Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας για 12 διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή (Αγ. Βαρβάρας)-Ανακοίνωση Υπουργείου Ενέργειας Εμπορίου & Βιομηχανίας για 12 διαθέσιμα Βιομηχανικά Οικόπεδα στην Βιομηχανική Περιοχή (Αγ. Βαρβάρας)-'Εγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων από το ΥΕΕΒ-'Εγκριση του Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων από το ΥΕΕΒ-Webinar:Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.-Webinar:Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.-Hμερίδα με θέμα τη Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.-Hμερίδα με θέμα τη Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ ΜΕ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΝΕΑΠΟΛΙΣ

To Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ενημερώνει τα μέλη του και κάθε ενδιαφερόμενο επιχειρηματία ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας ανακοινώνει ότι υπάρχουν διαθέσιμα τα πιο κάτω οικόπεδα, για εκμίσθωση, στις Βιομηχανικές Περιοχές Φρενάρους, Κοκκινοτριμιθιάς, Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα), Εργατών και Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου.

(α) Βιομηχανική Περιοχή Φρενάρους

3 οικόπεδα με αρ. 46, 47 και 63, εμβαδού 1.228 τ.μ., 2.863 τ.μ. και 2.915 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

Δείτε εδώ το σχετικό χωροταξικό σχέδιο

(β) Βιομηχανική Περιοχή Κοκκινοτριμιθιάς

3 οικόπεδα με αρ. 14, 27 και 38, εμβαδού 3.840 τ.μ., 3.160 τ.μ., και 3.986 τ.μ. αντίστοιχα

Δείτε εδώ το σχετικό χωροταξικό σχέδιο

(γ) Βιομηχανική Περιοχή Β’ Πάφου (Αγία Βαρβάρα)

12 οικόπεδα με αρ. 18, 20, 21β, 38, 40, 53, 64, 65, 68, 69, 70 και 78, εμβαδού 2.498 τ.μ., 2.212 τ.μ., 1.650 τ.μ., 2.210 τ.μ., 2.507 τ.μ., 5.125 τ.μ., 2.321 τ.μ., 2.861 τ.μ., 2.713 τ.μ., 3.015 τ.μ., 2.314 τ.μ. και 2.437 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

Δείτε εδώ το σχετικό χωροταξικό σχέδιο

(δ) Βιομηχανική Περιοχή Εργατών

1 οικόπεδο με αρ. 75 εμβαδού 5.171 τ.μ. (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

Δείτε εδώ το σχετικό χωροταξικό σχέδιο

(ε) Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου

3 οικόπεδα με αρ. 43, 44 και 45, εμβαδού 3.694 τ.μ., 3.550 τ.μ. και 3.342 τ.μ. αντίστοιχα (επισυνάπτεται σχετικό χωροταξικό σχέδιο).

Δείτε εδώ το σχετικό χωροταξικό σχέδιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο ειδικό έντυπο για εκμίσθωση, η οποία πρέπει να συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά που καταγράφονται στον σχετικό οδηγόΥπογραμμίζεται ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Νοεμβρίου 2022.

Οι αιτήσεις που θα υποβληθούν θα εξεταστούν σύμφωνα με τη διαδικασία και τα κριτήρια που καθορίζουν οι περί Ακίνητου Ιδιοκτησίας της Δημοκρατίας (Μίσθωση Ιδιοκτησίας μέσα σε Κυβερνητικές Βιομηχανικές Περιοχές) Κανονισμοί του 1990 (Κ.Π.Π. 164/90) και οι μετέπειτα Τροποποιητικοί Κανονισμοί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα πιο κάτω τηλέφωνα:

  • 22867125 (Β.Π. Φρενάρους και Βιομηχανική και Εμπορική Περιοχή Αραδίππου)
  • 22867129 (Β.Π Κοκκινοτριμιθιάς)
  • 22867262 (Β.Π Β’ Πάφου (Αγ. Βαρβάρα))
  • 22867228 (B.Π Εργατών)

ΓΡΑΦΕΙΟ Τύπου ΕΒΕΠ

29 Σεπτεμβρίου 2022

Το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ σας ενημερώνει ότι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ), έχει ανακοινώσει την έγκριση του πολύ αναμενόμενου Σχεδίου Ψηφιακής Αναβάθμισης των Επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός κατά την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 ανέρχεται στα €20 εκ.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Σχέδιο έχουν υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα υλοποιήσουν δαπάνες στην κατηγορία της ψηφιακής αναβάθμισης (περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου), καθώς και νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις των οποίων η επενδυτική πρόταση περιλαμβάνει απαραίτητα ηλεκτρονικό εμπόριο/κατάστημα ή/και εφαρμογή προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών.
Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 50% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €50.000 και μπορεί να καλύψει δαπάνες για εξοπλισμό που απαιτείται για τη ψηφιακή αναβάθμιση, λογισμικά “off the shelf”, εξειδικευμένα λογισμικά, συστήματα, προγράμματα και υπηρεσίες πληροφορικής, καθώς και άλλες δαπάνες ψηφιακής αναβάθμισης που δεν σχετίζονται άμεσα με συστήματα πληροφορικής.

Στις περιπτώσεις επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές, η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο ποσό χορηγίας τις €60.000.
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις / προτάσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας http://fundingapps.mcit.gov.cy κατά την περίοδο υποβολής προτάσεων που θα καθοριστεί με σχετική ανακοίνωση του ΥΕΕΒ τις προσεχείς εβδομάδες.
Βρείτε την ανακοίνωση του Σχεδίου καθώς και τον οδηγό πατώντας εδώ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τους αρμόδιους Λειτουργούς του ΥΕΕΒ στα τηλέφωνα 22867284, 22867282, 22867149, 22867151, 22867247.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ | 28/09/22

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ανακοινώνει ότι το ΚΕΒΕ σε συνεργασία με το Cyprus-China Business Association διοργανώνει webinar με θέμα τις Διαδικασίες που ακολουθούνται για τις εξαγωγές στην Κίνα.

Το webinar θα πραγματοποιηθεί στις 11/10/2022  και ώρα 10:30-12:00 το μεσημέρι μέσω MICROSOFT TEAMS.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή  μπορείτε να ανατρέξετε στον πιο κάτω σύνδεσμο:

https://ccci.org.cy/wp-content/uploads/2022/09/circ5052.pdf

Δελτίο τύπου ΕΒΕ Πάφου | 23/09/2022

Σε ευρεία σύσκεψη παρακάθισε αντιπροσωπεία του ΕΒΕ Πάφου στο Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών & Έργων με επικεφαλής την Υπουργό Μεταφορών  κα Βασιλική Αναστασιάδου παρουσία και του Υφυπουργού Τουρισμού κου Σάββα Περδίου. Η αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του ΕΒΕ κο Αντρέα Δημητριάδη, τον Αντιπρόεδρο κο Γιώργο Μάη και το Γραμματέα/ Διευθυντή κο Μαρίνο Στυλιανού παρουσία των Βουλευτών Πάφου κ.κ Κωστάκη Κωνσταντίνου, Αντρέα Φακοντή, Χαράλαμπο Πιττοκοπίτη και Ηλία Μυριάνθους και του Δημάρχου Πάφου κου Φαίδωνα Φαίδωνος ενώπιον και εμπλεκόμενων Κρατικών Τμημάτων και Υπηρεσιών συζητήθηκε διεξοδικά η πρόταση από μέρους του Υφυπουργού για δημιουργία Υποδομής Υποδοχής Κρουαζιερόπλοιων σε συνδιασμό με την κατασκευή της Μαρίνας στην περιοχή πότιμα στην Κισσόνεργα. Μια σοβαρή υποδομή που η τάση της αγοράς καταδεικνύει ότι στο άμεσο μέλλον θα τύχει ιδιαίτερης ζήτησης. Το ΕΒΕ Πάφου καθώς και όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν με αυτή την εξέλιξη χωρίς να εγκαταλείπεται η προσπάθεια αναβάθμισης στο Λιμανάκι της Πάφου με άλλες υποδομές. Επιπρόσθετα συζητήθηκαν θέματα που αφορούν το δρόμο Πάφου Πόλεως Χρυσοχούς και τα χρονοδιαγράμματα που πρέπει να τηρηθούν καθώς και ο συνδετήριος δρόμος Αεροδρομίου -Κάτω Πάφου που πρέπει να εξευρεθεί λύση ώστε να ξεπεραστούν τα όποια προβλήματα. Μέσα από τη συζήτηση και τις ερωτήσεις που τέθηκαν στα αρμόδια υπουργεία τέθηκε με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο από πλευράς αντιπροσωπείας Πάφου τα χρονοδιαγράμματα που αφορούν την μελέτη, σχεδιασμό και κατασκευή της Μαρίνας με τις πρόσθετες υποδομές ώστε να υπάρχει χρονικός ορίζοντας.

Πραγματοποιήθηκε στις 2.2.2018 μέσα στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος AppHelp4SMEs, εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους υποστηρικτές μαθητείας, το οποίο απευθύνεται σε όλους τους εμπλεκόμενους που στηρίζουν και προωθούν την εφαρμογή του συστήματος μαθητείας στην Κύπρο όπως οι Εταίροι του έργου, οι ενδιάμεσοι φορείς, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και οι Τεχνικές Σχολές. Έγινε εκπαιδεύσει τους συμμετέχοντες, μέσω της παροχής των απαραίτητων εργαλείων, για τον τρόπο διαχείρισης της Υπηρεσίας Διασύνδεσης και Στήριξης της Μαθητείας (ΥδΣΜΑ) για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να φιλοξενήσουν μαθητευόμενο.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήσετε με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου στο τηλέφωνο 26-818173 / https://www.apphelp4smes.eu.

 

Οι ενέργειες και δράσεις των φορέων της Πάφου για προώθηση του ιατρικού τουρισμού στην επαρχία, ήταν στο επίκεντρο της σύσκεψης που συγκάλεσε το ΕΒΕ Πάφου την Τρίτη 15/12/2015 με τη συμμετοχή των υπευθύνων των ιδιωτικών κλινικών και των ιατρικών κέντρων της επαρχίας.
Στόχος, δήλωσε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Ανδρέας Δημητριάδης, είναι να ασκηθούν πιέσεις στο κράτος για να δημιουργήσει πλαίσιο μέσα στο οποίο θα δραστηριοποιηθεί ο ιδιωτικός τομέας προς την κατεύθυνση του ιατρικού τουρισμού.

title image

klinikarhes-pafou

klinikarhes-pafou2

Στις 21/07/2022 και ώρα 5:00 μ.μ. το ΕΒΕ Πάφου σε συνεργασία με την E | SQUARE  πραγματοποίησε στις εγκαταστάσεις του ημερίδα με θέμα τη  Ψηφιακή Μετάβαση και Εφαρμογή ολοκληρωμένων Τεχνολογικών Λύσεων.

Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να λάβουν μια ολοκληρωμένη ενημέρωση για τις δυνατότητες που παρέχει ο ψηφιακός μετασχηματισμός στις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και για τη σπουδαιότητα της εφαρμογής ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων σε διάφορους τομείς της οικονομίας, ιδιαίτερα στο σύγχρονο ανταγωνιστικό επιχειρησιακό περιβάλλον.

Οι συμμετέχοντες είχαν επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τα άτομα της E | SQUARE  και να λύσουν τυχόν απορίες τους,  είτε να συμβουλευτούν τους ειδικούς για τεχνολογικά θέματα που άπτονται της δικής τους επιχείρησης.

Η E | SQUARE είναι μια κορυφαία εταιρεία ψηφιακού μετασχηματισμού άνω των 100 επαγγελματιών που έχει εμπειρία στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρμογή ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων για διάφορους τομείς, όπως μεταποιητικές βιομηχανίες, πετρέλαιο και φυσικό αέριο, υγειονομική περίθαλψη, τραπεζική βιομηχανία, μεταφορές, αλυσίδα εφοδιασμού, γεωργία και διαχείριση ζωικού κεφαλαίου.

Έδρα της εταιρείας είναι η Αίγυπτος όπου ανάμεσα στους πελάτες της συμπεριλαμβάνεται και η Coca Cola.

Γραφείο Τύπου

ΕΒΕ Πάφου

Την Τετάρτη 30.06.2022 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του ΕΒΕ Πάφου συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπείας του Δ.Σ του Επιμελητηρίου Πάφου και των Πρυτανικών και Διοικητικών Αρχών του πανεπιστημίου Νεάπολις, εκπροσωπούμενων μεταξύ άλλων από τον κ. Γιώργο Λεπτό, Πρόεδρο  του Δ.Σ του εκπαιδευτικού ιδρύματος, τον Πρύτανη καθ. Παντελή Σκλιά, το Διευθυντή Οικονομικών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου, Δρ. Ανδρέα Μολέσκη και λοιπό εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό. Από πλευράς Επιμελητηρίου παρευρέθηκαν ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ  κ. Γιώργος Μάης, ο τέως Πρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Ανδρέας Δημητριάδης, ο Αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ κ. Χρύσης Χρυσάνθου, τα μέλη του Δ.Σ κύριοι Νίκος Κούβαρος και Γρηγόρης Φιλίππου καθώς επίσης και ο Γραμματέας/Διευθυντής κ. Μαρίνος Στυλιανού.

Κατά την διάρκεια της παρουσίασης δόθηκε η δυνατότητα στις αρχές του Ιδρύματος να ενημερώσουν το Δ.Σ του ΕΒΕ Πάφου για την πολύχρονη και πολυεπίπεδη δράση και προσφορά του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφος προς την τοπική κοινωνία καθώς και στην τοπική οικονομία.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε για την αναπτυξιακή προσπάθεια και προοπτικές του Πανεπιστημίου Νεάπολις Πάφου με στόχο την διασύνδεση των Προγραμμάτων Σπουδών και της φοιτητικής του κοινότητας με την αγορά εργασίας. Κύριος στόχος του Γραφείου Διασύνδεσης είναι η πραγματοποίηση της σύνδεσης μεταξύ της Πανεπιστημιακής και Επιχειρηματικής κοινότητας καθώς και η τοποθέτηση φοιτητών κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους σε φορείς που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία και είναι συναφείς με το αντικείμενο σπουδών τους.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητήριου κ. Μάης τόνισε την ανάγκη να ενδυναμώσουν οι δεσμοί και να εντατικοποιηθούν οι συνεργασίες μεταξύ Πανεπιστημιακής κοινότητας και Επιχειρηματικού κόσμου αφού τα οφέλη θα είναι  πολλαπλά και αμφίδρομα.

Ουσιαστικά, η όλη προσπάθεια θα οδηγήσει στην επίλυση προβλημάτων της βιομηχανίας, την προώθηση συνεργασιών σε Ερευνητικά Προγράμματα, τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την προώθηση της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στην κυπριακή επιχειρηματική και ακαδημαϊκή πραγματικότητα.

 

Γραφείο Τύπου

ΕΒΕ Πάφου

Ο Πρέσβης του Ισραήλ κ. ΄Ορεν Ανόλικ επισκέφθηκε σήμερα το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Μάη, τους Αντιπροέδρους κ. Παντελή Ευαγγέλου, κ. Χαράλαμπο Παπαντωνίου, κ. Στέφανο Στεφάνου, το μέλος του Δ.Σ. κ. Μιχάλη Μίτα και τον τέως Πρόεδρο κ. Ανδρέα Δημητριάδη, καθώς και τον Γραμματέα / Διευθυντή του Επιμελητηρίου κ. Μαρίνο Στυλιανού.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης αφού καλωσόρισε τον κ. ΄Ορεν Ανόλικ αναφέρθηκε, στις πολύ καλές σχέσεις μεταξύ των δυο Χωρών μας και την ανάγκη περεταίρω αναβάθμισης των για αντιμετώπιση των προκλήσεων που αναπτύσσονται στην περιοχή και της γενικότερης αστάθειας συνεπεία του Ρώσσο-Ουκρανικού πολέμου.

Σημαντικό σημείο συζήτησης ήταν η ανάγκη ισχυροποίησης των οικονομικών δεσμών μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας της Πάφου και της επιχειρηματικής κοινότητας του Ισραήλ, τη διάνοιξη νέων προοπτικών συνεργασίας και την εξεύρεση τρόπων αξιοποίησης της Ισραηλινής εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας σε όλο το φάσμα της εμποροβιομηχανικής δραστηριότητας.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στους τομείς της ΄Ερευνάς και Καινοτομίας  της εκπαίδευσης, της υγείας και ειδικότερα στην προώθηση της εξωστρέφειας υφιστάμενων αλλά και νεοφυών επιχειρήσεων της Επαρχίας. Όπως διαπιστώθηκε υπάρχει πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες στον τομέα του τουρισμου,  του εμπορίου, της Ενέργειας, της Ναυτιλίας της Γεωργίας και ευκαιρίες για προσέλκυση επενδύσεων και εγκατάσταση στην Πάφο, Εταιρειών Διεθνών Δραστηριοτήτων.

 

Δελτίο Τύπου ΕΒΕ Πάφου / 24.06.2022

 

 

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου, μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΣΕΚΟ, παρακάθισε σε συνεδρίαση για το πιο πάνω θέμα, την Τετάρτη 15 Ιουνίου. Σκοπός της συνάντησης ήταν η μελέτη των δεδομένων της έκθεσης σκοπιμότητας που παρουσιάστηκε από το Υφυπουργείο Τουρισμού και τους μελετητές και η διαμόρφωση κοινών θέσεων αν αυτό καθίστατο εφικτό.

Σημειώνουμε ότι το ΕΒΕ Πάφου, κωδικοποίησε τις θέσεις/ απόψεις του κατά την κοινή συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής με τη συμμετοχή του Προέδρου του Συνδέσμου Μεγάλων Αναπτύξεων κου Αντρέα Δημητριάδη και του Προέδρου της ΕΤΑΠ κου Κυριάκου Δρουσιώτη.

Κατά τη συνεδρίαση της ΣΕΚΟ, Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΠ παίρνοντας το λόγο ξεκαθάρισε στους παρευρισκόμενους ότι σε περίπτωση που δεν θα υπήρχε κατάληξη σε κοινά αποδεκτές θέσεις, τότε το ΕΒΕ Πάφου, θα έστελνε στο Υφυπουργείο Τουρισμού τις δικές του απόψεις, όπως και έπραξε.

Το ΕΒΕ Πάφου τόνισε, παρά το γεγονός ότι η μελέτη δεν τέθηκε στη διάθεση του, εξέτασε τα δεδομένα που είχε ενώπιον του βάση της παρουσίασης της τελικής έκθεσης σκοπιμότητας που ετοιμάστηκε από την κοινοπραξία Deloitte Cyprus και Triton Consulting Engineers για λογαριασμό του Υφυπουργείου Τουρισμού και κατέληξε, σε ό,τι αφορά τον σχεδιασμό, δεν φαίνεται να περιλαμβάνεται ανάπτυξη εντός της θαλάσσιας περιοχής, όπως συμβαίνει με τις υπόλοιπες Μαρίνες της Κύπρου. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί και διασαφηνιστεί στους όρους εντολής προς τον μελετητή που θα ετοιμάσει τα έντυπα της προσφοράς.

Όπως καταδεικνύεται και στην μελέτη επιβάλλεται η αύξηση του συντελεστή δόμησης στα 60.000 m2 με 65.000 mπροκειμένου το έργο να είναι ελκυστικό στους επενδυτές και Θα πρέπει να επιτραπεί στους επενδυτές εάν το επιλέξουν να ανεγείρουν ψηλά κτίρια, όπως έχει γίνει και σε άλλες Μαρίνες της Κύπρου. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί η προσαρμογή με τις τάσεις της αγοράς και θα δοθεί η ευχέρεια δημιουργίας ανοικτών χώρων όπως mini Golf, γήπεδα αθλοπαιδιών, πλατειακών χώρων κ.α τα οποία θα προσδώσουν αξία στην ανάπτυξη.

Η υποχρέωση για εγγυητική επιστολή ή άλλη εξασφάλιση για την χρηματοδότηση να αφορά μόνο το κόστος των λιμενικών έργων (όχι τις υπόλοιπες αναπτύξεις - αυτό ήταν το πιο σημαντικό εμπόδιο για τους επενδυτές στον προηγούμενο διαγωνισμό). Η πιο πάνω επισήμανση δεν αφορά την παρουσίαση της μελέτης, είναι απλά επισήμανση την οποία θεωρούμε πολύ σημαντική και πρέπει να ληφθεί υπόψιν κατά την ετοιμασία των όρων προσφορoδότησης.

Η ανέγερση Ξενοδοχειακής μονάδας, θεωρούμε ότι πρέπει να αφεθεί στη διακριτική ευχέρεια του επενδυτή. Οι επενδυτές δεν πρέπει να περιορίζονται/ υποχρεώνονται να δημιουργήσουν Ξενοδοχειακή μονάδα με την κλασική έννοια του όρου αλλά να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ Ξενοδοχείου, Ξενοδοχείου συνιδιοκτησίας (condo Hotel), Διαμερισμάτων πολυτελείας με διευκολύνσεις, Ξενοδοχείου 4 ή 5 αστέρων κλπ.

Το θέμα της δημιουργίας των εγκαταστάσεων υποδοχής κρουαζιερόπλοιων, με τις επισημάνσεις που αναφέρονται στην παρουσίαση για την έλλειψη επίδειξης ενδιαφέροντος από πιθανούς επενδυτές, θα μπορούσε επίσης να αφεθεί στην ευχέρεια του επενδυτή, ως προς τη χρήση. Να μπορεί δηλαδή να χρησιμοποιεί αυτές τις εγκαταστάσεις για την υποδοχή μεγάλων σκαφών αναψυχής (super yachts) ή/και κρουαζιερόπλοιων ή μόνο για ένα εκ των δύο ή και για κανένα από τα δύο.

Την ίδια στιγμή θα πρέπει να συμπεριληφθεί πρόνοια ώστε η κατασκευή των υποδομών, σε περίπτωση που θα υπάρξει ως επιλογή από τους επενδυτές, να τύχουν επιχορήγησης από το κράτος και να παραχωρηθούν πρόσθετα κίνητρα προς τους επενδυτές για την κατασκευή των (π.χ πρόσθετος συντελεστής δόμησης 5000 m2)

Η επιβάρυνση των επενδυτών για την εκμίσθωση της γης να περιλαμβάνει ένα πάγιο κόστος ανά έτος όπως καθορίζεται στη μελέτη και ένα μεταβλητό κόστος ποσοστού από 5% μέχρι 8% πάνω στις πωλήσεις οικιστικών μονάδων.

Ανεξάρτητα από τις πιο πάνω παρατηρήσεις, τις οποίες θεωρούμε σοβαρές, πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθεί ένα ξεκάθαρο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούν να κινηθούν οι εν δυνάμει επενδυτές. Το πλαίσιο και οι όροι θα πρέπει να διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και παράλληλα να δημιουργεί τις συνθήκες που απαιτούνται για την προσέλκυση των επενδυτών.

Οι ιδιάζουσες οικονομικές συνθήκες και η αβεβαιότητα που επικρατεί, λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, δεν πρέπει να παραγνωριστούν.

Θα πρέπει να τεθούν ξεκάθαροι όροι και σαφέστατα κριτήρια αξιολόγησης που θα διευκολύνουν τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και όχι να την περιπλέκουν και να δίνουν το δικαίωμα υποβολής ενστάσεων και προσφυγών που ενδεχομένως να προκαλέσουν εμπλοκή στην υλοποίηση του σημαντικού αυτού έργου υποδομής για την Επαρχία.

 

Σημ. Αυτές οι επισημάνσεις όπως και στο 4 πιο πάνω δεν αναφέρονται στη μελέτη αλλά στους όρους των προσφορών.

Γραφείο Τύπου

 

magnifiercross
X