ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ  ΕΞΕΛΙΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ – ΠΑΦΟΥ ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ Α’ ΦΑΣΗ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »-ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ 100% ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΔ « Adapting to the New HR Era: Σύγχρονες στρατηγικές μετασχηματισμού στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού για βιωσιμότητα των επιχειρήσεων »-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Διαθέσιμα Βιομηχανικά οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές-Σύσκεψη Δ.Σ ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου.-Σύσκεψη Δ.Σ ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου.

GREEN SYNERGY PROJECT: Επίτευγμα ορόσημο στην Τρίτη Διακρατική Συνάντηση στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου |Παρουσίαση της Ιστοσελίδας Εκπαιδευτικών Πόρων

Πάφος, 16 Νοεμβρίου 2023 - Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου φιλοξένησε την τρίτη διακρατική συνάντηση του έργου Green Synergy, ενός έργου που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+, συγκεντρώνοντας οκτώ εταίρους από επτά χώρες (Κύπρος, Ιταλία, Ελλάδα, Βέλγιο, Πολωνία, Ρουμανία, Ισπανία), η εκδήλωση σηματοδότησε μια κομβική στιγμή στην πρόοδο του έργου.

Οι εταίροι του Green Synergy, ένας συνασπισμός εμπειρογνωμόνων βιωσιμότητας, ανακοινώνουν με υπερηφάνεια την επιτυχή ολοκλήρωση του Ανοιχτού Εκπαιδευτικού Υλικού. Το υλικό αυτό αξιολόγησε το σημερινό τοπίο των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ). Οπλισμένη με πολύτιμες γνώσεις, η Green Synergy είναι τώρα σε θέση να αναπτύξει προγράμματα κατάρτισης αιχμής που καλύπτουν τις συγκεκριμένες ανάγκες των ΜΜΕ, υποστηρίζοντας παράλληλα μια πιο οικολογικά συνειδητή προσέγγιση στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Στο επίκεντρο αυτής της πρωτοβουλίας βρίσκεται ο στόχος να ενδυναμωθούν τα άτομα για βιώσιμη ανάπτυξη, να ενσταλάξουν μια αλλαγή στη νοοτροπία και να ευθυγραμμίσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος. Το έργο Green Synergy αναγνωρίζει τον κρίσιμο ρόλο της παροχής στις ΜΜΕ, τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις οικογενειακές επιχειρήσεις και τους επίδοξους επιχειρηματίες των δεξιοτήτων και των γνώσεων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων, συμπεριλαμβανομένης της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και της υιοθέτησης βιώσιμων πρακτικών σύμφωνα με την πράσινη συμφωνία.

Στην συνάντηση της κοινοπραξίας, οι εταίροι συμμετείχαν σε εκτεταμένες συζητήσεις για να χαράξουν την πορεία για τα επόμενα βήματα του έργου. Καθορίστηκε λεπτομερές χρονοδιάγραμμα, καθορίστηκαν χρονοδιαγράμματα και ανατέθηκαν ευθύνες, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη εκτέλεση του εκπαιδευτικού προγράμματος. Προχωρώντας προς τα εμπρός, η κοινοπραξία θα επικεντρωθεί στην παροχή διαδικτυακών μαθημάτων, μαζί με συνεδρίες κατάρτισης πρόσωπο με πρόσωπο προσαρμοσμένες ειδικά για ΜΜΕ και επιχειρηματίες. Οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν στην αποκρυστάλλωση του Μοντέλου Πράσινης Συνέργειας, ενός ολοκληρωμένου πλαισίου προσβάσιμου μέσω της Πλατφόρμας Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων Πράσινης Συνέργειας (OER).

Η κοινοπραξία Green Synergy παραμένει αφοσιωμένη στη δέσμευσή της να προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη, καθοδήγηση και προετοιμασία σε ευρωπαϊκές ΜΜΕ, πολύ μικρές επιχειρήσεις, οικογενειακές επιχειρήσεις και υφιστάμενους και επίδοξους επιχειρηματίες. Εξοπλίζοντάς τους με τα απαραίτητα εργαλεία και γνώσεις, η Green Synergy επιδιώκει να ενδυναμώσει αυτές τις επιχειρήσεις ώστε να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που θέτει η κλιματική αλλαγή και να προωθήσουν ένα βιώσιμο μέλλον.

Για περισσότερες ενημερώσεις, ακολουθήστε μας στο www.greensynergy.eu.

Γραφείο Τύπου ΕΒΕΠ

magnifiercross
X