Νέο Διοικητικό Συμβούλιο άνευ Εκλογικής διαδικασίας | Άρθρο 29(β) Καταστατικού του ΕΒΕΠ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ανακοινώνει στα μέλη του, στην επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου και γενικά στην κοινωνία της πόλης και Επαρχίας Πάφου ότι η ορισμένη για την 17η Ιουλίου 2020 Γενική Εκλογική Συνέλευση, δεν θα διεξαχθεί.

Με βάση το άρθρο 29(β) του Καταστατικού του ΕΒΕ Πάφου Αν οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα είναι ίσες με τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, δηλαδή 20, τότε δεν διεξάγονται εκλογές και οι 20 υποψήφιοι  εκλέγονται αυτόματα μέλη του Συμβουλίου’. Ως εκ τούτου τα είκοσι (20) μέλη ανακηρύσσονται σε Συμβούλιο άνευ εκλογικής διαδικασίας.

Η Γραμματεία σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 30(1) υποχρεούται ‘Μέσα σε δέκα ημέρες ή και σε μικρότερο, αν είναι δυνατό, χρονικό διάστημα, από τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 29(β) θα συνέρχονται σε Συνεδρία για να εκλέξουν τον Πρόεδρο, πέντε Αντιπροέδρους και τον Επίτιμο Γραμματέα για την περίοδο της θητείας τους’.

Το Συμβούλιο θα συνεδριάσει την Τετάρτη 22α Ιουλίου στις 4-45 μ.μ για να καταρτιστεί σε Σώμα. Επί της διαδικασίας θα εκλεγούν ο Πρόεδρος, οι πέντε Αντιπρόεδροι και ο Επίτιμος Γραμματέας.

 

Εκ της Γραμματείας,

 

Μαρίνος Στυλιανού

Γραμματέας/ Διευθυντής.

magnifiercross
X