Παρέμβαση ΕΒΕ Πάφου για καταβολή Τελών και Φορολογιών για το έτος 2020 καθώς και Αποχετευτικών Τελών ΣΑΠΑ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι με επιστολή του ημερ. 17.12.2020 προς τους 4 Δήμαρχους και Μέλη Δημοτικών Συμβουλίων της Επαρχίας μας, καλεί τους Δήμους όπως μελετήσουν τρόπους διευθέτησης των πιο πάνω υποχρεώσεων για τις επηρεαζόμενες επιχειρήσεις.
Είναι γνωστή η οικονομική κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών της Επαρχίας μας αλλά και Παγκύπρια, εξ΄ αιτίας των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊου covid-19.Για το λόγο αυτό πίστεύουμε ότι οι 4 Δήμοι της Επαρχίας μας πρέπει να μελετήσουν τρόπους διευθέτησης των πιο πάνω υποχρεώσεων, για εκείνη την μερίδα των επιχειρήσεων και των συμπολιτών μας, που αδυνατούν να καταβάλουν έγκαιρα τις οφειλές τους για αποφυγή επιβολής πρόσθετων επιβαρύνσεων.
Την ίδια στιγμή το ΕΒΕ Πάφου, με ταυτάριθμη επιστολή του προς τον Πρόεδρο και Μέλη του ΣΑΠΑ, καλεί το Σώμα όπως επίσης εξετάσει και μελετήσει τρόπους διευθέτησης των αποχετευτικών τελών, για τις επιχειρήσεις και μερίδα συμπολιτών μας που αδυνατούν να καταβάλουν έγκαιρα τις οφειλές τους ούτως ώστε να αποφύγουν τυχόν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνεις.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ|18/12/2020

magnifiercross
X