Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΑΦΟΥ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »

Ταξιδιωτική οδηγία Υπουργείου Εξωτερικών για την Πανδημία Κορωνοϊού COVID-19, ημερομηνίας 16/3/2020 (με ισχύ από ώρα 18:00 της 16/3/2020)

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο ότι το Υπουργείο Εξωτερικών έχει εκδώσει Ταξιδιωτική οδηγία για την Πανδημία Κορωνοϊού COVID-19, με ημερομηνία 16/3/2020 με συστάσεις προς Κύπριους πολίτες ως ακολούθως:

Σύσταση προς Κύπριους πολίτες:

Αποφεύγετε εντελώς να ταξιδεύετε στο εξωτερικό, εκτός αν είναι απόλυτη ανάγκη.

Περίοδος ισχύος παρούσας οδηγίας:

Από 16/3/2020, 18:00 ώρα Κύπρου (GMT+2), μέχρι και την 30/4/2020.

Υπό το φως της συνεχιζόμενης εξάπλωσης ανά το παγκόσμιο του κορωνοϊού COVID-19 και της κήρυξής του από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας σε πανδημία, το Υπουργείο Εξωτερικών καλεί τους Κύπριους πολίτες να αποφεύγουν εντελώς να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, εκτός σε εξαιρετικές περιπτώσεις όπου κρίνεται απολύτως αναγκαίο. Οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας που βρίσκονται προσωρινά ή διαμένουν εκτός Κύπρου, προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να παρακολουθούν τα τοπικά και διεθνή μέσα ενημέρωσης για τις εξελίξεις όσον αφορά τον COVID-19, να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες των αρχών της χώρας, να λαμβάνουν τα ατομικά μέτρα προστασίας και να ενημερώνουν τις κατά τόπους διαπιστευμένες Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για την εκεί παραμονή τους.

Οι Κύπριοι πολίτες που βρίσκονται ή προτίθενται να ταξιδεύσουν για οποιοδήποτε εξαιρετικό λόγο στο εξωτερικό ενθαρρύνονται όπως επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.oikade.gov.cy  για εγγραφή στο σύστημα εθελοντικής εγγραφής στοιχείων Κυπρίων πολιτών ΟΙΚΑΔΕ.

Σχετικές ανακοινώσεις, δελτία Τύπου, πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, καθώς και από άλλα συναρμόδια Υπουργεία και Υπηρεσίες της Δημοκρατίας, συμπεριλαμβανομένων διευκρινιστικών οδηγιών του Υπουργείου Εσωτερικών για αποδεικτικά έγγραφα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι διαθέσιμα στην ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τον σκοπό αυτό, στη διεύθυνση https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

Σημειώνεται επίσης ότι, από ώρα 18:00 της 16/3/2020 και μέχρι 30/4/2020, θα επιτρέπεται η είσοδος στην Κύπρο μόνο σε άτομα που εμπίπτουν στις πιο κάτω κατηγορίες, τα οποία κατά την άφιξή τους θα προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση εξέτασης για τον κορωνοϊό, όχι παλαιότερη των 4 ημερών, από πιστοποιημένα ιατρικά κέντρα της χώρας προέλευσης τους:

-Κύπριοι πολίτες

-Νόμιμα διαμένοντες στην Κυπριακή Δημοκρατία.

-Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που εργάζονται στη Δημοκρατία.

-Υπήκοοι χωρών που ευρίσκονται σε εντεταλμένη διπλωματική υπηρεσία ή αποστολή, δυνάμει διμερών ή διεθνών συμβάσεων.

-Ευρωπαίοι υπήκοοι ή υπήκοοι τρίτων χωρών που φοιτούν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Κυπριακή Δημοκρατία.

-Μεμονωμένες περιπτώσεις Ευρωπαίων υπηκόων ή υπηκόων από τρίτες χώρες για αναπόφευκτες επαγγελματικές υποχρεώσεις, νοουμένου ότι έχει εξασφαλιστεί σχετική άδεια από το καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

Όλα τα άτομα που καταφθάνουν από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσης τους, θα τίθενται υποχρεωτικά υπό περιορισμό (καραντίνα) για 14 μέρες, σε χώρους φιλοξενίας που θα καθορίζει η Κυπριακή Δημοκρατία.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι Κύπριοι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν στα κάτωθι τηλέφωνα:

-Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό:

Με τις κατά τόπους Διπλωματικές Αποστολές της Δημοκρατίας για παροχή προξενικής αρωγής. Τα στοιχεία επικοινωνίας των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό είναι προσβάσιμα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών www.mfa.gov.cy  και συγκεκριμένα στο υπόθεμα Διπλωματικές Αποστολές στο Εξωτερικό.

Τμήμα Προξενικών Υποθέσεων του ΥΠΕΞ: -+35 7 22651113 (08:30 – 15:00, Δευτέρα - Παρασκευή)

Λειτουργός Υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών (ΥΠΕΞ): +35 7 99660129 (μόνο σε περιπτώσεις εκτός ωρών εργασίας*)

Τμήμα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ: +35 7 22801000 (24/7)

* Η τηλεφωνική γραμμή του Λειτουργού Υπηρεσίας είναι διαθέσιμη εκτός ωρών γραφείου και αποσκοπεί στην παροχή βοήθειας σε περιπτώσεις επειγόντων περιστατικών. Για ερωτήσεις που δεν είναι επείγουσας φύσεως, παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου, κατά τις συνήθεις ώρες εργασίας μέσω του κεντρικού τηλ +357 22651000.

Επιπρόσθετα με σημερινή του ανακοίνωση 18.03.20 το Υπουργείο Εξωτερικών διευκρινίζει ότι, προς εξυπηρέτηση προσώπων που εμπίπτουν στις εξαιρέσεις που ορίζει η παράγραφος 2α.i και 2α.ii του περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του κορωνοϊού COVID - 19) Διατάγματος (Αρ. 5) του 2020 που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας στις 17/3/2020, οι Διπλωματικές Αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό δέχονται αιτήματα για έκδοση της απαιτούμενης για είσοδο στη Δημοκρατία Βεβαίωσης μέχρι και τη 12η μεσημβρινή (ώρα Κύπρου) την Παρασκευή, 20 Μαρτίου, με βάση τις πιο κάτω διαδικασίες:

α) Σε πρόσωπα που έχουν μεταβεί σε χώρες του εξωτερικού για ιατρικούς λόγους

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της ΚΔ θα εκδίδει Βεβαίωση σε πρόσωπα που υποβάλλουν ως αποδεικτικά στοιχεία, ιατρικό πιστοποιητικό/δικαιολογητικό από Κέντρο στα οποία έτυχαν ιατρικής νοσηλείας/περίθαλψης. Βεβαίωση θα εκδίδεται και σε πρόσωπα που τους συνόδευαν κατά την αναχώρηση τους από την Κύπρο ή/ και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας/περίθαλψης τους στο εξωτερικό.

β) Σε πρόσωπα που ευρίσκονται στο εξωτερικό για ολιγοήμερη παραμονή, για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους

Η αρμόδια Διπλωματική Αποστολή της ΚΔ θα παραχωρεί βεβαίωση, αντίστοιχα, σε πρόσωπα:

- που βρέθηκαν για ολιγοήμερη παραμονή στο εξωτερικό και κατέχουν σε επιβεβαίωση αυτού, κάρτα επιβίβασης ή εισιτήριο αναχώρησης από την Κύπρο,

- που ήταν στο εξωτερικό για επαγγελματικούς ή υπηρεσιακούς λόγους, κατόπιν βεβαίωσης την οποία θα προσκομίζουν από τον εργοδότη τους, ή/και της κάρτας επιβίβασης, εισιτηρίου αναχώρησης τους από την Κύπρο.

Οι Βεβαιώσεις θα εκδίδονται ατελώς. Ενθαρρύνεται η υποβολή των αποδεικτικών στοιχείων στην αρμόδια Διπλωματική Αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ και οι Βεβαιώσεις που θα εκδίδονται μπορούν να αποστέλλονται στους δικαιούχους με τον ίδιο τρόπο.

Για σκοπούς διευκόλυνσης του κοινού, ακολουθεί κατάλογος με τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των Διπλωματικών Αποστολών της Δημοκρατίας στο εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις ή για αναφορά προβλημάτων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Εθνικό Κέντρο Διαχείρισης Κρίσεων στο Υπουργείο Εξωτερικών, στον αριθμό +357 22 801000.

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ EMAIL ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Ύπατη Αρμοστεία, Λονδίνο (Ηνωμένο Βασίλειο) CyprusinUK@mfa.gov.cy +44 207 3214100
Πρεσβεία, Αθήνα (Ελλάδα) athensembassy@mfa.gov.cy +30 210 3734800
Πρεσβεία, Άμπου Ντάμπι  (ΗΑΕ) cyembadb@eim.ae +971 2 6654480
Πρεσβεία, Αμμάν (Ιορδανία) info@cyprusembassyamman.org +9626 5657467
Πρεσβεία, Πεκίνο (Κίνα) beijingembassy@mfa.gov.cy +86 10 6532 5057
Πρεσβεία, Μπρατισλάβα (Σλοβακία) office@cyembassy.sk +421 2 32788111
Πρεσβεία, Βουκουρέστι (Ρουμανία) fkritiotis@mfa.gov.cy +40 314336290
Πρεσβεία. Κάιρο (Αίγυπτος) hmavrommatis@mfa.gov.cy +20 227377012
Υπάτη Αρμοστεία, Καμπέρα (Αυστραλία) vzisimos@mfa.gov.cy +612 6281 0832
Γενικό Προξενείο, Νέα Υόρκη (ΗΠΑ) aphedonos@mfa.gov.cy +1 212 686 6016/7
Γενικό Προξενείο, Θεσσαλονίκη (Ελλάδα) smiltiades@mfa.gov.cy +30 231 026 0611
Πρεσβεία, Κοπεγχάγη (Δανία) perotokritou@mfa.gov.cy +45 33 915888
Γενικό Προξενείο, Αγία Πετρούπολη (Ρωσία) spbconsulate@mfa.gov.cy +7 812 4562255
Πρεσβεία, Βηρυτός (Λίβανος) beirutembassy@mfa.gov.cy +961 1 213063
Πρεσβεία, Βελιγράδι (Σερβία) belgradeembassy@mfa.gov.cy +38111 3620002
Πρεσβεία, Βερολίνο (Γερμανία) consulat@botschaft-zypern.de +49 30 3086830
Πρεσβεία, Βουδαπέστη (Ουγγαρία) budapestembassy@mfa.gov.cy +36 1 2666045
Πρεσβεία, Μαδρίτη (Ισπανία) madridembassy@mfa.gov.cy +34 915 783114
Πρεσβεία, Παρίσι (Γαλλία) paris@mfa.gov.cy +33 1 47208628
Πρεσβεία, Ρώμη (Ιταλία) romeembassy@mfa.gov.cy +39 06 8088365
Πρεσβεία, Τελ Αβίβ tel_avivembassy@mfa.gov.cy +972 3 927 3000
Πρεσβεία, Ντόχα (Κατάρ) dohaembassy@mfa.gov.cy +974 44934390
Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Γενεύη (Ελβετία) pm.geneva@mfa.gov.cy +41 22 5665410
Πρεσβεία, Δουβλίνο (Ιρλανδία) cchristodoulidou@mfa.gov.cy +353 1 6763060
Γενικό Προξενείο, Αικατερινούπολη (Ρωσία) ekaterinburg@mfa.gov.cy +7 343 282 9215
Πρεσβεία, Κίεβο (Ουκρανία) embassykiev@mfa.gov.cy +380 44 499 6450
Πρεσβεία, Μπραζίλια (Βραζιλία) hkafkarides@mfa.gov.cy +5561 35416892
Πρεσβεία, Πόλη του Κουβέιτ (Κουβέιτ) kuwaitembassy@mfa.gov.cy +965 256 20 580
Πρεσβεία, Λισαβόνα (Πορτογαλία) aignatiou@mfa.gov.cy +351 21 3194180
Πρεσβεία, Βαρσοβία (Πολωνία) warsawembassy@mfa.gov.cy +48 22 844 4577/0816
Πρεσβεία, Πράγα (Τσεχία) pragueembassy@mfa.gov.cy +420 281910536
Πρεσβεία, Τόκιο (Ιαπωνία) ΄ tokyocy@mfa.gov.cy +819017367606
Πρεσβεία, Χάγη (Ολλανδία) hagueembassy@mfa.gov.cy +31 70 217 2020
Πρεσβεία, Αβάνα (Κούβα) chancery@cyprusembassycuba.org +537 2125228/
Πρεσβεία, Ελσίνκι (Φινλανδία) helsinkiembassy@mfa.gov.cy +358 969 62820
Υπάτη Αρμοστεία, Οτάβα (Καναδάς) ottawahighcom@mfa.gov.cy +1 613 5639763
Πρεσβεία, Αγία Έδρα (Βατικανό) embcyprusholysee@tin.it +39 06 686 5758
Γενικό Προξενείο, Κρασνοτάρ (Ρωσία) emavrokefalos@mfa.gov.cy +7 861 221 4313
Πρεσβεία, Μόσχα (Ρωσία) moscowembassy@mfa.gov.cy +7 499 575 0310
Πρεσβεία, Μουσκάτ (Ομάν) cypemb@omantel.net.om +968 24699815
Υπάτη Αρμοστεία, Νέο Δελχί (Ινδία) delhihc@mfa.gov.cy +91 11 43586295/96
Υπάτη Αρμοστεία, Πρετόρια (Νότιος Αφρική) cpapademas@mfa.gov.cy +27 12 3463298
Αντιπροσωπεία, Ραμάλα (Κράτος Παλαιστίνης) svladimirou@mfa.gov.cy +972 22413206
Γενικό Προξενείο, Σαμάρα (Ρωσία) msymeonidou@mfa.gov.cy +7 846 207 3351
Πρεσβεία, Σόφια (Βουλγαρία) sofiacyprus@mfa.gov.cy +359 296 17730/1
Πρεσβεία, Ριάντ (Σαουδική Αραβία) savgoustides@mfa.gov.cy +966114602203
Πρεσβεία, Στοκχόλμη (Σουηδία) stockholmembassy@mfa.gov.cy +46 8 245 008
Μόνιμη Αντιπροσωπεία, Στρασβούργο (Γαλλία) strasbourg@mfa.gov.cy +33 3 88249870
Πρεσβεία, Τεχεράνη (Ιράν) tehranembassy@mfa.gov.cy +98 212 2219842
Πρεσβεία, Βιέννη (Αυστρία) viennaembassy@mfa.gov.cy + 43 1 5130630
Πρεσβεία, Ουάσινγκτον (ΗΠΑ) info@cyprusembassy.net +1 202 462 5772

 

Γραφείο Τύπου | ΕΒΕΠ

magnifiercross
X