Πρόγραμμα Green Synergy-Πρόγραμμα Green Synergy-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Συμμετοχή του ΕΒΕ Πάφου στην Eναρκτήρια Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG EURO-MED “OliveOilMedNet”-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-ΣΥΣΚΕΨΗ Υπουργού Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κου Αλέξη Βαφεάδη με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου για τα έργα υποδομής-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN-Ενημερωτική Εκδήλωση ΕΒΕ Πάφου | Ευρωπαϊκός Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο-DiGiNN

Σε μια συντονισμένη προσπάθεια για την προώθηση της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου και ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων συμμετέχουν στο πρόγραμμα Green Synergy που  χρηματοδοτείται από το Erasmus+ Στα πλαίσια του προγράμματος διεξάχθηκε με επιτυχία η εκπαίδευση πέραν των 250 ατόμων, από υφιστάμενες και νεοφυείς επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Green Synergy στοχεύει στην ενίσχυση των επιχειρήσεων, επιτρέποντάς τους όχι μόνο να ανακτήσουν τη θέση τους στην αγορά αλλά και να επεκτείνουν την επιρροή τους. Αυτή η πρωτοβουλία έρχεται σε μια κρίσιμη συγκυρία όταν οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις που θέτει η εξελισσόμενη δυναμική της αγοράς και η επιτακτική ανάγκη να υιοθετήσουν βιώσιμες πρακτικές.

Ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος Green Synergy είναι η δέσμευσή του για τη συμπερίληψη. Αναγνωρίζοντας τους οικονομικούς περιορισμούς που συχνά εμποδίζουν την πρόσβαση σε ποιοτική κατάρτιση, ιδιαίτερα για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και τους επιχειρηματίες, το πρόγραμμα προσφέρει δωρεάν ευκαιρίες κατάρτισης. Αυτή η συμπερίληψη διασφαλίζει ότι οι οντότητες με περιορισμένους πόρους μπορούν να επωφεληθούν από την τεχνογνωσία και τις γνώσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξη και την ανάπτυξή τους.

Μέσω στοχευμένων εκπαιδευτικών ενοτήτων, οι συμμετέχοντες μπορούν να αποκτήσουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες ζωτικής σημασίας για την πλοήγηση στην πολυπλοκότητα του σύγχρονου επιχειρηματικού τοπίου, τηρώντας παράλληλα τις αρχές της πράσινης μετάβασης. Από τη βιώσιμη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας έως τις φιλικές προς το περιβάλλον στρατηγικές μάρκετινγκ, το πρόγραμμα καλύπτει μια ευρεία γκάμα θεμάτων που είναι απαραίτητα για την ενίσχυση περιβαλλοντικά συνειδητοποιημένων και οικονομικά ανθεκτικών επιχειρήσεων.

Επιπλέον, ενισχύοντας μια κοινότητα ατόμων και επιχειρήσεων με ομοϊδεάτες, το πρόγραμμα Green Synergy διευκολύνει τη συνεργασία και την ανταλλαγή γνώσεων. Αυτό το συνεργατικό ήθος όχι μόνο εμπλουτίζει τη μαθησιακή εμπειρία, αλλά καλλιεργεί επίσης ένα υποστηρικτικό δίκτυο όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να ανταλλάξουν ιδέες, βέλτιστες πρακτικές και πόρους.

Ουσιαστικά, το πρόγραμμα Green Synergy ενσωματώνει το πνεύμα της συλλογικής δράσης και της καινοτομίας, αξιοποιώντας τη δύναμη της συνεργασίας για να οδηγήσει σε θετικές αλλαγές. Ενδυναμώνοντας τις επιχειρήσεις με τα εργαλεία και την τεχνογνωσία για να αγκαλιάσουν τη βιωσιμότητα, διασφαλίζοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητά τους, η πρωτοβουλία ανοίγει το δρόμο για ένα πιο πράσινο και πιο ευημερούν μέλλον για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.

Καθώς το πρόγραμμα συνεχίζει να κάνει βήματα προόδου στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη, ο αντίκτυπός του αντηχεί πέρα από τη σφαίρα των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας στον ευρύτερο στόχο της οικοδόμησης μιας πιο βιώσιμης και ανθεκτικής κοινωνίας. Μέσω πρωτοβουλιών όπως η Green Synergy, ο Οργανισμός Προώθησης Ευρωπαϊκών Θεμάτων επιβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την προώθηση της περιβαλλοντικής διαχείρισης και της οικονομικής ευημερίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και πρόσβαση στα εκπαιδευτικά προγράμματα μπορείτε να επισκεφτείτε την σελίδα https://www.greensynergy.eu/

Δέλτιο Τύπου ΕΒΕΠ | 04/07/2024

Το ΕΒΕ Πάφου συμμετείχε στην  εναρκτήρια συνάντηση του έργου OliveOilMedNet – “ Μεσογειακό Δίκτυο για την Προώθηση της βιωσιμότητας και αυθεντικότητας στον τομέα του ελαιολάδου.”

Η Συνάντηση πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από το Επιμελητήριο Πρέβεζας στις εγκαταστάσεις του στις 13 & 14 Μαΐου 2024.

Από πλευράς ΕΒΕΠ συμμετείχε ο Υπεύθυνος Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Λειτουργός του Επιμελητηρίου κ. Στέφανος Χατζηιωάννου.

Το Εταιρικό σχήμα του προγράμματος απαρτίζεται από δημόσιες Αρχές, Ενώσεις Παραγωγών και Ερευνητικά Ιδρύματα 7 Μεσογειακών χωρών. Συγκεκριμένα το σχήμα αποτελείται από: το Επιμελητήριο Πρέβεζας, τον Ελληνικό Γεωργικό Οργανισμό -ΕΛΓΟ Δήμητρα, και την Περιφέρεια Πελοποννήσου από πλευράς Ελλάδας, την Πορτογαλική Ένωση Ελαιόλαδου από την Πορτογαλία,  την CIA -Περιφερειακή Ένωση Αγροτών Απουλίας και την Ένωση  Ελαιοπαραγωγών του Μπάρι  από την Ιταλία, το Επιμελητήριο της Κορσικής από την Γαλλία, το Επιμελητήριο Πάφου από την Κύπρο, το Πανεπιστήμιο της Jaen από την Ισπανία και τέλος το Αγροτικό Πανεπιστήμιο Τιράνων της Αλβανίας.

Το έργο, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα συνεργασίας Interreg Euro-Med 2021-2027, σκοπεύει να αντιμετωπίσει κοινές εδαφικές προκλήσεις όσον αφορά τον ελαιοκομικό κλάδο στην περιοχή της Μεσογείου. Ο κύριος σκοπός του έργου OliveOilMedNet είναι η να βελτιώσει τον τομέα του ελαιολάδου εισάγοντας καινοτόμους και αποτελεσματικούς τρόπους. Για να πετύχει τον στόχο του υιοθετεί και επικυρώνει περαιτέρω και υπερβαίνει τις υπάρχουσες πρακτικές που έχουν αναπτυχθεί σε άλλα έργα αλλά και ενισχύει την ικανότητα των αρχών που ασχολούνται με τη χάραξη πολιτικής στον τομέα του ελαιολάδου και των εταιρειών ελαιολάδου να παράγουν πιο ανταγωνιστικά, «αυθεντικά» και «πράσινα» προϊόντα ελαιολάδου.

Γραφείο Τύπου ΕΒΕΠ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με το ΚΕΒΕ πραγματοποίησε την Πέμπτη 09/05/2024 την ενημερωτική εκδήλωση  που αφορούσε τον  Ευρωπαϊκό Κόμβο  Ψηφιακής Καινοτομίας στην Κύπρο, με την επωνυμία DiGiNN. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε  στην Αίθουσα Ά του  ΕΒΕ Πάφου.

Το ΚΕΒΕ μαζί με τα τοπικά Επιμελητήρια, εκπροσωπώντας τον επιχειρηματικό κόσμο, αποτελούν μέρος της κοινοπραξίας η οποία απαρτίζεται από 11 δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς της Κύπρου. Η κοινοπραξία επιλέχθηκε να συμπεριληφθεί στο δίκτυο Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη 2021-2027».

Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Κόμβος Καινοτομίας αφορούν τη βελτίωση της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων με σκοπό την άνοδο του επιπέδου ανθεκτικότητας και βιωσιμότητας αυτής. Οι υπηρεσίες παρέχονται στους δικαιούχους δωρεάν και χρηματοδοτούνται από Ευρωπαϊκά και Εθνικά Ταμεία.
 
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Πάφου κύριος Γιώργος Μάης  και η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από την Δρ. Κατερίνα Λοΐζου, συντονίστρια του Έργου DiGiNN.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

Μετά από σχετική πρόσκληση του ΕΒΕ Πάφου, ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κος Αλέξης Βαφεάδης παρακάθισε σε σύσκεψη τις 2 Μαΐου 2024 με την Εκτελεστική Επιτροπή του ΕΒΕ Πάφου και τους Βουλευτές της Επαρχίας Πάφου παρουσία του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου του και υπηρεσιακών παραγόντων για συζήτηση των εξελίξεων που αφορούν τα έργα υποδομών της Επαρχίας Πάφου.

Συγκεκριμένα η συζήτηση επικεντρώθηκε στις εξελίξεις και τις διαφορές που υπάρχουν με την ανάδοχο κατασκευάστρια εταιρεία του δρόμου Πάφου – Πόλις Χρυσοχούς Α΄φάση. Ο Υπουργός εξήγησε ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές όσον αφορά την ερμηνεία κάποιων όρων της σύμβασης που έχουν με την ελληνική εταιρεία, σημειώνοντας πως το θέμα βρίσκεται στο δικαστήριο για επίλυση αυτών των διαφορών. Για άλλα αιτήματα της εταιρείας συνέχισε, που αφορούν κυρίως τεχνικής φύσεως θέματα όπως η απόθεση αδρανών υλικών που προκύπτουν από τις εκσκαφές, το Υπουργείο του είναι έτοιμο να συζητήσει μαζί τους να δούμε εάν υπάρχει τρόπος να λυθούν αυτά τα προβλήματα. Πρόθεση του Υπουργείου μας και της Κυβέρνησης είναι πάντοτε να προσεγγίζουμε όλα τα προβλήματα εποικοδομητικά με θετική διάθεση, αλλά και να τραβούμε μια γραμμή εκεί που αφορά το δημόσιο συμφέρον. Θέλουμε, συνέχισε, να δούμε το έργο να προχωρά θέλουμε να βρεθούν λύσεις, για να μην έχουμε καθυστερήσεις, σημειώνοντας πως έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία, έχουν ορίσει συνάντηση στην οποία θα συμμετέχει το Υπουργείο σε πολύ υψηλό επίπεδο, ούτως ώστε να γίνει μια συζήτηση με προσπάθεια να υπάρχει κατανόηση των θέσεων και από τις δύο πλευρές για να βρεθεί λύσης.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου κος Γεώργιος Μάης αναφορικά με τη Β’ Φάση του δρόμου, από το Στρουμπί μέχρι την Πόλι - Χρυσοχούς τόνισε εκ νέου τη θέση του Επιμελητηρίου, ότι αυτή θα πρέπει να αποσυνδεθεί με τις όποιες καθυστερήσεις καταγράφονται από την Α’ φάση και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να συμπαρασύρει η Α’ φάση την Β’ φάση σε ναυάγιο και/ ή απαράδεκτες καθυστερήσεις. Μάλιστα εισηγήθηκε όπως ξεκινήσουν άμεσα οι διεργασίες ωρίμανσης του έργου ξεκινώντας από την Πόλη–Χρυσοχούς με σύνδεση στο Στρουμπί μοιράζοντας το έργο σε δύο φάσεις, με την ελπίδα να τρέξουν οι διαδικασίες και οι κατασκευαστικές εργασίες τάχιστα. Αυτό θα ήταν μια λύση η οποία θα βοηθούσε να ξεπεραστούν και κάποια περιβαλλοντικά θέματα κοντά στην περιοχή Σκούλλι που έχουν διαφανεί. Ο Υπουργός διαβεβαίωσε τον Πρόεδρο του ΕΒΕΠ ότι θα εξετάσουν και αυτό το ενδεχόμενο.  

Σε σχέση με το δρόμο πρόσβασης προς το Αεροδρόμιο Πάφου από το ποταμό Έζουσας ο κος Μάης τόνισε στον Υπουργό ότι ως Επιμελητήριο έχουμε προχωρήσει στα δέοντα ώστε να διευκολύνουμε το Υπουργείο και κατ’ επέκταση την Κυβέρνηση να μπορεί να προχωρήσει στη λήψη απόφασης στη βάση επίκλησης του δημοσίου συμφέροντος. Αξιολογώντας όλα τα δεδομένα συμφωνήθηκε όπως εξεταστεί το ενδεχόμενο πρόσκλησης Συμβούλου Μελετητή από το Υπουργείο ΓΑΑΠ, εγνωσμένου κύρους ο οποίος θα υποβοηθήσει στην παροχή υπηρεσιών/εισηγήσεων καλών πρακτικών που εφαρμόζονται στην Ευρώπη και άλλες χώρες σε μια προσπάθεια να ξεπεραστούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα με στόχο τη λήψη τελικής απόφασης.

Αναφορικά με τη γέφυρα διασύνδεσης της Βιομηχανικής περιοχής Μεσόγης και Βιομηχανικής Ζώνης Τρεμιθούσας και τον άγονο διαγωνισμό για εκτέλεση του έργου, ο Υπουργός διαβεβαίωσε ότι θα γίνει επαναπροκήρυξη της κατασκευής της Γέφυρας αφού πρώτα μελετηθούν οι όροι του συμβολαίου, η προεκτίμηση δαπάνης με στόχο αυτή τη φορά να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός.

Τέλος, για τον παραλιακό δρόμο Χλώρακας – Λέμπας – Κισσόνεργας (προέκταση της Λεωφόρου «Τάφοι των Βασιλέων») ο κος Βαφεάδης ενημέρωσε το ΕΒΕ Πάφου ότι σε λίγες μέρες θα κατακυρωθεί η σύμβαση στον μελετητή ο οποίος και θα ενημερωθεί άμεσα με επιστολή ώστε να ξεκινήσουν οι μελέτες για τα κατασκευαστικά σχέδια με όλες τις απαιτούμενες λεπτομέρειες.

Τόσο ο Πρόεδρος του ΕΒΕ Πάφου κος Γεώργιος Μάης όσο και ο Υπουργός ΜΕΕ κος Αλέξης Βαφεάδης διαβεβαίωσαν ότι θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή για τα έργα που αφορούν την Επαρχία Πάφου ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε τα όποια προβλήματα προκύπτουν αλλά και να τηρούνται αυστηρώς τα χρονοδιαγράμματα.

Γραφείο Τύπου ΕΒΕΠ 02/05/2024

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου παρακάθισε σε σύσκεψη στο εργοτάξιο της περιοχής Καλλέπειας, μετά από σχετική πρόσκληση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Παρασκευή 12 Απριλίου 2024 στην παρουσία  του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων κου Λευτέρη Ελευθερίου. Ο κος Ελευθερίου ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, το ΕΒΕ Πάφου, τον Δήμαρχο Π. Χρυσοχούς και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους σχετικά με τις εξελίξεις και την πρόοδο του έργου.

Το έργο, ύψους 75εκ. ευρώ, βάση του αρχικού προγραμματισμού θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τον ερχόμενο Νοέμβριο κάτι το οποίο ωστόσο είναι ανέφικτο καθώς μέχρι στιγμής έχει ολοκληρωθεί μόλις το 30% του έργου. Επιπρόσθετα έχουμε ενημερωθεί ότι η κατασκευάστρια εταιρεία διεκδικεί αποζημιώσεις ύψους 22 εκατομμυρίων ευρώ, επικαλούμενη θέματα που σχετίζονται με τις αυξήσεις των υλικών λόγω  των επιπτώσεων του πολέμου στην Ουκρανία, την καθυστέρηση στη μετακίνηση των πυλώνων της ΑΗΚ, την έλλειψη ικανοποιητικών χώρων απόθεσης αδρανών υλικών, την ακαταλληλότητα των αδρανών υλικών κα.

Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απορρίπτει την συντριπτική πλειοψηφία των απαιτήσεων του εργολάβου και παράλληλα διαβεβαιώνει ότι από την αρχή του έργου είναι σε καθημερινή επαφή με τους μηχανικούς της εταιρείας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για επίλυση των προβλημάτων και εμποδίων που εμφανίζονται.  Ο εργολάβος έχει καταθέσει αίτημα για παράταση του χρόνου αποπεράτωσης του έργου για περίοδο 33 μηνών και το αίτημα ευρίσκεται ενώπιον της   Κεντρικής Επιτροπής Αλλαγών και Απαιτήσεων.

Με βάση και την πιο πάνω ενημέρωση, είναι φανερό ότι υπάρχουν σοβαρές οικονομικές και  άλλες διεκδικήσεις  από μέρους του εργολάβου και τεχνικά προβλήματα που οδηγούν το έργο σε αδιέξοδα. Ελπίζουμε να εξευρεθεί τρόπος σύντομης επίλυσης των διαφορών μεταξύ των μερών και να μην υπάρξουν άλλες δυσάρεστες εξελίξεις που θα παγοποιήσουν ή να καθυστερήσουν περεταίρω την κατασκευή του έργου. 

Το ΕΒΕ Πάφου απευθύνει έκκληση προς την εκτελεστική εξουσία και δεί τον αρμόδιο Υπουργό Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων κο Αλέξη Βαφεάδη, όπως και στον εργολάβο να προσέλθουν με καλή θέληση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων ώστε να εξευρεθεί μια αμοιβαία αποδεκτή λύση, πάντα μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας. Το έργο είναι ζωτικής σημασίας για την επαρχία της Πάφου και ιδιαίτερα για το γεωγραφικό διαμέρισμα της Πόλεως Χρυσοχούς  και οποιαδήποτε περαιτέρω καθυστέρηση η αναστολή των εργασιών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Γραφείο Τύπου ΕΒΕΠ

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου σε συνεργασία με την CARDET και τις  εκπαιδεύτριες κ. Βίκυ Χαραλάμπους και κ. Κική Καλλή διοργανώνει το πρόγραμμα κατάρτισης Ζωτικής σημασίας με θέμα « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων».

Το Ιδρυματικό μέρος του Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί στις   17/04/2024 & 18/04/2024  στις Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις του Επιμελητήριου Πάφου Αίθουσα Α και σε μεταγενέστερο στάδιο θα διεξαχθεί το ενδοεπιχειρησιακό συμβουλευτικό μέρος του προγράμματος.

Όλοι οι συμμετέχοντες που θα συμπληρώσουν με επιτυχία το πρόγραμμα θα λάβουν πιστοποιητικό κατάρτισης από το ΕΒΕ Πάφου που θα αναφέρει ότι το πρόγραμμα έχει εγκριθεί από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Σας υπενθυμίζουμε  ότι από 1/1/2023 όλα τα Επιχορηγημένα Προγράμματα της ΑνΑΔ υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://ermis.anad.org.cy.  Η διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών για αυτά τα προγράμματα κατάρτισης γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής και η ΑνΑΔ δεν αποδέχεται την αποστολή αιτήσεων, αιτημάτων, διευκρινίσεων και εγγράφων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.Για το λόγο αυτό θα σας παρακαλούσαμε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο συγκεκριμένο σεμινάριο μέσω της ψηφιακής πύλης Ερμής.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνείτε στη Γραμματεία του ΕΒΕΠ στο τηλ 26818173 και  στο email: etcevep@pcci.org.cy | Fax: 26944602

Ακολουθώντας τους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να διαβάσετε όλες τις σχετικές λεπτομέρειες αναφορικά με το εξειδικευμένο αυτό  Σεμινάριο:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Μέσα στα πλαίσια των επιμορφωτικών προγραμμάτων του το ΕΒΕ Πάφου, στις 26/02/2024 και 29/02/2024 διοργάνωσε σε συνεργασία με την ELECTI Consulting Ltd  και τoν εκπαιδευτή Δρ. Μιχάλη Χριστοφή  το ιδρυματικό μέρος του  σεμιναρίου με θέμα «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI».

To σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στην εκπαιδευτική αίθουσα Α του Επιμελητηρίου Πάφου και ολοκληρώθηκε με τεράστια επιτυχία. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα κατάρτισης σχεδιάστηκε έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να μπορούν να περιγράφουν την αξία και τον αντίκτυπο από την εφαρμογή της τεχνολογίας Generative AI για την επιχείρηση και τον οργανισμό τους, να μπορούν να διατυπώνουν τις προκλήσεις και τους κινδύνους που σχετίζονται με την τεχνολογία Generative AI καθώς επίσης να είναι σε θέση να απαριθμούν και να περιγράφουν τα διάφορα πεδία εφαρμογών της τεχνολογίας Generative AI.

Πολύ σύντομα θα ακολουθήσει το ενδοεπιχειρησιακό μέρος του σεμιναρίου όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να εφαρμόσουν τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών εκπαίδευσης ενώ ταυτόχρονα και οι ίδιοι οι εκπαιδευτές επισκεπτόμενοι τις εταιρείες θα μπορούν να εισηγηθούν εφαρμογές ώστε να βοηθήσουν τις Επιχειρήσεις.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα εφοδιαστούν με Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 01/03/2024

Σε σύσκεψη παρακάθησαν την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου 2024 το Δ.Σ του  ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη σύσκεψη παρακάθησαν επίσης ο Πρόεδρος του ΚΕΒΕ κος Σταύρος Σταύρου, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ κος Μάριος Τσιακκής  καθώς επίσης ο Πρόεδρος ΠΑΣΥΞΕ Πάφου κος Ευριπίδης Λοιζίδης και ο Πρόεδρος της ΕΤΑΠ κος Κυριάκος Δρουσιώτης.

Στόχος και σκοπός της συνάντησης ήταν η ενημέρωση των μελών του ΔΣ και κατ’ επέκταση του επιχειρηματικού κόσμου της πόλης και Επαρχίας Πάφου, για τις δράσεις και γενικά τις ενέργειες του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αξιοποίηση των Κύπριων ανέργων στην αγορά εργασίας και τις προσπάθειες που γίνονται για απλοποίηση των διαδικασιών  συμμετοχής του ξένου εργατικού δυναμικού στην Κυπριακή Οικονομία.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κος Γιώργος Μάης  αφού καλωσόρισε και ευχαρίστησε  τον Υπουργό και τους υπόλοιπους παρευρισκόμενους, ανέφερε πως η συνάντηση αυτή πραγματοποιείται  μέσα στα πλαίσια της πολιτικής του Υπουργείου Εργασίας να βρίσκεται σε επαφή με τους επαγγελματικούς συνδέσμους και με τους εργαζομένους.

Στη σύσκεψη συζητήθηκαν πολλά από τα προβλήματα που απασχολούν το Επιμελητήριο Πάφου και γενικά την επιχειρηματική κοινότητα όπως το φλέγον θέμα της εργοδότησης υπαλλήλων από τρίτες χώρες καθώς και θέματα που σχετίζονται με κάποια ανταποδοτικά που αναμένουν από το Υπουργείο ενόψει της εφαρμογής της αυτόματης τιμαριθμικής αναπροσαρμογής.

Τέλος συζητήθηκε η  απασχόληση των Φοιτητών από Τρίτες Χώρες και οι ενέργειες που γίνονται για  απλοποίηση και εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης διαδικασίας έκδοσης φοιτητικής βίζας και σφραγίσματος των εργατικών συμβολαίων από ξένους εργάτες.

Ο Υπουργός κος Γιάννης Παναγιώτου διαβεβαίωσε το ΕΒΕ Πάφου ότι θα καταβληθούν όλες οι δυνατές  προσπάθειες ούτως ώστε να επιλυθούν τα εργασιακά προβλήματα που ταλαιπωρούν τους Κύπριους εργοδότες.

Αμφότερες πλευρές συμφώνησαν για εκ νέου συνάντηση σύντομα για περεταίρω συντονισμό.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕΠ | 16/02/2023

Την Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2024, στην πρώτη τακτική Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πάφου για το 2024 πραγματοποιήθηκε η καθιερωμένη κοπή της βασιλόπιτας. Η κοπή της βασιλόπιτας έγινε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Πάφου σε μια ατμόσφαιρα ζεστή, γεμάτη ευχές και αισιοδοξία για το μέλλον.

Ακολούθησε μικρή δεξίωση όπου τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν και να ανταλλάξουν ευχές.

Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου κ. Γιώργος Μάης ευχήθηκε σε όλους καλή χρονιά και εξέφρασε την πεποίθηση ότι όλοι θα εργαστούν σκληρά, συλλογικά και παραγωγικά για να βελτιωθούν τα αποτελέσματα τόσο στην αναπτυξιακή πορεία της Επαρχίας όσο και στις ίδιες τις επιχειρήσεις.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

magnifiercross
X