-ψάρια, μαλάκια), 47241 (Λιανικό εμπόριο ψωμιού και λοιπών ειδών αρτοποιίας), 47242 (Λιανικό εμπόριο ειδών ζαχαροπλαστικής), 47301 (Λιανική πώληση καυσίμων), 47411 (Λιανικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού και λογισμικού συμπ. Βιντεοπαιχνιδιών), 47611 (Λιανικό εμπόριο βιβλίων), 47621 (λιανικό εμπόριο εφημερίδων και γραφικής ύλης), 47651 (Λιανικό εμπόριο παιχνιδιών κάθε είδους εκτός των βιντεοπαιχνιδιών), 47731 (Φαρμακεία), 61101 (Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου), 61201 (Υπηρεσίες διαδικτύου), 61301 (Δορυφορικές υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών), 61901 (άλλες υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών εκτός ΑΤΗΚ).»
 2. Προσωρινή αναστολή μέχρι τις 31/05/2020 (από 31/03/2020), της υποβολής της φορολογικής δήλωσης εισοδήματος για εταιρείες, εισοδήματος αυτοεργοδοτούμενων με λογαριασμούς ή υπόχρεους για υποβολή δήλωσης.
 3. Διευκολύνσεις προς τις επιχειρήσεις για υποχρεώσεις τους προς το Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη
 •       Αναστολή μέχρι Ιανουάριο 2021 της διαδικασίας δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα για τρίμηνη ειδοποίηση πριν την διαγραφή των μη συμμορφούμενων εταιρειών
 •       Παράταση της υποχρέωσης καταβολής του τέλους €350 μέχρι 31/12/2020, χωρίς την επιβολή της επιπρόσθετης επιβάρυνσης του 10% και 30%.
 •       Η Ετήσια Έκθεση με ημερομηνία σύνταξης από 01/01/2020 μέχρι και 31/12/2020 δύναται να υποβληθεί στο Τμήμα μέχρι και τις 28/01/2021, χωρίς να επιβληθεί το τέλος              των  €20 για εκπρόθεσμη καταχώριση. Ø Παράταση της επιβολής χρηματικής επιβάρυνσης για εκπρόθεσμη υποβολή θεσμοθετημένων εντύπων στο ΤΕΕΠ μέχρι αρχές του        2021
 1. Παράταση της διάρκειας εκτέλεσης του αντικειμένου συμβάσεων κράτους και ιδιωτικού τομέα, για περίοδο ανάλογα με την περίπτωση, χωρίς να ενεργοποιούνται οποιεσδήποτε ρήτρες καθυστέρησης και χωρίς να προβαίνουν στην κατάσχεση / ρευστοποίηση μέρους ή ολόκληρου του ποσού των κατατεθειμένων εγγυήσεων πιστής εκτέλεσης των συμβάσεων.
 2. Στήριξη για ανάκαμψη του Τουρισμού. Πρόσθετες πιστώσεις €11 εκ. για υλοποίηση δράσεων στήριξης του τουριστικού ρεύματος προς την Κύπρο.

Δ. ΑΛΛΑ ΜΕΤΡΑ

 1. Επίδομα παραμονής Φοιτητών στο εξωτερικό Παρέχεται επίδομα ύψους €750 για κάλυψη εξόδων φοιτητών που φοιτούν σε πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού που δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο την περίοδο των διακοπών του Πάσχα.
 2. Εισαγωγή Πλαφόν στις τιμές προϊόντων προσωπικής υγιεινής (μάσκες, αντισηπτικά, αντιβακτηριδιακά υγρά, σαπούνια κτλ) για την αντιμετώπιση φαινομένων αισχροκέρδειας.
 3. Προσωρινή αναστολή της διαδικασίας εκποιήσεων από την ΚΕΔΙΠΕΣ για περίοδο 3 μηνών.
 4. Παράταση για 3 μήνες της υποχρέωσης προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών από ενδιαφερόμενους που υπέβαλαν ήδη αίτηση για ένταξη στο «Σχέδιο Εστία».
 5. Αναστολή εξώσεων για περίοδο 3 μηνών μέχρι τη 31η Μαϊου 2020. Κάθε διαδικασία προς ανάκτηση κατοχής, η οποία ξεκίνησε μετά την 1η Μαρτίου, σε οποιοδήποτε στάδιο και εάν ευρίσκεται, αναστέλλεται μέχρι και την 31η Μαΐου 2020 και ουδεμία απόφαση ή διάταγμα ανάκτησης κατοχής θα εκδίδεται από το Δικαστήριο μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Η ρύθμιση δεν προβλέπει αναστολή καταβολής του ενοικίου, κάτι το οποίο δύναται να συμφωνείται εθελοντικά μεταξύ του ενοικιαστή και του ιδιοκτήτη.

Για λεπτομέρειες των ειδικών σχεδίων καθώς και αιτήσεις μπορείτε να επισκεφτείτε την ειδική ιστοσελίδα του Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στην www.coronavirus.mlsi.gov.cym

Η ολομέλεια θα συνεδριάσει εκ νέου την Κυριακή 29/3/20 για την έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά κυβερνητικές εγγυήσεις €1,75 δισ. προς τις τράπεζες για την παραχώρηση νέου δανεισμού σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους και την επιδότηση επιτοκίου υφιστάμενων εξυπηρετούμενων δανείων με ποσό €250 εκ.

Επίσης, την Κυριακή αναμένεται η έγκριση του νομοσχεδίου που αφορά παραχώρηση εξουσιών στο υπουργικό προς λήψη μέτρων χρηματοοικονομικής φύσεως περιλαμβανομένης της αναστολής της αποπληρωμής δόσεων και τόκων για καθορισμένες κατηγορίες δανειοληπτών.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ|29/03/2020

magnifiercross
X