Αγαπητά Μέλη του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου,

Η Γραμματεία του ΕΒΕ Πάφου έχει ετοιμάσει on-line ερωτηματολόγιο προς όλα τα Μέλη του και ιδιαίτερα αυτά τα οποία δραστηριοποιούνται στην Βιομηχανική Περιοχή Αγίας Βαρβάρας ως προς την πιθανή χρήση και αξιοποίηση του Βιομηχανικού τεμαχίου που ανήκει στο ΕΒΕ Πάφου.

Σκοπός η δημιουργία μιας χρήσιμης ανάπτυξης για την Επαρχία και τα μέλη του.

Είναι θερμή παράκληση μας όπως αφιερώσετε πολύ λίγο από το χρόνο σας για να συμπληρώσετε τα πεδία βοηθώντας μας έτσι να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό τα αποτελέσματα προς το δικό σας όφελος για μια οφέλιμη χρήση/ ανάπτυξη.

Ακολουθεί πιο κάτω το ερωτηματολόγιο και αφού ολοκληρώσετε τις απαντήσεις σας πατείστε υποβολή.

Σας ευχαριστούμε!