Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Πάφου και Καΐρου

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου προγραμματίζει Εμπορική Αποστολή  το Μάρτιο του 2018 και υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ των Εμπορικών  και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων Πάφου και Καΐρου με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση των διμερών οικονομικών, τουριστικών, βιομηχανικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δυο πόλεων και ιδιαίτερα των δυο Επιμελητηρίων.

X