Σημαντικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Υγείας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας | Covid-19

Το ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ ενημερώνει τα Μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο σχετικά με τις πιο κάτω ανακοινώσεις που εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς επίσης και το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας.

1.    Ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας αναφορικά με  Διευκρινίσεις σχετικά με τα υποστατικά που εμπίπτουν στους χώρους εστίασης που θα επαναδραστηριοποιηθούν στη 2η φάση.

2.    Ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων η οποία αναφέρει ότι τα Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας ισχύουν μέχρι και τη 12η Ιουνίου 2020.

3.    Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας σχετικά με τη διακοπή ορισμένων εργασιών σε συνθήκες θερμοκρασίας 42 βαθμών.

                                                               

ministry of health                       Ανακοίνωση για σχέδια                           ministry of labour

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ|18/05/2020

 

magnifiercross
X