Συνάντηση με την Λειτουργό του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου [European Office of Cyprus] κα Ελπίδα Χρίστου, Δευτέρα 13/08/2018

Στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου πραγματοποιήθηκε συνάντηση ενημερωτικού χαρακτήρα παρουσία του Γραμματέα/ Διευθυντή του ΕΒΕ κου Μαρίνου Στυλιανού και της Λειτουργού του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου κας Ελπίδας Χρίστου.

Ο Διευθυντής του Επιμελητηρίου κος Στυλιανού συζήτησε διεξοδικά με την κα Χρίστου τις προοπτικές συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών κυρίως αναλύοντας τις προοπτικές συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα και άντλησης χορηγιών σε συνεργασία με άλλους Φορείς, Οργανωμένα Σύνολα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Ανέλυσαν τους τομείς και τις κύριες ανάγκες των Επιχειρήσεων/ Μελών του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου ώστε ακολουθώντας μια πιο στοχευμένη πολιτική και προσέγγιση στο άμεσο μέλλον μέσα από συνεργασίες να καταστεί δυνατή η συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα προς όφελος της Επιχειρηματικής Κοινότητας αλλά και της Κοινωνίας γενικότερα.

Το Επιμελητήριο ως Μέλος του European Office of Cyprus, πέραν της ενημέρωσης που λαμβάνει αποφασίστηκε μια πιο δυναμική συνεργασία μεταξύ των δύο Οργανισμών ώστε να βελτιωθούν υπηρεσίες αλλά και να αξιοποιηθούν περισσότερο τα διάφορα ευρήματα και δεδομένα τα οποία προκύπτουν μέσα από έρευνες και άλλου είδους ενέργειες/ δραστηριότητες που δύνανται να πραγματοποιηθούν υπό την μορφή δράσεων.

Δελτίο Τύπου

magnifiercross
X