1η Συνεδρίαση της Επιτροπής Εμπορίου του ΕΒΕ Πάφου

Η Επιτροπή Εμπορίου του ΕΒΕ Πάφου είχε την 1η της συνεδρίαση στις 13.11.2017, όπου συζητήθηκε το σχέδιο δράσης και οι στόχοι  της Επιτροπής οι οποίοι συνοψίζονται πιο κάτω:

  • Προσαρμογή των Εμπορικών Επιχειρήσεων με τις Ευρωπαϊκές οδηγίες και τα διεθνή δεδομένα.
  • Καταγραφή, αξιολόγηση και προώθηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν διάφοροι κλάδοι του εμπορίου (εισαγωγείς, εξαγωγείς, χονδρικό και λιανικό εμπόριο κτλ).
  • Οργάνωση και συμμετοχή σε εκθέσεις για προώθηση των διαφόρων προϊόντων που παράγονται  επαρχιακά.
  • Προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών.
  • Συνάντηση με Πρέσβεις και Εμπορικούς Ακολούθους διαφόρων Χωρών.

Αναφέρθηκε ότι το Μάρτιο του 2018 θα διοργανωθεί  εμπορική αποστολή και θα υπογραφεί  Μνημόνιο Συνεργασίας  μεταξύ των δυο Επιμελητηρίων Πάφου – Καΐρου με στόχο την ενίσχυση και βελτίωση των οικονομικών, τουριστικών, βιομηχανικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο πόλεων και ιδιαίτερα των δύο επιμελητηρίων.

X