Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Ολοκληρώθηκε επιτυχώς το Ιδρυματικό Μέρος του Σεμιναρίου Ζωτικής Σημασίας του ΕΒΕ Πάφου «Creating Tomorrow's Business Solutions with Generative AI» 26/02/2024 & 29/02/2024.-Διαθέσιμα Βιομηχανικά οικόπεδα στις Βιομηχανικές Περιοχές-Σύσκεψη Δ.Σ ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου.-Σύσκεψη Δ.Σ ΕΒΕΠ με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κο Γιάννη Παναγιώτου.-Σεμινάριο ΕΒΕ Πάφου: Successful Leadership through enhancing employee engagement | Eπιτυχημένη Ηγεσία μέσω της δέσμευσης των εργαζομένων-Σεμινάριο ΕΒΕ Πάφου: Successful Leadership through enhancing employee engagement | Eπιτυχημένη Ηγεσία μέσω της δέσμευσης των εργαζομένων-ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ-ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ άνευ Εκλογικής διαδικασίας

Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πάφου ανακοινώνει στα μέλη του, στην επιχειρηματική κοινότητα της Πάφου και γενικά στην κοινωνία της πόλης και Επαρχίας Πάφου ότι η ορισμένη εκλογική διαδικασία στα πλαίσια της Γενικής Εκλογικής Συνέλευσης που ήταν προγραμματισμένη για την 27η  Οκτωβρίου 2023 μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ και 11:00 π.μ. στα Γραφεία του ΕΒΕ Πάφου δεν θα διεξαχθεί.

Με βάση το άρθρο 29(β) του Καταστατικού του ΕΒΕ Πάφου, ‘Αν οι υποψηφιότητες που θα υποβληθούν εμπρόθεσμα είναι ίσες με τον αριθμό των μελών του Συμβουλίου, δηλαδή 20, τότε δεν διεξάγονται εκλογές και οι 20 υποψήφιοι  εκλέγονται αυτόματα μέλη του Συμβουλίου’ για την επόμενη τριετία 2023-2026. Ως εκ τούτου τα είκοσι (20) μέλη ανακηρύσσονται σε Συμβούλιο άνευ εκλογικής διαδικασίας.

Η Γραμματεία σε συνεργασία με το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 30(1) υποχρεούται ‘Μέσα σε δέκα ημέρες ή και σε μικρότερο, αν είναι δυνατό, χρονικό διάστημα, από τη σύγκληση της ετήσιας Γενικής Συνέλευσης, τα Μέλη του Συμβουλίου, όπως αναφέρονται στο άρθρο 29(β) θα συνέρχονται σε Συνεδρία για να εκλέξουν τον Πρόεδρο, πέντε Αντιπροέδρους και τον Επίτιμο Γραμματέα για την περίοδο της θητείας τους’.

Συναφώς με το πιο πάνω άρθρο, το Συμβούλιο θα συνεδριάσει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία σύγκλησης της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης για να καταρτιστεί σε Σώμα. Επί της διαδικασίας θα εκλεγούνο Πρόεδρος, οι πέντε Αντιπρόεδροι και ο Επίτιμος Γραμματέας.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΒΕ ΠΑΦΟΥ

magnifiercross
X