Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Συνάντηση Προέδρου ΕΒΕ με την Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης [EBRD] υπεύθυνη για τις ΜμΕ κ. Anna Filipova, Τρίτη 09/10/2018

Ενημέρωσης για επιχορηγήσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ)  από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης έτυχε ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου Αντρέας Δημητριάδης σε συνάντηση με τη Διευθύντρια του Προγράμματος «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις (Advice for Small Businesses - ASB)» της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) υπεύθυνη για τις ΜμΕ Anna Filipova, στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ κος Δημητριάδης αναφέρθηκε στην ανάγκη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να εκσυγχρονιστούν και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες στη βάση μελετών που προτίθενται να εκπονήσουν. Η κα Filipova έκανε εκτενή αναφορά στο Πρόγραμμα «Συμβουλευτικές Υπηρεσίες για Μικρές Επιχειρήσεις», την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από το Υπουργείο Εμπορίου που είναι σε ισχύ καθώς και στις επιχορηγήσεις για αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.

Το πρόγραμμα, προστίθεται στην ανακοίνωση, στοχεύει στην παροχή βοήθειας σε περισσότερες από 120 ΜμΕ, σε διάρκεια τριών ετών, για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την ενίσχυση της αποδοτικότητας και την προώθηση της ανάπτυξής τους, μέσω παροχής οικονομικής ενίσχυσης υπό τη μορφή επιχορηγήσεων για συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς συμβούλους επιχειρήσεων.

Η πρόσκληση στοχεύει στη συγχρηματοδότηση του κόστους αγοράς συμβουλευτικών υπηρεσιών από 30 ΜμΕ. Οι επιχορηγήσεις θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας, όπως εξήγησε η κα Filipova, κατά σειρά υποβολής της αίτησης και  εφόσον ο υποψήφιος πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας και τα κριτήρια έγκρισης της επιχορήγησης.

Η τελευταία μέρα υποβολής αιτήσεων είναι η 26η Οκτωβρίου 2018 ενώ σχετικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλεξιμότητας, τους κανόνες εκταμίευσης των επιχορηγήσεων, τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα, το χρονοδιάγραμμα που θα τηρηθεί και άλλες διευκρινήσεις σχετικές με την πρόσκληση και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι διαθέσιμες μέσω:

-    του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

(http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/All/DCFB128D4FBFA298C225832000408DDA?OpenDocument)

-    της EBRD ASB Cyprus (+357 22 395 500-1, knowhowcyprus@ebrd.com)

Τέλος, ο κος Δημητριάδης και η κα Filipova συμφώνησαν όπως πραγματοποιηθεί διάλεξη/ενημέρωση επί των διαθέσιμων χορηγήσεων στις 28 Νοεμβρίου στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου ώστε να ενημερωθούν καλύτερα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις/ εταιρείες.

 ASB Facility in Cyprus_Call for Interest_Final_Greek

 ASB Facility in Cyprus_Call for Interest_Final_English

magnifiercross
X