Συναντηση με τον Πρεσβη της Γαλλιας στην Κύπρο κ. Jean – Luc Florent -20.11.2015

ο κ. Jean – Luc Florent στα γραφεία του Επιμελητηρίου. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε το μέλλον της τουριστικής συνεργασίας Γαλλίας και Κύπρου καθώς και η ενίσχυση και βελτίωση των απευθείας πτήσεων μεταξύ της Γαλλίας και της Πάφου-Κύπρου.
Παράλληλα συζητήθηκαν τρόποι προώθησης συνεργασιών μεταξύ επιχειρήσεων της Γαλλίας και της Πάφου καθώς και τρόποι προσέλκυσης επενδύσεων από Γαλλικές εταιρείες στην Πάφο-Κύπρο.

X