ΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗΝ 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΑΚΑΜΑΣ -ΜΠΑΛΟΣ”-ΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΗΣΕ ΤΗΝ 3η ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΑΚΑΜΑΣ -ΜΠΑΛΟΣ”-Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εκθέσεις του εξωτερικού το 2024 / Funding for Trade Fair participation with a state both for 2024-Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εκθέσεις του εξωτερικού το 2024 / Funding for Trade Fair participation with a state both for 2024-Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εκθέσεις του εξωτερικού το 2024 / Funding for Trade Fair participation with a state both for 2024-Προκήρυξη του Σχεδίου Χορηγιών για συμμετοχή με κρατικό περίπτερο σε εκθέσεις του εξωτερικού το 2024 / Funding for Trade Fair participation with a state both for 2024-Συνάντηση ΕΒΕ Πάφου με Υπουργό Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κο Πέτρο Ξενοφώντος για προβλήματα και έργα υποδομής που άπτονται του υπουργείου του-ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΟ ΑΛΜΑΤΙ 2023 - BUSINESS DELEGATION & FORUM Almaty, Kazakhstan 2023 NEW DATES: 20 -23 JUNE 2023-Συνάντηση ΕΒΕ Πάφου με το Επιμελητήριο της Βηθλεέμ /10 Μαΐου, 2023-Συνάντηση ΕΒΕ Πάφου με το Επιμελητήριο της Βηθλεέμ /10 Μαΐου, 2023

Σεμινάριο με θέμα “one-to-one online marketing for SmEs Small Enterprises' Τρίτη 12/11/2019 και Τετάρτη 13/11/2019

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ Πάφου και την Εταιρία Navigator οργανώνουν σεμινάριο ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ στην Πάφο 12 & 13 Νοεμβρίου 2019 με θέμα 'one-to-one online marketing for SmEs Small Enterprises. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υπεύθυνους τμημάτων πληροφορικής, μάρκετινγκ, πωλήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 49 εργαζόμενους). Οι ομάδες-στόχοι για αυτό το πρόγραμμα είναι οι μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους στο one-to-one online μάρκετινγκ το οποίο έχει στόχευση σε συγκεκριμένα τμήματα (segmented marketing). Δεν υπάρχουν τομεακοί περιορισμοί.

Το πρόγραμμα που είναι πρακτικής φύσης περιλαμβάνει τόσο ιδρυματική (14 ώρες) όσο και ενδοεπιχειρησιακή (7 ώρες) κατάρτιση.

Η εταιρική επίσκεψη θα προσαρμόσει τις μεθοδολογίες κατάρτισης στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης και θα συμπεριλάβει τη δημιουργία σχεδίων online ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Βασικό μέλημα κατά την επίσκεψη θα είναι να καλυφθούν απτά και πρακτικά πλαίσια και μέθοδοι καθώς και να επεξηγηθεί η εφαρμογή τους με πραγματικά παραδείγματα (case studies) και εργαλεία. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι εμπειρίες των εταιρειών στην Κύπρο και διεθνώς.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:

  • Αναπτύξουν και να κατηγοριοποιήσουν (τμηματοποιήσουν) πελάτες: B2B και B2C, εγχώριους και εξωτερικούς, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία πελατών και το προφίλ αγορών τους
  • Γνωρίζουν πώς να εξαγάγουν, αναλύουν, ταξινομούν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα πελατών τους
  • Αναπτύσσουν και να τιμολογούν ειδικές προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών για κάθε τμήμα πελατών
  • Γνωρίζουν πώς να εξασφαλίζουν πελατειακή άδεια πωλήσεων, (permission to market), προσφέροντας αξία αλλά και συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
  • Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διαδικτυακές καμπάνιες μάρκετινγκ one-to-one, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών του Mailchimp, ΖohoCRM, κοινωνικών μέσων, ψηφιακής διαφήμισης, επαναστόχευσης και επαναληπτικού μάρκετινγκ (retargeting or remarketing of online advertisements) και CRM ή βασικές καμπάνιες διαχείρισης λογαριασμών (account management / loyalty management).
  • Αναπτύσσουν προϋπολογισμό, κοστολόγηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και απόδοσης επενδύσεων για προϋπολογισμούς διαδικτυακών καμπανιών (return on investment of online marketing campaigns)
  • Γνωρίζουν θέματα που αφορούν τη διαχείριση της ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης (online trust) και της ασφάλειας δεδομένων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στο πρόγραμμα θα διδάξει ο Ελληνοαμερικάνος εμπειρογνώμονας κος Philip Ammerman. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€1785+ €339,15 Φ.Π.Α.)

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας: Επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής να αποστέλλονται στο ΕΒΕ, e-mail: etcevep@pcci;org.cy | Fax: 26944602 το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019.

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΕΒΕΠ τηλ. 26818173. 

Σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να ακολουθήσετε τους πιο κάτω σύνδεσμους:

seminar 1-1 online marketing PROGRAMMA

Εντυπο Συμμετοχης_SemiNAR Form 2019_1-1 ONLINE MARKETING

ON-TO-ONE ONLINE MARKETING KEBE LEAFLET

magnifiercross
X