Συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε σχέση με την άρση των περιορισμών στα ταξίδια και τη σταδιακή δραστηριοποίηση του τουριστικού τομέα | EU RECOMMENDATIONS IN RELATION TO THE LIFTING OF TRAVEL RESTRICTIONS AND THE GRADUAL REACTIVATION OF THE TOURISM SECTOR

Το Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ  σας παραθέτει πιο κάτω για ενημέρωση σας τις συστάσεις που έχουν εκδοθεί χθες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προς τα κράτη-μέλη σε σχέση με την άρση των περιορισμών στα ταξίδια και τη σταδιακή δραστηριοποίηση του τουριστικού τομέα ο οποίος έχει επηρεαστεί ανεπανόρθωτα από την κρίση της πανδημίας.

Συγκεκριμένα, το πακέτο περιλαμβάνει τα εξής:

 

1.Τη συνολική στρατηγική για ανάκαμψη του τομέα από το 2020 και μετά.

 

2.Την κοινή προσέγγιση για αποκατάσταση της ελεύθερης διακίνησης και άρση των περιορισμών στα εσωτερικά σύνορα της ΕΕ, σταδιακά και συντονισμένα.

 

3.Το πλαίσιο στήριξης της σταδιακής αποκατάστασης των μεταφορών διασφαλίζοντας όμως την ασφάλεια των επιβατών και του προσωπικού.

 

4.Τη σύσταση μέσω της οποίας προωθούνται τα ταξιδιωτικά κουπόνια ως ελκυστική εναλλακτική λύση για τους καταναλωτές.

 

5.Κριτήρια για την προοδευτική και ασφαλή αποκατάσταση των τουριστικών υπηρεσιών και την ανάπτυξη πρωτοκόλλων υγείας για καταλύματα όπως ξενοδοχεία

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  ανατρέξετε στη σχετική ανακοίνωση.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ|14/05/2020

magnifiercross
X