Τίτλος Σχεδίου: «Επενδύσεις στις οινοποιητικές επιχειρήσεις»

Το Επιμελητήριο Πάφου σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) σε συνεργασία με τον Κυπριακό Οργανισμό Αγροτικών Πληρωμών (ΚΟΑΠ) και την Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΣΑ 2019-2023 ανακοινώνουν πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της 10ης προκήρυξης του Μέτρου ΕΠΣΑ 3α «Επενδύσεις στις Οινοποιητικές Επιχειρήσεις».

Η προκήρυξη αφορά χρηματοδότηση ύψους €1.650.000 με δυνατότητα εκταμίευσης από 16 Οκτωβρίου 2021 μέχρι 15 Οκτωβρίου 2023.

Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω ηλεκτρονικό σύνδεσμο:

http://www.meci.gov.cy/meci/sit/sit.nsf/dab57a092c36651fc225816f001d2b7f/53834e520741a1bdc22586b1002d464c?OpenDocument

 

Γραφειο τύπου ΕΒΕΠ | 14/04/2021

 

magnifiercross
X