ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΑΚΑΜΑΣ -ΜΠΑΛΟΣ”-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΒΕΠ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ  ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ | ΑΚΑΜΑΣ -ΜΠΑΛΟΣ”-87η ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - THESSFASHION ΜΕ ΕΝΔΥΣΗ - ΥΠΟΔΗΣΗ - ACCESSORIES 09 -17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2023-WORLD FOOD INDIA 2023 / 3RD TO 5TH NOVEMBER, 2023-ΣΑΓΚΑΗ ΚΑΙ ΧΟΝΓΚ ΚΟΝΓΚ ROAD SHOW 17/10/2023 ΣΑΓΚΑΗ - 19/10/2023 ΧΟΝΓΚ ΚΟΓΚ-ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ 2-ΉΜΕΡΟ GREEN TOURISM FESTIVAL ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΣΤΙΣ 10 & 11 ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΙΝΝΙΑΣ-ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ 2-ΉΜΕΡΟ GREEN TOURISM FESTIVAL ΠΟΥ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΤΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΣΤΙΣ 10 & 11 ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΙΝΝΙΑΣ-ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤO ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CROSS-COASTAL-NET-ΜΕ ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤO ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ CROSS-COASTAL-NET-Συνέντευξη του Προέδρου του ΕΒΕΠ κ. Γεώργιου Μάη στο StockWatch Cyprus

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ Πάφου και την Εταιρεία Navigator οργανώνουν σεμινάριο ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ στην Πάφο 10 & 11 Δεκεμβρίου 2019 με θέμα "ENERGY EFFICIENCY & SUSTAINABILITY IN THE CYPRUS TOURISM SECTOR". Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Γενικούς Διευθυντές, Οικονομικούς και Τεχνικούς Διευθυντές και Γενικά σε Διευθυντές τμημάτων που εμπλέκονται σε ενεργειακά / περιβαλλοντικά ζητήματα καθώς και σε Υπεύθυνους Στρατηγικού Προγραμματισμού και Μάρκετινγκ. Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο και για άλλες επιχειρήσεις εκτός του Τουρισμού που ασχολούνται με θέματα ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα που είναι πρακτικής φύσης περιλαμβάνει τόσο ιδρυματική (14 ώρες) όσο και ενδοεπιχειρησιακή (7 ώρες) κατάρτιση. Ο βασικός σκοπός του προγράμματος είναι ακριβώς η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του τουρισμού στην Κύπρο μέσω της προώθησης και χρήσης νέων ενεργειακών αποδοτικών συστημάτων, καθώς και συστημάτων παρακολούθησης / πιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης που θα βελτιώνουν την ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα των ξενοδοχειακών μονάδων. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσουν ένα σημαντικό πλεονέκτημα σε θέματα προώθησης και μάρκετινγκ των τουριστικών μονάδων τους. Η προσέγγιση που θα ακολουθηθεί απαιτεί λεπτομερή κατανόηση της τεχνολογίας της βιωσιμότητας και της ενεργειακής απόδοσης καθώς και των μεθοδολογιών και εργαλείων διαχείρισης. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω ενός πρακτικού και στοχευμένου στα αποτελέσματα στρατηγικού προγράμματος κατάρτισης.

Το πρόγραμμα θα παρουσιάσει στα Αγγλικά η Γερμανίδα εμπειρογνώμονας κα Joanna Fortmann με σημαντικές γνώσεις στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης και της Βιωσιμότητας και με μεγάλη εμπειρία σε θέματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ενεργειακής απόδοσης.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:
- κατανοούν τις υφιστάμενες πολιτικές και τις βέλτιστες πρακτικές για την βιώσιμη διαχείριση των τουριστικών επιχειρήσεων (sustainable tourism management) και την ενεργειακή απόδοσή τους
- αναθεωρήσουν και να επιλέξουν μέθοδο πιστοποίησης βιωσιμότητας που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τους
- αναπτύξουν πλάνο δράσης ενεργειακής βιωσιμότητας (sustainable energy action plan) το οποίο θα περιλαμβάνει λεπτομερές πρόγραμμα εργασιών και προϋπολογισμού
- διεξάγουν έλεγχο της υφιστάμενης υποδομής όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα σε βασικούς τομείς και τμήματα όπως η θερμομόνωση, θέρμανση, ο εξαερισμός, ο κλιματισμός, η σκίαση, η διαχείριση της ύδρευσης κλπ.
- αναπτύξουν πλάνο για υπολογισμό της απόδοσης της Επένδυσης (ROI) όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και βιωσιμότητα
- επιλέξουν και υιοθετήσουν σχέδιο οικολογικής πιστοποίησης (green certification scheme) το οποίο σχέδιο θα προωθήσουν για σκοπούς προβολής και μάρκετινγκ προς όλους τους εταίρους του τομέα του τουρισμού (π.χ. ταξιδιωτικούς πράκτορες, οργανωτές ταξιδίων κλπ)

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€1530 + €290.70 Φ.Π.Α.)
To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα ζωτικής σημασίας. Το πρόγραμμα επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις / οργανισμούς, εξαιρουμένου του Φ.Π.Α. Να σημειωθεί ότι και το Φ.Π.Α. επιστρέφεται στις εταιρείες και δεν αποτελεί κόστος για τις επιχειρήσεις.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
Το ΚΕΒΕ θα εφοδιάσει όλους τους συμμετέχοντες με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στη Γραμματεία του ΕΒΕΠ στο τηλ 26818173 και οι αιτήσεις να αποστέλλονται στο email: etcevep@pcci.org.cy | Μπορείτε επίσης να κατεβάσετε Αναλυτικά το πρόγραμμα και τη φόρμα συμμετοχής ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους.

PROGRAM SEMINAR EFFICIENCY

Εντυπο Συμμετοχης_SemiNAR Form 2019_Energy Efficiency

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ( CSR CYPRUS) διοργανώνουν σειρά ημερίδων με θέμα «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο Aliathon Resort, Πάφος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στo τηλέφωνο : 22400190 | Δηλώσεις συμμετοχής: akapsali@ec.gov.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΠΑΦΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ)
17:30 18:00 Εγγραφές / Καφές Υποδοχής
18:00 -18:05 Καλωσόρισμα | κα. Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος
18:05 - 18:10 Χαιρετισμός | κα. Γεωργία Χριστοφίδου, Διευθύντρια ΓΔ ΕΠΣΑ
18:10 - 18:40 «Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης των Επιχειρήσεων για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βήματα Βελτίωσης των Επιδόσεων τους»
κ. Αντώνης Σπανός, Πρέσβης Αριστείας EFQM, Σύμβουλος Αειφορίας
18:40 - 19:00 «Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας Καλές Πρακτικές ΕΚΕ στην Κύπρο»
Εκπρόσωπος Κυπριακού Δικτύου για την ΕΚΕ στην Κύπρο (CSR Cyprus)
19:00 - 19:10 «Δημιουργία Προδιαγραφής για την εφαρμογή της ΕΚΕ στην Κύπρο» | κα. Αθηνά Παναγιώτου, Διευθύντρια της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης CYS)
19:10 - 19-30 Θα ακολουθήσει συζήτηση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Η Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης (ΓΔ ΕΠΣΑ), Το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και το Κυπριακό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ( CSR CYPRUS) διοργανώνουν σειρά ημερίδων με θέμα «Υπεύθυνη Επιχειρηματικότητα» Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 6 Νοεμβρίου 2019, ώρα 17.30 στο ξενοδοχείο Aliathon Resort, Πάφος.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στo τηλέφωνο : 22400190 | Δηλώσεις συμμετοχής: akapsali@ec.gov.cy

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
(ΠΑΦΟΣ, ΛΑΡΝΑΚΑ, ΛΕΜΕΣΟΣ)
17:30 18:00 Εγγραφές / Καφές Υποδοχής
18:00 -18:05 Καλωσόρισμα | κα. Ιωάννα Παναγιώτου, Επίτροπος Περιβάλλοντος
18:05 - 18:10 Χαιρετισμός | κα. Γεωργία Χριστοφίδου, Διευθύντρια ΓΔ ΕΠΣΑ
18:10 - 18:40 «Διαδικασία Αυτό αξιολόγησης των Επιχειρήσεων για Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και Βήματα Βελτίωσης των Επιδόσεων τους»
κ. Αντώνης Σπανός, Πρέσβης Αριστείας EFQM, Σύμβουλος Αειφορίας
18:40 - 19:00 «Σχεδιάζοντας και Υλοποιώντας Καλές Πρακτικές ΕΚΕ στην Κύπρο»
Εκπρόσωπος Κυπριακού Δικτύου για την ΕΚΕ στην Κύπρο (CSR Cyprus)
19:00 - 19:10 «Δημιουργία Προδιαγραφής για την εφαρμογή της ΕΚΕ στην Κύπρο» | κα. Αθηνά Παναγιώτου, Διευθύντρια της Κυπριακής Εταιρείας Πιστοποίησης (ΚΕΠ) και του Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης CYS)
19:10 - 19-30 Θα ακολουθήσει συζήτηση.

Dear All,

Under the auspices of the Mayor of Pafos and the President of the Pafos Chamber of Commerce and Industry, VESTNIK KIPRA Communication Group would like to invite you to join a selected group of Pafos - based business owners and executives at the exclusive breakfast meeting held at the Olympic Lagoon Resort on Thursday 24th October between 09.00am – 11.00am.

The goal of the meeting is to present the planned 2019 -2020 campaign for the targeted promotion of Pafos as a desired destination for foreign investment, business establishment, residence and lifestyle. The campaign will be aimed at the Russian speaking and other foreign (Indian, Israelis, Arabic, Asian, etc.) investors and business elite.

For further information please see the below agenda

Agenda Attracting Foreign Investment to Pafos

Το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το ΕΒΕ Πάφου και την Εταιρία Navigator οργανώνουν σεμινάριο ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ στην Πάφο 12 & 13 Νοεμβρίου 2019 με θέμα 'one-to-one online marketing for SmEs Small Enterprises. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε Ιδιοκτήτες, Διευθυντές και Υπεύθυνους τμημάτων πληροφορικής, μάρκετινγκ, πωλήσεων και στρατηγικού σχεδιασμού μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 49 εργαζόμενους). Οι ομάδες-στόχοι για αυτό το πρόγραμμα είναι οι μικρές επιχειρήσεις που επιδιώκουν να βελτιώσουν τις δυνατότητές τους στο one-to-one online μάρκετινγκ το οποίο έχει στόχευση σε συγκεκριμένα τμήματα (segmented marketing). Δεν υπάρχουν τομεακοί περιορισμοί.

Το πρόγραμμα που είναι πρακτικής φύσης περιλαμβάνει τόσο ιδρυματική (14 ώρες) όσο και ενδοεπιχειρησιακή (7 ώρες) κατάρτιση.

Η εταιρική επίσκεψη θα προσαρμόσει τις μεθοδολογίες κατάρτισης στις συγκεκριμένες απαιτήσεις της κάθε επιχείρησης και θα συμπεριλάβει τη δημιουργία σχεδίων online ανάπτυξης για κάθε επιχείρηση. Βασικό μέλημα κατά την επίσκεψη θα είναι να καλυφθούν απτά και πρακτικά πλαίσια και μέθοδοι καθώς και να επεξηγηθεί η εφαρμογή τους με πραγματικά παραδείγματα (case studies) και εργαλεία. Επίσης, θα παρουσιαστούν και θα αναλυθούν οι εμπειρίες των εταιρειών στην Κύπρο και διεθνώς.

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΘΕΣΗ ΝΑ:

 • Αναπτύξουν και να κατηγοριοποιήσουν (τμηματοποιήσουν) πελάτες: B2B και B2C, εγχώριους και εξωτερικούς, με βάση τα δημογραφικά στοιχεία πελατών και το προφίλ αγορών τους
 • Γνωρίζουν πώς να εξαγάγουν, αναλύουν, ταξινομούν και να διαχειρίζονται τα δεδομένα πελατών τους
 • Αναπτύσσουν και να τιμολογούν ειδικές προσφορές προϊόντων ή υπηρεσιών για κάθε τμήμα πελατών
 • Γνωρίζουν πώς να εξασφαλίζουν πελατειακή άδεια πωλήσεων, (permission to market), προσφέροντας αξία αλλά και συμμόρφωση με το γενικό κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων (GDPR)
 • Αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν διαδικτυακές καμπάνιες μάρκετινγκ one-to-one, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών του Mailchimp, ΖohoCRM, κοινωνικών μέσων, ψηφιακής διαφήμισης, επαναστόχευσης και επαναληπτικού μάρκετινγκ (retargeting or remarketing of online advertisements) και CRM ή βασικές καμπάνιες διαχείρισης λογαριασμών (account management / loyalty management).
 • Αναπτύσσουν προϋπολογισμό, κοστολόγηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων και απόδοσης επενδύσεων για προϋπολογισμούς διαδικτυακών καμπανιών (return on investment of online marketing campaigns)
 • Γνωρίζουν θέματα που αφορούν τη διαχείριση της ηλεκτρονικής εμπιστοσύνης (online trust) και της ασφάλειας δεδομένων.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Στο πρόγραμμα θα διδάξει ο Ελληνοαμερικάνος εμπειρογνώμονας κος Philip Ammerman. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στην Αγγλική γλώσσα.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (€1785+ €339,15 Φ.Π.Α.)

To πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανθρώπινου Δυναμικού σαν πρόγραμμα Ζωτικής Σημασίας: Επιχορηγείται εξ’ ολοκλήρου από την ΑνΑΔ και ως εκ τούτου δεν υπάρχει οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση για τις επιχειρήσεις.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι Δηλώσεις Συμμετοχής να αποστέλλονται στο ΕΒΕ, e-mail: etcevep@pcci;org.cy | Fax: 26944602 το αργότερο μέχρι τη Τρίτη 05 Νοεμβρίου 2019.

 Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε με τη Γραμματεία του ΕΒΕΠ τηλ. 26818173. 

Σχετικές λεπτομέρειες μπορείτε να ακολουθήσετε τους πιο κάτω σύνδεσμους:

seminar 1-1 online marketing PROGRAMMA

Εντυπο Συμμετοχης_SemiNAR Form 2019_1-1 ONLINE MARKETING

ON-TO-ONE ONLINE MARKETING KEBE LEAFLET

The Pafos Chamber of Commerce and Industry in cooperation with ICPAC [The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus] is organizing Seminar on 27th September 2019 at the Educational Premises of the Pafos Chamber on topic 'Revised Directive on Anti-Money Laundering and Combating Terrorist Financing Activities issued on June 2019'. The main objective of this seminar is to inform the Members of ICPAC and other involved Businesses such as Law Firms of the provisions of the revised ICPAC AML/CFT Directive pursuant to the latest version of the AML/CTF Legislation. The aim is to touch upon the most important elements of the Directive, assisting thus the participants better comprehend and to implement these provisions in the AML/CTF systems of their firms. Participants will be updated on ICPAC’s interpretation of the revised legislation with an emphasis on Risk Based Approach, Client Due Diligence and Suspicious Transactions/Activities Reports (STRs/SARs). During the session, the speaker will demonstrate the application of the provisions using practical examples and participants will have the opportunity to discuss further any areas of interest.

The seminar will be conducted in English Language by Mr. Nassos Paltayian BA, ACA, CAMS, ISO 27001 LI. Nassos qualified as Chartered Accountant in 2008. He is also a Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS), an ISO 27001 Lead Implementer and an HRDA qualified trainer. He is currently serving as Information Security Officer, while simultaneously heading the Compliance Department of Abacus Limited. Nassos is also a founding member and Vice Chair of the Association of Certified Anti Money laundering Specialists (ACAMS) Cyprus chapter, Vice Chair of the ICPAC Compliance Committee and Vice Chair of the CFA Compliance committee. He also participated in the National Risk Assessment project representing ICPAC, as well as in the task force for the issuance of the FATCA and CRS Cyprus Guidance Notes. He gave a number of presentations on both Compliance and Information Security in Cyprus and abroad. Nassos interests include working out, the premier league, technology, politics and financial news.

The seminar is predominantly addressed to all AML Compliance Officers and directors of firms regulated by ICPAC, as well as to all Members of ICPAC. The Fee for the Seminar for Members /Affiliates / Students and employees of licenced firms and Members of the PCCI:€50 (including VAT) and forNon-members: €100 (including VAT). The seminar corresponds to 4  cpd units for full attendance.

For more information and Registration for the seminar please download the forms below. Register promptly to secure a place at the seminar, as the number of available seats is limited.

Anti-Money Laundering SEMINAR PROGRAMME

Εντυπο Συμμετοχης_Application Form Anti-money Laundering

A two-day training course, facilitated by Peter Alatsas, a worldwide Guru as a HAM Consultant, followed by half-day on-site visits, is organized by Pafos Chamber of Commerce & Industry and Quintessence Enterprises Ltd.
This is about a High Importance Seminar, approved by the Human Resource Developmet Authority; the fee being fully subsidised.
Seminar Dates: 24 & 25 June 2019
Venue:Pafos 

Course’s fee:

HRDA Beneficiaries(1) | 1) Up to 3 participants per company

€70,00 + VAT(2)  | 2) The VAT is calculated over the amount of the total fee which is €1600.00 (including the subsidy (€1530.00)), due to be attributed by the participating company

More than 3 participants: €600(3) +VAT | (3) Per person

Non HRDA Beneficiaries: €900(4) + VAT |  (4) On-site visit not included

The aim of the course is to challenge the status quo of the hotel industry and optimize the return on investment turning the hospitality market into a market leader.

Fixed and physical assets in hotels comprise a large portion of the company’s holdings, and proper asset management and maintenance is critical to remaining compliant and meeting various hospitality industry standards.
The process of evaluating and monitoring an enterprise requires a different set of skills besides finance and accounting that include amongst others, leading, developing, coaching, and mentoring people.
The program is interactive and enables participants to improve their ability to lead effectively by challenging their experience, analyzing different concepts, sharing insights, and testing their assumptions in general about hospitality industry management and leadership.

At the end of the program participants will be able to:

 • Identify the exact role of the Asset Manager and the Asset Management Process
 • Recognize how to implement Hotel Asset Management to Hotel Operations
 • Practice how to intercept with Real Estate and the Physical Asset
 • Construct Contracts and Legal Aspects
 • Compose Financial Analysis and Benchmarking
 • Justify investment decision criteria

Who Should Attend

 • Hotel general managers,
 • Hotel operators and operation Managers,
 • Hotel owners and/or their representatives,
 • Directors in the tourism industry and hospitality services.

About the lecturer

Peter Alatsas is a veteran hotelier with over 30 years of experience in the hospitality industry. He has been associated with Fairmost Hotels and Resorts (CP Hotels) in Toronto and Montreal, Marriott International hotels in Washington DC, Dayton, Athens, and Tampa and Starwood Hotels and Resorts (recently acquired by Marriott International) serving in a number of senior international management postings in Asia-Pacific, the Middle East and Europe.
Peter's Hotel General Management postings include; Bangkok, Brunei, Bali, Jeddah, Tokyo, Shanghai, Kyoto, Dubai, Athens, Costa Navarino and Vice President, Six Sigma Starwood Hotels and Resorts Asia-Pacific Division Singapore.
Peter is regularly asked to opine on the business issues and managers challenges of the day and have guest lectured at various institutions including, Kyoto and Ritzsmeikan Universities in Japan, Drexel University in Philadelphia, DEREE American College in Athens, International Fashion Academy, Jiao Tong, Fudan Universities and Swiss Les Roches hotel school in Shanghai.

TOPICS ON THE AGENDA

 • Operations performance reviews
 • Benchmarking and best practices
 • Review of staff capability, qualifications and performance
 • Strategic Planning in hotel operations
 • Sales & Marketing plan monitoring and advisory
 • In-Class Exercise

Εντυπο Συμμετοχης_SemiNAR Form 2019

HOSPITALITY ASSET MANAGEMENT PROGRAMME

Κατεβάστε δωρεάν την έντυπη Φόρμα Δήλωσης Συμμετοχής

Δείγμα Εκπαιδευτικού Υλικού   Δείγμα Ανάλυσης και Επεξεργασίας

Το Intertutorial Center και το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο ΠΑΦΟΥ ανακοινώνουν τη έναρξη μαθημάτων σε Η/Υ επιχορηγημένων από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. Θα καλύπτονται οι πιο κάτω θεματικές ενότητες:

- Χειρισμός Η/Υ και Διαχείριση Αρχείων
-Πλοήγηση στο Διαδίκτυο και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
-Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
-Επεξεργασία Κειμένου
-Ηλεκτρονικά Φύλλα
-Ασφάλεια Δεδομένων

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε άτομα 35 ετών και άνω τα οποία χρειάζεται να χρησιμοποιούν Η/Υ αποτελεσματικά στο χώρο εργασίας τους για διεκπεραίωση των καθημερινών λειτουργιών.

ΚΟΣΤΟΣ: ΤΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ
Αρχικό Κόστος: €900
Επιχορήγηση ΑΝΑΔ: €720
Τελικό Κόστος: €180
----------------------------------
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 60 Ώρες
ΕΝΑΡΞΗ: Τα μαθήματα αρχίζουν 29 Μαϊου, 2 φορές τη βδομάδα από τις 18:30 μέχρι τις 20:30 μμ
ΧΩΡΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ – Αίθουσες Διδασκαλίας-

EVE_Intertutorial PC MAthimata ANAD

HY_Εντυπο Συμμετοχης_SemiNAR Form 2019

magnifiercross
X