Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού με κρατικό περίπτερο, σύμφωνα με το Σχέδιο Ενισχύσεων Ήσσονος Σημασίας «de minimis» σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών

magnifiercross
X