Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα για τις Φορολογικές Αλλαγές

Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία ημερίδα με θέμα: "Οι πρόσφατες φορολογικές αλλαγές που έχουν ψηφιστεί ή / και προτίθενται να ψηφιστούν σύντομα – Στοιχεία που υποβοηθούν την ανάπτυξη και την εδραίωση της Κύπρου σαν οικονομικό κέντρο" που διοργάνωσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) στην εκπαιδευτική αίθουσα του ΕΒΕ Πάφου στις 11/12/2015.

Στην ημερίδα παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα πιο κάτω θέματα:

• Η αφαίρεση νοητού τόκου από νέα κεφάλαια.
• Η φορολογία Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
• Οι εξαιρέσεις από τον Φόρο Κεφαλαιουχικών Κερδών και Τέλη Κτηματολογίου.
• Ο συμψηφισμό ζημιών.
• Η εξαίρεση Έκτακτης Εισφοράς για Άμυνα για άτομα Non – Domiciled καθώς και άλλα σχετικά θέματα.

Εισηγητές της ημερίδας ήταν ο κ. Πανίκος Καουρής, Συνέταιρος στην PwC και Πρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του ΣΕΛΚ και ο κ. Γιώργος Μαρκίδης, Συνέταιρος στη KPMG και Αντιπρόεδρος της Φορολογικής Επιτροπής του ΣΕΛΚ.

Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Πρόεδρος της Επιτροπής Σχεδιασμού Κατάρτισης, Ευρωπαικών Θεμάτων και Μελετών του Επιμελητηρίου κ. Παντελής Ευαγγέλου και ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου Πάφου κ. Κενδέας Ζαμπυρίνης.

 

 

 

 

 

magnifiercross
X