Το ΕΒΕ Πάφου ζητά την άμεση στρατηγική επίλυση του προβλήματος του Ακάμα

Ο Ακάμας αποτελεί το μεγαλύτερο έργο υποδομής και ανάπτυξης όχι μόνο της Πάφου αλλά και ολόκληρης της Κύπρου που θα συμβάλει στην αύξηση της επισκεψιμότητας με πολλαπλασιαστικά οφέλη στην κοινωνία και οικονομία του τόπου.

Ως Επιμελητήριο Πάφου υποστηρίζουμε σταθερά ότι η ανάπτυξη και το περιβάλλον είναι έννοιες αλληλοσυνδεόμενες που μπορούν να συνυπάρξουν. Ταυτόσημη είναι και η Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου με πρόσφατες αποφάσεις της διακήρυξε, στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τη ζώνη Natura, ότι στη χερσόνησο του Ακάμα μπορεί να συνυπάρξει η προστασία του περιβάλλοντος και η αειφόρος ανάπτυξη.

Μέσα στα πλαίσια αυτά υποστηρίξαμε τα πιο κάτω:
• Θα πρέπει να υιοθετηθεί ένας οδικός χάρτης με ξεκάθαρα χρονοδιαγράμματα ολοκλήρωσης των διαβουλεύσεων με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και λήψης τελικής απόφασης, πριν το τέλος του 2015.

• Στη χερσόνησο του Ακάμα θα πρέπει με βάση το διαχειριστικό σχέδιο να επιτραπεί, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, μια ήπια ανάπτυξη που θα έχει ως επίκεντρο την ανάδειξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Δυστυχώς παρατηρείται μεγάλη κωλυσιεργία στην προώθηση του όλου έργου που οφείλεται στις συνεχείς διαφοροποιήσεις των θέσεων που υιοθετούνται, με αποτέλεσμα ο χρονικός ορίζοντας ολοκλήρωσης των σχεδιασμών μέχρι τα τέλη του 2015 να παρουσιάζεται πλέον ανέφικτος.

Ζητούμε την παρέμβαση του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας κου Νίκου Αναστασιάδη, ώστε να δώσει τέλος στην πέραν των 25 ετών καθυστέρηση που παρατηρείται στην στρατηγική επίλυση του προβλήματος της Χερσονήσου του Ακάμα.

magnifiercross
X